About/Om/Sur

In English, på svenska, en français

About the blog and the writer

In this blog you can read about experiences of preaching Christ, through signs and wonders, mixed with simple teachings, short meditations and poetry about life with God.

My name is Camilla Maria Ahlman and I am a simple disciple of a great God. My desire is to follow Jesus, to be His disciple. Being in Christ and letting God be God, to let Him love me. To love Him back. To love God, to love one another and love others. Along with sisters and brothers, share Christ and to preach Christ to others. Through signs and wonders preach Christ. Let the world experience a loving and a living God. A holy God who stretched out His hand, through Jesus Christ, the Son of man. Who is also God and the Son of God.

My husband, Peter, and I have experienced what a mighty God we have, through the power of signs and wonders, which you can follow here on the blog and on our YouTube channel “To be continued – Peter Ahlman” and ”TBC Discipleship Network”. On the website http://www.tobecontinued.nu you will find both the blog and the YouTube channels. Even information on how to stand with us in prayer and donations also become a partner financially with us. Based on our simple Church and the network we belong to, several new simple churches have been planted in Sweden, the Nordic region and throughout our globe. In February 2017, I took a step out on the water, and started serving God full time, just like Peter did over two years before. Living fully for God, we all can and should do in our daily lives, but some of us God calls out on a full-time basis, often in travel ministry, to go before.

8210C308-62D3-4819-870A-D2F7CCFC6FCF.gif

See Camilla’s testimony “I didn’t know there is a God.”

You will also find us working with the TV channel “Kanal 10” as program managers for Living Stones (May-June 2020) which you find in English on Facebook Live with invited guests (search for “Kanal 10 Sverige” on Facebook).

You can also choose to follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Om bloggen och författaren

På den här bloggen kan du läsa om erfarenheter av att predika Kristus genom tecken och under blandat med enkel undervisning och korta meditationer samt poesi om livet med Gud.

Jag heter Camilla Maria Ahlman och är en enkel lärjunginna till en stor Gud. Min önskan är att följa Jesus, att vara Hans lärjunge. Att vara i Kristus och låta Gud vara Gud, att låta Honom älska mig. Att älska Honom tillbaks. Att älska Gud, att älska varandra och älska andra. Att tillsammans med systrar och bröder, dela Kristus och predika Kristus för andra. Att genom tecken och under predika Kristus. Låta världen erfara en älskande och levande Gud. En helig Gud som sträckt ut sin hand, genom Jesus Kristus MänniskoSonen. Tillika Gud och Guds Son.

Min man, Peter, och jag har fått uppleva vilken mäktig Gud vi har, genom kraften i tecken och under, som du kan följa här på bloggen och på vår YouTube kanal “To be continued – Peter Ahlman” och ”TBC Dicipleship Network”. På vår hemsida http://www.tobecontinued.nu hittar du både bloggen och YouTube-kanalerna samt information om hur man står med oss i bön och donationer. Du kan även bli partner med oss finansiellt. Utifrån vår enkla församling och det nätverk vi tillhör, har flera nya församlingar planterats i Sverige, Norden och över hela vår glob. I februari 2017 tog jag ett kliv ut på vattnet, för att på heltid tjäna Gud, precis som Peter drygt två år före. Leva fullt ut för Gud, kan och ska vi alla göra, mitt i vår vardag, men några av oss kallar Gud ut på heltid, ofta i resandetjänst, för att gå före.

Se Camilla’s vittnesbörd ”Jag visste inte att Gud finns.” (på engelska).

Ni hittar oss även på Kanal 10 dels i programmet Till gator & Torg och dels som programledare för Levande Stenar (maj-juni 2020) som är Live TV med inbjudna gäster. Länk till Kanal 10 på webben https://www.kanal10.se/webb-tv.

Du kan också välja att följa bloggen, genom att klicka på “follow” längst ner till höger och dela med dina vänner.

À propos du blog et de l’écrivain

Dans ce blog vous pouvez lire sur des expériences en prêchant le Christ, par des signes et des prodiges, combinées avec de simples enseignements, de courtes méditations et des poésies sur la vie avec Dieu.

Je m’appelle Camilla Maria Ahlman et je suis un simple disciple d’un grand Dieu. Mon désir est de suivre Jésus, d’être son disciple. Être en Christ et laisser Dieu être Dieu, le laisser m’aimer. L’aimer en retour. Aimer Dieu, s’aimer les uns les autres. Avec les sœurs et les frères, partagez le Christ et prêchez le Christ aux autres. À travers des signes et des prodiges, prêchez le Christ. Permettez au monde de découvrir un Dieu aimant et vivant. Un Dieu Saint qui a étendu sa main à travers Jésus-Christ, le Fils de l’homme. Qui est aussi Dieu et le Fils de Dieu.

Mon mari, Peter, et moi connaissons quel Dieu puissant nous avons, á travers des signes et des prodiges, lesquels vous pouvez suivre ici sur le blog et sur notre chaîne YouTube “To be continued – Peter Ahlman” et ”TBC Discipleshop Network”. Sur le site http://www.tobecontinued.nu, vous y trouverez le blog et les chaînes YouTube. Même des informations comment vous tenir avec nous dans la prière et vous comment nous soutenir par des dons et même devenir un partenaire avec nous financièrement. Se basant sur l’église simple et sur le réseau auquel nous appartenons, plusieurs nouvelles églises simples ont été plantées en Suède, dans la région nordique et sur toute la terre. En février 2017, j’ai fait un pas hors de la barque sur l’eau et j’ai commencé à servir Dieu à temps plein, tout comme Peter l’a fait plus de deux ans auparavant. Vivre pleinement pour Dieu, nous le pouvons tous et nous devons le faire dans notre vie quotidienne, mais certains d’entre nous Dieu les appelle à temps plein dans le ministère avec beaucoup de voyages à parcourir.

Voir le témoignage de Camilla ”Je ne savais pas qu’il y a un Dieu” (en anglais).

Vous nous trouverez également travailler avec la chaîne de télévision “Kanal 10” en tant que responsables de programme pour Living Stones (mai-juin 2020) que vous trouverez en anglais sur Facebook Live avec des invités (recherche de “Kanal 10 Sverige” sur Facebook).

Vous pouvez également choisir de suivre le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partager avec vos amis.

6 thoughts on “About/Om/Sur

 1. Hej Camilla.
  Jag vill dela om vad jag fick vara med om på valborgs kvällen här i upplands väsby. Jag upplevde att jag skall gå till pendeltågs stationen för att evangelisera. Jag träffade flera ungdomar och jag fick be för fyra. Den första hade ont på båda fötterna och hon blev helad direkt. Och det påverkade henne så starkt att hon sa att: Jag blir alldeles gråtfärdig. Sen gick hon därifrån och kom tillbaka med sin kompis som hade ont i båda knäna. Hon sa om jag kan prova detta på hennes kompis och se om det funkar på honom. Han blev helad också på direkten. Och nu var båda chockade. Tjejen som hade tagit sin kompis dit, försvann igen och efter en stund kom hon tillbaka med en annan kompis. Hon hade haft smärta på skuldrorna och ryggen under flera år, och hon skulle bli opererad. Jag bad för henne och hon sa att nått hände på skuldrorna. Hon blev så chockad att hon lämnade platsen. Jag har en tro att hon kommer inte behöva genomgå operation. Gud är god.

  Like

 2. Shalom, on my way to somewhere else I came across a youtube video about you doing signs and wonders in Israel and elsewhere. I am a born again Holy Spirit filled believer in Jesus. Do you or your group have plans in the near future to be in Oregon, U.S.A. or know of someone already here? Many thanks.

  Like

 3. Hi, I am grateful for both you and your husbands servant heart and service to the church. Can I ask where is the best place to go to read your teachings regarding church and your opinion on best practice? Many thanks Josh

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s