Tango for 2. 2 för 1 tango.

Click here to read the previous poem.

Click here to read the previous pearl 7.

The dance of the leaves

I lay in the hammock
with a glance at the sky

The leaves of the tree swung
in front of my eyes

The many leaves were
in common dance

I saw a forest
and I saw a tree

A movement of one leaf
does not accept the honour

except all leaves swinging
gives the whole tree glory

It is ridiculous
to think something else

Why do we try
individually in the body of Christ

take our own honour
lifted up by people?

We are all ONE
dependent on each other

Just like the leaves
give honor to the tree

All trees form a forest
in all its glory

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem.

Klicka här för att läsa föregående pärla 7.

Bladens dans

Jag låg i hängmattan
med blicken mot skyn

Trädens blad svingade
framför mina ögon

De många bladen var
i gemensam dans

Jag såg ett blad
och jag såg trädet

Ett blads rörelse
tar inte åt sig äran

utan alla blads svängande
ger hela trädet ära

Det är löjligt
att tänka nåt annat

Varför försöker vi
enskilt i Kristi kropp

ta åt oss äran och
lyftas upp av människor?

Vi är alla ETT
beroende av varandra

Precis som bladen
ger sin ära åt trädet

bildar alla träd EN skog
i hela sin härlighet

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Tango for 2. 2 för 1 tango.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s