To be home. Att vara hemma.

To be home

Click here to get to the Poem page.

You can be at home
you don’t need to do anything
to have the right to exist
or do the right thing

at my mom and dad’s house
in the little house on the prairie
in Kjula
in the countryside outside the city

there you can only be
work in the garden
weeding
lie in the hammock

read a magazine
cycle on the exercise bike
walk on the walking machine
drink coffee

watch TV
listen to music
lie on the bed
talk

cook
solving crosswords
learn things
love each other

vacuum clean and dust
eat chocolate
play cards
etc

or only
sunbathing on the deck chair
the feeling of being at home
that’s okay

At home you can be
you need not feel
being chased
because you are already at home

inside Christ Jesus
one does not have to go away
you don’t have to go out
one does not have to escape

It’s enough to be at home

I have found my home
find your home in God
make Christ your home
you don’t need to do anything
it is already done

then you can go in
and out and find good pasture
then you can rest in faith
and live a good life
with power from above

just stick around
in Christ
in the vine
that bears fruit
to eternal life

The Spirit is life
flowing in you
and out through you
the resin in the tree

stay in love
live in Him
make Christ your home
everything begins in Him

to love is to
keep what He said
worship God
in spirit and in truth
as a new creation in authenticity

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Att vara hemma

Klicka här för att komma till Poesi-sidan.

Ett hem kan man vara i
man behöver inget göra
för att ha rätten att finnas till
eller göra rätt för sig

hemma hos min mamma och pappa
i lilla huset på prärien
i Kjula
på landet utanför stan

där kan man bara vara
påta i trädgården
rensa ogräs
ligga i hammocken

läsa hemmets veckotidning
cykla på motionscykeln
gå på gåmaskinen
dricka kaffe

titta på TV
lyssna på musik
ligga på sängen
snacka

laga mat
lösa korsord
lära sig saker
älska varandra

dammsuga och damma
äta choklad
spela kort
etc

eller enbart
sola i solstol
känslan att vara hemma
det är okay

Hemma kan man vara
man behöver inte känna
sig jagad
för man är redan hemma

innanför Kristus Jesus
måste man inte åka bort
måste man inte sticka iväg
måste man inte fly

Det räcker att vara hemma

jag har hittat hem
hitta ditt hem i Gud
gör Kristus till ditt hem
du behöver inget göra
det är redan gjort

sedan kan du gå in
och ut och finna bete
sedan kan du vila i tron
och leva ett gott liv
med kraft ifrån ovan

håll dig bara kvar
i Kristus
i vinrankan
som bär frukt
till evigt liv

Anden är livet
som strömmar i dig
och ut igenom dig
kådan i trädet

håll dig i kärleken
lev i Honom
gör Kristus till ditt hem
allt utgår ifrån Honom

att älska är att
hålla det Han sagt
tillbe Gud
i ande och sanning
som ny skapelse i äkthet

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s