Poems/Poem/Poèmes

In English, på svenska, quelques-uns en français.

Poetry and beauty

Poetry is art and saturates the soul’s thirst for beauty. Let yourself be satisfied with the delicate dishes of the words within. Do not be afraid to be touched by joy or sorrow. Tears soften your heart and heal your inner being. Invite Jesus and you’ll find yourself on the right track.

Below, you will find links to poems God has inspired me to write down in recent years. I have grouped them in different themes, which makes it easier for you, to find what you are looking for. The themes are prayer, debate, freedom, transformation, God, Church, listen, nature, concern, relations and rest. Click on a link and the poem pops up. The poems are saved in historical order, in the blog flow.

Poesi och skönhet

Poesi är konst och mättar själens törst på skönhet. Låt dig uppfyllas av ordens feta rätter. Var inte rädd att beröras av glädje eller sorg. Tårar mjukar upp ditt hjärta och helar ditt inre. Bjud in Jesus och du är på rätt väg.

Nedan, finner du länkar till poem Gud inspirerat mig att plita ner, de senaste åren. Jag har grupperat dem i olika teman, vilket underlättar för dig, att finna vad du söker. Teman är bön, debatt, frihet, förvandling, Gud, kyrka, lyssna, natur, oro, relationer och vila. Klicka på en länk och dikten tittar fram. Poemen är sparade i historisk ordning i bloggens flöde.

Poésie et beauté

La beauté est de l’art et satisfait l’âme de sa soif de beauté. Laissez-vous être rassasié de plats délicats de mots qu’ils contiennent. N’ayez pas peur d’être touché par la joie ou le chagrin. Les larmes adoucissent votre cœur et guérissent votre être intérieur. Invitez Jésus et vous vous retrouverez sur la bonne voie.

Ci-dessous, vous trouverez des liens vers des poèmes que Dieu m’a inspirés à écrire ces dernières années. Je les ai regroupés dans différents thèmes, ce qui vous facilitera la tâche pour trouver ce que vous recherchez. Les thèmes sont la prière, le débat, la liberté, la transformation, Dieu, l’Église, l’écoute, la nature, les préoccupations, les relations et le repos. Cliquez sur un lien et le poème apparaît. Les poèmes sont sauvegardés dans l’ordre historique, dans le flot du blog.

Prayer. Bön. Prière.

I want to swim in His face light. Jag vill bada i Hans ansiktes ljus.

Human let God be God. Människa låt Gud vara Gud.

See me, I’m human. Se mig, jag är människa.

Stay pure. Förbli ren.

To be human. Att vara människa.

What is man? Vad är en människa?

Debate. Debatt. Débat.

Behold man. Se människan.

Darkness at the door. Mörkret knackar på.

DNA test. DNA-test.

Don’t despise God’s MAN. Förakta inte Guds Människa.

Fascism in Europe. Fascism över Europa.

Heaven or hell. Himmel eller helvete.

Highway in the spirit. Motorväg i anden. Autoroute en l’esprit.

NO! NEJ! NON!

Scum. Avskum

Sharp arrow. Skarp pil.

The naked truth. Den nakna sanningen.

Freedom. Frihet. Liberté.

Drop by drop. En droppe i taget.

Find freedom. Finn friheten.

Freedom exists. Friheten finns.

Jesus has saved the world. Jesus har frälst världen.

Proclaim freedom. Ropa ut frihet.

Som en hjälte, gästblog av Johanna Lövqvist (endast på svenska)

The free will. Den fria viljan. La volonté libre.

Transformation. Förvandling. Transformation.

Behold and be changed. Skåda och förvandlas.

Broken and complete. Bruten och hel.

DNA proof. DNA bevis.

God is near. Gud är nära.

I am a person. In Swedish published 1th of Nov 2018 as a chronicle in INBLICK.

I bear the image of Jesus. Jag bär Jesu bild.

Live for Jesus. Lev för Jesus.

Open up. Öppna dig.

The closer to Jesus. Ju närmare Jesus.

Where is home? Var är hem?

God. Gud. Dieu.

Beyond yet within. Bortom ändå inom.

God Is. Gud Är.

God is eternal. Gud är evig.

God loves big. Gud älskar stort.

Pull up the blind. Dra upp persiennen.

The sun my God. Solen min Gud.

Church. Kyrka. Église.

Behind to behind. Bak till bak. Fesse contre fesse.

Heartfelt communion. Innerlig gemenskap.

Jesus cult 24/7. Jesus-kult 24/7.

Up. Upp.

Listen. Lyssna. Écoutez.

He shows the way. Han visar vägen.

Highway in the spirit. Motorväg i anden. Autoroute en l’esprit.

Pause for a brief moment. Stanna upp ett litet ögonblick.

Nature. Natur. Nature.

A mist permeats. En dimma tränger fram.

Collectived water. Samlat vatten.

Ko Samet – rocks. Ko Samet – klippor.

Summer in the eyes. Sommar i ögonen.

Tango for 2. 2 för 1 tango.

Concern. Oro. Préoccupation.

Do you shine when darkness prevails? Lyser du när mörkret faller?

The stars are still shining. Stjärnorna lyser så klart.

Relations. Relationer. Relations.

Dare trust. Våga lita på. Ose faire confiance.

Let me be. Låt mig vara.

To see is to love. Se är att älska. Voir s’est aimer.

Touched. Berörd.

Rest. Vila. Repos.

A sunbeam. En solstråle.

Get to know God. Lär känna Gud.

Just be. Bara vara. Juste être.

Pursue God. Jaga efter Gud.

Some sleep is good. Lite sömn är bra. Peu de sommeil est bon.

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Urgent change of perspective. Brådskande förändring av perspektiv.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

10 thoughts on “Poems/Poem/Poèmes

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s