Don’t despise God’s MAN. Förakta inte Guds Människa.

Click here to read the previous poem and here to enter the the Poem page.

We live in the 21st Century and it is time to upgrade the human race. Let’s put behind different values for different people. We are all humans.

We may be black, brown, yellow or white gringos.
We may be Asians, Chinese, Africans, Europeans, Americans, etc.
We may be disabled, CP-injured, common, Down’s syndrome, ADHD, autistic, etc.
We may be old, young, cool, outdated, farmers or yuppies.

We may be slaves, free, Jews, Greeks, women or men.
We may be married, unmarried, single or bound.
We may be homophobic, gay, heterosexual, etc.
We may be sinners or righteous.
The children of God or of the devil.

In the prevailing society, it can be unequal
depending on culture, season and time
in Christ we are all forgiven and reconciled
in the eyes of God is no inequality

Let us receive each other kindly
just as Christ received us
we are ONE says the Bible
Jew, Greek, slave, free, man and woman

Men, give us women our place, at your side, as partners.
Women, stop dominating the men and stop dragging yourself away,
as second class citizens.
We have our place next to the men

Slave drivers release the slaves free,
Give every person his space to be himself.
God has given each one of us free will
maybe the person wants to serve you, maybe not

Don’t let money rule
Don’t let sin rule
Don’t let the power rule
Don’t let the force rule

Release God’s MAN!
to be liberated
to be saved
to be reconciled

as God humbles Himself
under Each other in the trinity
God elevates in due time, each one
who is small before Him

Let’s hide in Christ
let Christ shine forth
let everything happen
by every person’s free will

To put down their will
for God is good
only it is in freedom
from the heart

God doesn’t want robots
He wants our hearts
I don’t want your slave service
I want your heart

Let’s stand together
For a better world
A world reconciled in Christ
Where we receive each other

Regardless of skin color, sex or disability
Jew or Greek
Slave or free
man or woman

We are all freed from the slave trade
from the slavery of sin
Do not look down on God’s MAN
Look up to God

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående poem och här för att komma till Poesi-sidan.

Vi lever på 2000-talet och det är dags att uppgradera människosläktet. Låt oss lägga bakom oss olika värden för olika människor. Vi är alla människor.

Det må vara svarta, bruna, gula eller vita gringos.
Det må vara asiater, kineser, afrikaner, européer, amerikaner, etc.
Det må vara handikappade, CP-skadade, vanliga, Down’s syndrome, ADHD, autistiska, etc.
Det må vara gamla, unga, häftiga, omoderna, lantisar eller yuppies.

Det må vara slavar, fria, judar, greker, kvinnor eller män.
Det må vara gifta, ogifta, singlar eller bundna.
Det må vara homofober, homofiler, heterosexuella, etc.
Det må vara syndare eller rättfärdiga.
Guds barn eller djävulens.

I rådande samhälle kan det var ojämlikt
beroende på kultur, säsong och tid
i Kristus är vi alla förlåtna och försonade
i Guds ögon finns ingen ojämlikhet

Låt oss ta emot varandra vänligt
precis som Kristus tagit emot oss
vi är ETT säger Bibeln
jude, grek, slav, fri, man och kvinna

Män, ge oss kvinnor vår plats, vid er sida, som partners.
Kvinnor, sluta dominera männen och sluta dra er undan,
som andra klassen medborgare.
Vi har vår plats bredvid männen

Slavdrivare släpp slavarna fria,
ge varje människa sitt utrymme att vara sig själv.
Gud har gett oss var och en, en fri vilja
kanske vill personen tjäna dig, kanske inte

Låt inte pengar styra
Låt inte synden styra
Låt inte makten syra
Låt inte kraften styra

Släpp Guds människa fri!
att bli befriad
att bli frälst
att bli försonad

att hitta sin plats
i Kristus
på denna jord
ödmjuka oss under varandra

såsom Gud ödmjukar sig
under Sig i treenigheten
Gud upphöjer i sinom tid, var och en
som är liten inför Honom

låt oss gömma oss i Kristus
låt Kristus lysa fram
låt allt ske enligt
varje människas fria vilja

Att lägga ned sin vilja
för Gud är bra
bara det är i frihet
från hjärtat

Gud vill inte ha robotar
Han vill ha våra hjärtan
Jag vill inte ha din slav-tjänst
Jag vill ha ditt hjärta

Låt oss stå tillsammans
För en bättre värld
En i Kristus försonad värld
Där vi tar emot varandra

Oavsett hudfärg, kön eller handikapp
Jude eller grek
Slav eller fri
man eller kvinna

Vi är alla friköpta från slavhandeln
från syndens slaveri
Se inte ned på Guds Människa
Se upp till Gud

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Don’t despise God’s MAN. Förakta inte Guds Människa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s