throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

My Actes 29. Mina Apostlagärningar 29.

Click here to read the previous posts about my Acts 29.

Click here to read previous posts from my friends’ Acts 29.

Jesus stories

It’s time to share some of my own Jesus stories, this time running out of this summer’s leave. I had decided to only do what God initiated and, moreover, be focused on revitalizing.

We are all called to live a life as in the Book of Acts and that is true especially for me that preaches it. Sisters and brothers in Christ, together we live out Acts 29 and together we write history.

At Arlanda

We were going to drop Alexanders luggage and searched for a delivery spot. When we finally found it, we discovered that there was a long line up and the airline did not do anything about it. I saw two flight attendants standing at an information desk and I asked them a bit upset why they only had one Queue open? And I really felt I was going to speak to them. They responded that they worked for another company. Then I understood that God gave me an opening to preach the gospel of Jesus Christ.

I asked if they had pain somewhere when they were working and standing all day long. Both acknowledged that they had pain in their backs. I told them that when I lay hands on people they get healthy. The blonde girl let me heal her straight away, but the veiled Muslim definitely declined. After some instances of hand laying, the pain disappeared. I then revealed that it was Jesus who healed her through me. She became happy and interested in knowing more, but received questions from other passengers. So I gave her our business card. The muslim, on the other hand, asked questions and made false statements about God. In addition, I was not allowed to touch her, even though her colleague had just been healed.

In Öregrund

An American preacher Tom Skarella visited us and we brought him to scenic Öregrund. We were all open to preaching the gospel, especially through signs and wonders. Both Peter and Tom cured some sick. I shared the gospel with three girls, none of whom were sick at all, but one was very interested. It was as if a magnet drew her to my words.

When I addressed them, she felt stupid that she did not recognize me. But I quickly explained that we actually did not know each other. In conclusion, I said that if we meet more times, hopefully to recognize each other and also remember Jesus.

In Uppsala

Peter and I chose to attend an evening at the Europe Conference on the Word of Life. It was an odd place for us to be at, but we felt we should go. We chose a seat at the back of the stands and I placed my outerwear on the chair next to it. After a while, we were all invited to come closer to each other so that those who came later could easily find a place. Then a couple moved closer to us. And it turned out that a woman who persistently had tried to get a hold of Peter for a few days through internet, but Peter had forwarded to others, suddenly was sitting right next to us among thousands of people. “Is it you from the YouTube, she cried surprised”? After the meeting we went outside the building and Peter threw out a demon from her. She fell to the ground and began to manifest before she was released.

I went and healed some Kurds or Iranians. I saw a foot in a bandage and could not take my eyes off the foot. Then I understood that it was God who wanted me to heal it. The woman was a believer and I did not have to convince her to pray. When I mentioned that people are being cured, when I lay hands on them, both she and the rest of the group were on. I began with a man with pain in the heel, who was completely astonished and walked back and forth speechlessly. Then I commanded the pain to disappear from her foot in the bandage. Even that pain disappeared and she became amazed. Then I could pray for a back that was cured and a neck. I gave them our business cards and invited them to watch healing videos. They became overjoyed and grateful. “Thank Jesus and not me,” I answered and returned to Peter.

Klicka här för att läsa föregående inlägg om mina Apostlagärningar 29.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från mina vänners Apostlagärningar 29.

Jesusberättelser

Det är åter tid att dela några egna Jesusberättelser, som denna gång springer ur sommarens ledighet. Jag hade bestämt att endast göra det Gud initierade och för övrigt vara fokuserad på att ta in nytt liv.

Vi är alla kallade att leva ett liv som i Apostlagärningarna och det gäller i synnerhet mig som predikar det. Systrar och bröder i Kristus tillsammans lever vi Apostlagärningarna kapitel 29 och tillsammans skriver vi historia.

På Arlanda

Vi skulle lämna in Alexanders bagage och letade inlämningsställe. När vi äntligen hittat det, upptäckte vi att kön var slingrande lång och flygbolaget inte gjorde något åt det.  Jag såg två flygvärdinnor stående vid en informationsdisk och jag frågade dem lite upprört varför de endast hade en disk öppen? Jag upplevde verkligen att jag skulle prata med dem. De svarade mig att de arbetade för ett annat bolag. Då förstod jag att Gud gett mig en öppning att predika evangelium om Jesus Kristus.

Jag frågade om de hade ont nånstans, när de nu står och jobbar hela dagarna. Båda erkände att de hade smärta i ryggen. Jag berättade att när jag lägger händerna på människor blir de friska. Den blonda tjejen lät mig hela henne direkt, men den beslöjade muslimen avböjde bestämt. Efter några tillfällen av handpåläggning försvann smärtan. Jag avslöjade då att det var Jesus som helat henne genom mig. Hon blev glad och var intresserad att veta mer, men fick frågor från andra passagerare. Så jag gav henne vårt visitkort. Muslimen däremot ställde frågor och gjorde näsvisa påståenden om Gud. Jag fick dessutom absolut inte röra henne, oavsett att hennes kollega precis blivit helad.

I Öregrund

En amerikansk predikant Tom Skarella besökte oss och vi tog med honom till natursköna Öregrund. Vi var alla öppna för att predika evangelium och det särskilt genom tecken och under. Både Peter och Tom botade några sjuka. Jag delade evangelium med tre tjejer, varav ingen hade ont nånstans, men en var mycket intresserad. Det var som om en magnet drog henne till mina ord.

När jag tilltalade dem kände hon sig dum att hon inte kände igen mig. Men jag förklarade snabbt att vi faktiskt inte känner varandra. Avslutningsvis sade jag att om vi träffas fler gånger kommer vi förhoppningsvis att känna igen varandra och dessutom tänka på Jesus.

I Uppsala

Peter och jag valde att gå på ett kvällsmöte på Europakonferensen på Livets Ord. Det var en ovanlig plats för oss att bevistas på, men vi kände oss manade att gå. Vi valde en plats längst bak på läktaren och jag placerade mina ytterkläder på stolen bredvid. Efter ett tag uppmanades vi alla att sätta oss närmare varandra, så att de som kom senare lättare skulle kunna hitta en plats. Då flyttade sig paret vid vår sida närmare oss. Då visade det sig att en kvinna som ihärdigt hört av sig till Peter under några dagars tid, men Peter vidarebefordrat till andra, plötsligt sitter precis bredvid oss bland tusentals människor. “Är det du från YouTube, ropar hon överraskat “? Efter mötet gick vi utanför byggnaden och Peter kastade ut en demon ur henne. Hon föll till marken och började manifestera, innan hon blev befriad.

Jag passade på att bota några kurder eller iranier. Jag såg en fot i bandage och kunde inte ta ögonen från foten. Då förstod jag att det var Gud som ville att jag skulle hela den. Kvinnan var troende och jag behövde inte övertyga henne att få be. När jag nämnt att människor blir botade, när jag lägger händerna på dem, så var både hon och övriga i gruppen på. Jag började med en man med ont i hälen, som helt förundrad gick fram och tillbaka mållös. Sen befallde jag smärtan försvinna från hennes fot i bandaget. Även den smärtan försvann och hon blev förundrad. Sen fick jag be för en rygg som blev botad och en nacke. Jag gav dem vårt visitkort och uppmanade dem att se helandevideos. De blev överlyckliga och tacksamma. “Tacka Jesus och inte mig”, svarade jag och gick tillbaks till Peter.

 

Advertisements


Leave a comment

Mina Apostlagärningar 29. My Actes 29.

 

Vittnesbörd från min front

Jag brukar då och då skriva utvalda Jesus-berättelser från mitt liv. Jag skriver av mitt överflöd, för att ära Jesus och uppmuntra andra.

Syster botad på fest

Jag gick på en 50-årsfest och pratade med en bekant, som brukar gå i skyhöga klackar. Jag noterade att hon för kvällen hade lägre höjd på de höga klackarna och frågade nyfiket varför? Hon svarade att hon hade ont i ankeln, som dessutom var svullen.

Då böjde jag mig ner och lade handen på foten. Jag befallde smärtan lämna i Jesu namn. Jag frågade henne om hon märkte någon skillnad. “Jag vet inte”, var hennes svar. Då bad jag igen och sen fick hon känna efter och sade förvånat. “Något hände!”  Då bad jag en sista gång, för att försegla helandet.

Ett tag efter kom frågan upp inom mig, om hur det hade gått? Ibland är det uppmuntrande att höra att undren är totala och består. Men oftast får vi lämna det till Gud och i himlen få veta allt Gud gjort. Vi baserar våra liv på Bibeln och inte på våra erfarenheter.

Mark 16:17-18
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Några månader efter på min egen 50-årsfest, när paret som bjudit mig på sin fest skulle gå, förmedlade de en hälsning från denna syster “hälsa Camilla att jag springer upp och ner för trapporna”. Det var nog den bästa presenten den dagen!

Kyrka på stan med Sanna

Kia i vår Lärjungagrupp ville vi skulle vara kyrka på stan. Datumet passade sen inte henne och det slutade med att Sanna och jag tog med två andra och predikade genom tecken och under samt ord på Kista köpcentra. Flera blev botade, de två systrarna blev mer frimodiga att bota sjuka och några blev intresserade av att höra mer om Jesus. Jag blev övertygad att fortsätta leva detta liv i min vardag och därmed minska tiden i ekorrhjulet.

Diana och jag botade sjuka

 • Diana bad för en kvinna med smärta i magen, som inte märkte någon skillnad. Sen fick hon be för en annan med magont, som blev botad. All ära till Jesus!
 • Vi gick förbi en grupp som arbetade med postkodlotteriet. Jag bad för en av killarna, som hade ont i ryggen: “åh vad skönt det kändes”. Först trodde vi han skämtade, men han blev helad.
 • Diana hade fått ont i ryggen, så jag botade henne. Det var så härligt att se hennes ansiktsuttryck, när smärtan försvann.
 • Diana fick bota en äldre man från långvarig smärtan i ryggen. Hans kompis som inte var öppen märkte ingen skillnad efter handpåläggning. Han hade lika ont som innan.

Sanna och Louise botade sjuka

 • Sanna bad för en kille med gipsad fot. Han hade ramlat och gick med kryckor. Han hade ingen känsel i foten. Sanna bad och känseln kom tillbaka. Han gick sedan utan kryckor. All ära till Gud.
 • Muslimsk kvinna med ont i hela kroppen blev bättre efter förbön.
 • En man med knäproblem blev bättre efter handpåläggning.

Kyrka i hemmet

Broder Ariaz stod i hallen och tog av sig ytterkläderna. Han lämnade mössan på, långt neddragen över öronen. Jag kramade om honom och sade skämtsamt något om det. Han svarade att han hade så ont i huvudet, att han föredrog att behålla mössan på.

Då lade jag beslutsamt mina händer på hans huvud och befallde smärtan gå. Han tittade förvånat på mig och sade att det blev bättre. Då bad jag ytterligare en gång i Jesu namn, varpå han blev mäkta överaskad. Han upptäckte att huvudvärken var fullständigt  borta. Han tog tacksamt av sig sin mössa och kom in i köket utan smärta. Nu kunde han delta på samlingen utan hinder.

Kyrka på stan med Peter

Peter och jag var kyrka på stan i Uppsala city. Peter botade två afghaner och jag en indisk kvinna. Kvinnans lillebror bor i Norge och hade två månader tidigare konverterat från islam. Han hade blivit botad från långvarig smärta, av någon som trodde på Jesus.

Kvinnan tyckte inte att det var skillnad på islam och kristendom, men var öppen för att prata mer om Jesus. Jesus hade ju faktiskt inte bara botat hennes lillebror, men även henne. Jag ber att vi ska mötas igen.

Testimonies from my front

I tend to occasionally write selected Jesus stories from my life. I write of my abundance, to honor Jesus and encourage others.

Sister cured at party

I went to a 50th birthday party and was talking to an acquaintance, who usually go in sky-high heels. I noted that she that the evening had lower height of the high heels and asked curiously why? She replied that she had a sore ankle, which was also swollen.

Then I bent down and put my hand on the foot. I commanded the pain to leave in Jesus’ name. I asked her if she noticed any difference. “I do not know,” was her answer. Then I prayed again, and then she had to feel and said in surprise. “Something happened!” When I prayed one last time, to seal the healing.

A while after the question came up in me, about what had happened? Sometimes it is encouraging to hear that miracles are total and composed. But usually, we leave it to God and in heaven to know all that God has done. We base our lives on the Bible, not on our experiences.

Mark 16: 17-18
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

A few months after my own 50th birthday party, when the couple who invited me to their party would leave, conveyed the greetings from the sister “tell Camilla I run up and down the stairs.” It was probably the best gift that day!

Church in town with Sanna

Kia in our disciple group wanted us to be church in town. The date did not fit her and it ended with Sanna and I took the other two, and preached through signs and wonders and words of Kista shopping malls. Several were healed, the two sisters became more bold to heal the sick and some were interested to hear more about Jesus. I was convinced to continue to live this life in my everyday life and thus reduce the time in the rat race.

Diana and I healed the sick

 • Diana prayed for a woman with pain in the stomach, who did not notice any difference. Then she had to pray for another with stomach pain, which was cured. All glory to Jesus!
 • We walked past a group that worked with the postcode lottery. I prayed for one of the guys who had a sore back: “Oh, how good it felt.” At first we thought he was joking, but he was healed.
 • Diana had a sore back, so I cured her. It was so great to see her facial expressions, when the pain disappeared.
 • Diana healed an elderly man from chronic pain in the back. His buddy who was not open noticed no difference after the laying on of hands. He had hurt as much as before.

Sanna and Louise healed the sick

 • Sanna prayed for a guy with a bandaged foot. He had fallen and walked with crutches. He had no feeling in the foot. Sanna prayed and sensation came back. He then walked without crutches. All glory to God.
 • Muslim woman with pain in the whole body became better after intercession.
 • A man with knee problems got better after the laying on of hands.

The Church in the home

Brother Ariaz stood in the hall and took off his outer clothing. He left the cap on, way down over his ears. I hugged him and said jokingly something about it. He replied that he had such a headache that he preferred to keep his cap on.

Then, I determined my hands on his head and commanded the pain to go. He looked at me in surprise and said it was better. When I prayed once again in the name of Jesus, and then he was mightily suprised. He discovered that the headache was completely gone. He gratefully took off his cap and came into the kitchen without pain. Now he could participate in the meeting without obstacles.

Church in town with Peter

Peter and I were church in town in Uppsala city. Peter healed two Afghans and I an Indian woman. The woman’s brother lives in Norway and had two months earlier converted from Islam. He had been cured of chronic pain, by someone who believed in Jesus.

The woman did not think there was a difference between Islam and Christianity, but was open to talk more about Jesus. Jesus had in fact not only cured her little brother, but also her. I pray that we will meet again.


2 Comments

Healing mall med Larry. Healing mall with Larry.

image

Anekdot Boston 29/6

Jag gick tillsammans med Larry för att coacha och assistera honom. Han var  kickstartad och redo för nästa steg, att vara den som tar alla initiativ, botar de sjuka och vittnar om Jesus. Jag skulle bara videofilma och ge råd. Allt gick utmärkt för honom. Jag konstaterade att han är redo att kickstarta någon annan i sin tur. Vi gör lärjungar som gör lärjungar!

2 Timothy 2:2
Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

Momentum

Vi mötte tre unga personer, som alla tre var friska. De verkade inte så intresserade, när vi berättade att det handlar om Jesus. Men, då vi gick en bit bort och hittade en som blev helad i knä och fötter, upptäckte vi att de fascinerat följt händelseförloppet. Då vände jag mig till dem och började predika evangelium d.v.s de goda nyheterna om Jesus Kristus. Sen anslöt ytterligare en kvinna, med vilken jag förde ett berörande samtal och bildligt spelade schack. Vi spelar schack för att peka på att nästa drag är hennes. Hon var förundrad över att Jesus helar och hennes hjärta drogs mot de goda nyheterna och hon förstod att det är hennes tur att flytta en pjäs, men hon ville vänta. Hon utryckte dock sin enorma tacksamhet över att vi möttes på köpcentrat. Även hennes man var glad och hälsade till Larry. Då insåg jag att det var mannen som blivit botad. Larry hade fortsatt att fråga ytterligare ett annat par och fick be för kvinnan som blev botad i axeln och hennes man filmade med Larrys kamera. Larry behövde varken assistans eller råd!

Förföljelse

Larry frågade ytterligare en del människor och vi filmade ca 4 videos. I slutet fick han bota en kille som hade ont i axeln. Då kom en bister vakt och eskorterade oss ut ur köpcentrat. Vi fick inte ens ringa ett sista samtal. Det var en väldigt förödmjukande erfarenhet. När man blir häktad av polisen får man, i alla fall på film, ringa ett sista samtal. Vi hade bestämt träff med Peter, som kickstartade en av sonens vänner, vilken sonen precis döpt i vatten. Men, vi kunde inte nå dem, då vakten övervakade varje steg vi tog och inte lämnade oss ur sikte, förrän han såg oss åka ur garaget. Vilka förbrytare han ertappat!

Se nästa blogginlägg från Boston.

Anecdotes Boston 29th of June

I went along with Larry to coach and assist him. He was kick started and ready for the next step, to be the one taking all the initiatives, cure the sick, and bear witness to Jesus. I would just videotape and advise. Everything was going great for him. I noted that he is ready to kick start some one else in turn. We make disciples who make disciples!

2 Timothy 2: 2
and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

Momentum

We met three young people, all three were healthy. They did not seem interested when we told that it is all about Jesus. But when we went some distance away and found one that was healed in the knees and feet, we discovered that they most fascinated followed the course of events. Then I turned to them and began to preach the gospel i.e. the good news of Jesus Christ. Then joined another woman, with whom I brought a touching conversation and figuratively played chess. We play chess to indicate that the next move is hers. She was amazed that Jesus heals and her heart was drawn to the good news and she understood that it is her turn to move a piece, but she wanted to wait. She, however, expressed her immense gratitude that we met at the mall. While her husband was happy and greeted to Larry. Then I realized that it was the man who had been cured. Larry had continued to ask further another couple and had to pray for the woman who was healed in the shoulder and her husband filmed with Larry’s camera. Larry needed no assistance or advice!

Persecution

Larry asked further some people and we shot about 4 videos. In the end, he was curing a guy who had a sore shoulder. Then came a grim guard and escorted us out of the mall. We did not even make a final call. It was a very humbling experience. As you get arrested by the police must be, at least in the movie, making a final call. We had an appointment with Peter, who kick-started one of the son’s friends, whom the son just baptized in water. However, we could not reach them, then the guard watched every step we took and not left us out of sight, until he saw us go out of the garage. Which criminals he caught being!

See the next blog post from Boston.


Leave a comment

Peter & Camilla i Boston. Boston here we come. 

image

Midsommar i Boston

 

Gud har lagt Nordamerika på våra hjärtan och ett uppdrag att utrusta de troende även där. Destinationen denna gång var Boston, Massachusetts i östra USA.Vi reser en del och jag noterar sociala skillnader. I USA lade jag märke till stoltheten över landet och flaggor som vajar i vinden. Amerikaner verkar mer familjeorienterade än vi svenskar och många har stora hus med stora trädgårdar.

Midsommarafton

På midsommarafton har vi ätit god frukost ute i solen och delat Kristus med våra värdar.  Sedan skulle Larry och sonen bli lärjungatränade att bota sjuka, men sonen ville först bli Andedöpt. Det var fantastiskt, det var som om han “kom ut ur garderoben”, som om han alltid talat i tungor, men nu visade det öppet. Jag fick ett budskap till honom i tungor med uttydning, tårarna trillade både från hans och mina kinder. Sedan åkte vi till ett köpcentrum för en kickstart.

Jag gick först med sonen och visade hur man gör, men lyckades jag inte få nåt mer napp, innan Peter hade bytt ut honom mot pappan. Det kändes tungt. Med pappan fortsatte samma story, men dessutom lyckades jag fråga en vakt i civila kläder, som anmälde oss till vakten i tjänst, vilken kastade ut oss. Peter fick däremot många napp och videos. Han gjorde stort väsen av sig och var ändå helt beskyddad. Jag fick dock ett napp och den unga kvinnan föreslog att vi kunde gå utanför köpcentrat för att be. Larry bad för hennes skadade knä, som blev helt och en fot som, blev bättre och bättre. Jag frågade om hon var troende, hon svarade att hon inte hade avgjort sig genom dop i Jesu namn. Jag delade de goda nyheterna med henne och frågade om hon ville vända om och börja följa Jesus.  Hon valde dock att vänta. Jag kände mig utmanad och lite frustrerad över det magra resultatet. Men glad över att Gud fick använda Peter.

Sedan åkte vi hem och har pratat sedan dess med olika vänner och familj. Jag talade in i en av deras vänners liv, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus. Det träffade honom rakt i hjärtat och är en allmän sanning.

Midsommardagen

Efter en förmiddag med rekreation var det dags för en kickstart med seminarie. Jag hade spänningshuvudvärk och var lite ur gängorna p.g.a kickstarten dagen innan. Tyvärr blev det samma sak under denna kickstarten och alla var i en pool. Just den kvinnan jag lyckades kickstarta, fick en extra skjuts med Peter i ett momentum.

Jag botade den första, och sedan fick min aspirant bota två. Den första hon bad för blev helad direkt och förvånad. Den sista kände jag verkligen att vi skulle prata med, en tjej från Alaska med svullna ben. Hon märkte att hon blev lättare.

Efteråt åkte två iväg och vi sände ut dem i skörden. De övriga fick berätta sina vittnesbörd och vi åt mat tillsammans. Sedan Andedop med den kvinnan jag kickstartat. Det var vackert. Hon sade att hon verkligen upplevde en skillnad inifrån magen.

Söndag

En nära vän med fru och son kom. Vi samtalade och svarade på deras frågor om den rörelse vi är mitt i. Sedan talade Peter rakt in i vännens hjärta, om att Gud utvalt honom och han brast ut i hulkande gråt. Peter kickstartade honom och jag gick åter med sonen och idag gick det bättre. Han fick be för fyra varav tre blev helade.  Jag satt och pratade med vännens fru. Hon frågade om hur vi har kyrka och jag berättade glatt. När vi kom tillbaka andedöpte Jesus vännens son. När han började tala i tungor såg man pappans glada uppsyn. Männen gick på basebollmatch. Själv simmade jag i poolen och åt middag med frun och vi pratade hjärta till hjärta.

Måndag

Vi hade ledig förmiddag då Larry behövde jobba.  Vi tog en bönepromenad och hade lite avkopplad tid vid poolen. Sedan pratade Peter i telefon och jag med frun om hur vi har kyrka. På eftermiddagen åkte Peter och Larry iväg och befäste hans kickstart. Sedan kom de tillbaka väldigt uppmuntrade. Larry var upprymd och kände sig fri. Frun ville observera, så jag erbjöd henne att vi går ut tillsammans och jag botar de sjuka.

Klicka på följande länkar för att läsa om vad vi gjorde på tisdag och onsdag.

Anekdot tisdag

På kvällen åkte vi till havet, som var vackert men svinkallt. Peter och Larry kastade sig ändå i huvudstupa. Vi fick se några helanden i vardagslivet, som till exempel att sonen botade en före detta knarkare från ryggsmärta och jag botade en tjejs fot.

Anekdot onsdag 

Familjen före tjänsten

Torsdag förmiddag var vikt för poolen och morgonen för bönepromenad. Sedan var planen att Peter och Larry skulle möta upp en kille i Boston, som Larry skulle Kickstarta. Sen skulle jag översätta lite församlingsgrejer till engelska och ha en Lärjungagrupp “LTG” med frun. Lite utmaning i familjen gjorde dock att frun blev nedstämd. Peter och Larry åkte ändå iväg. De stannade på ett café och Peter sade att de åker tillbaka “familjen går före tjänsten”. Larry såg mycket lättad ut och jag blev rörd. Det var en viktig läxa, som Peter och jag redan lärt oss.

Så jag gjorde klart all översättning och utveckling av vårt material och skickade även kopia till Lana i Kanada.  Kickstarten blir på lördag och förhoppningsvis kan vi ha kyrka imorgon och LTG.

Duck tour

På fredag morgon hade frun och jag Lärjungagrupp.  Sedan åkte vi på Ducktur, vilket är speciellt för Boston. Häftigt att åka med fordon på vägen och plötsligt ner i vattnet. Det är gamla militärfordon från andra världskriget som återanvänds. Vår kapten var en lustigkurre som fick många mungipor att skratta.

Vi hade tänkt att ha kyrka på kvällen, men nu kommer fler vänner och det blir troligtvis en kickstart till. Peter predikade därför om lydnad i bilen. Det finns en stark liknelse med Paulus och hans omvändelse och med Peters. Med Ananias som vågade lyda trots att Saul var en farlig man. I Peters liv var det Ingmar som vågade lyda. Sedan delade Peter  om de fyra jordmånerna och slutligen sände vi ut alla tre i familjen till skörden.

Peter kom till tals med grannen och då anslöt vännerna som är från samma mansgrupp. En ska döpas och Kickstartas. De fick se många helanden. Sedan var det dop och Andedop och det var Larry som döpte.

De sista skälvande minuterna

På lördag morgon demonstrerade Peter hur man presenterar evangeliet med “koppar och kakor” samt proklamerade församling i deras hem. Sedan var det äntligen dags för “heta stolen” och de sände iväg oss till Sverige. Gud mötte starkt med mig. Sedan åkte frun, sonen och vän på semester. Jag hade lite “egen tid” med avkopplande musik i öronen och fin promenad i trädgården.

Efter lunch åkte vi till Boston för att Larry skulle kickstarta en kille. Vi var tidiga och köpte en hotdog och jag har aldrig ätit en så god. Jag frågade om försäljaren hade ont, vilket hon hade i knät. Jag helade henne genom handpåläggning. Larry tyckte att en film med Peter borde vi ha och det blev uppdraget att fixa. Han hittade en kille, som vi inte fick filma, som han botade själv. Sen tog det ett tag, men vi hittade slutligen en, som Peter botade och vi filmade.

Det kom två som skulle kickstartas, så Peter och jag gick med den ena först. Det gick bra för Peter, men Larry hade fått kämpa hårt och när de slutligen fick be för en man hade han ett svårt handikapp och de såg inget direkt helande. Det var en Goliat. Sedan bytte vi och då lyckades Larry kickstarta den andra. Jag ville också fråga och det gjorde jag, men alla sade att de inte hade ont. I slutet lyckades jag med ett upplägg och killen fick bota henne från huvudvärk från nacken, vilket vi också filmade. Det var en stark reaktion, när hon inte kunde hitta smärtan. Han delade sitt vittnesbörd om hur han vuxit upp inom kyrkan, men inte haft ett eget liv med Gud. Hur Gud satte honom fri. Det var mycket starkt. Jag frågade om hon ville ha det, men hon ville vänta.

Vi samtalade runt en fika och filmade en video med bröderna, som blivit kickstartade. Sedan sände Larry ut dem i skörden. Efter det var vi så trötta, det blev ett restaurant besök och sedan flygplatsen. Nu sitter vi här och jag har 45 min fri wi-fi. Tack Gud för Boston och våra fina vänner där, må vi snart mötas igen.

Se  videon här.
Watch The movie here

Midsummer in Boston

God has put North America in our hearts and a mission to equip the believers there also. The destination this time was Boston, Massachusetts in the eastern USA. We are traveling a lot and I note social differences. In the US, I noticed the pride of the country and flags swaying in the breeze. Americans seem more family oriented than the Swedes and many have large houses with large gardens.

Midsummer

On Midsummer’s Eve, we have eaten a good breakfast in the sun and shared Christ with our hosts. Since Larry and his son would be discipled to heal, but the son wanted first to be baptized in the Spirit. It was amazing, it was as if he “came out of the closet,” as if he always spoke in tongues, but now it was open. I got a message for him in tongues with interpretation, tears fell from both his and my cheeks. Then we went to a shopping mall for a kick start.

I first went with the son and showed how to do it, but I managed not to stop anyone more, before Peter had replaced him witu the father. It felt heavy. With the father continued the story, but in addition, I managed to ask a guard in civilian clothes, who reported us to the guard on duty, which threw us out. Peter got however many fish and videos. He made a big fuss and was still completely protected. However, I stoppen a young woman who suggested that we could go outside the mall to pray. Larry asked for her injured knee, which became fully healed, and a foot got better and better. I asked if she was a believer, she replied that she had not decided through baptism in Jesus’ name. I shared the good news with her and asked if she wanted to turn around and begin to follow Jesus. She chose to wait. I felt challenged and a little frustrated with the meager outcome. But glad that God could use Peter.

Then we went home and have talked since then with various friends and family. I spoke into one of their friends’ lives, to get back to the first love of Jesus. It hit him right in the heart and is a general truth.

Midsummer Day

After a morning of recreation it was time for a kick start with the seminar. I had tension headache and was a little out of sorts i.e, kick start the day before. Unfortunately, the same thing during this kick start and everyone was in a pool. Just the woman I managed to kick start, got an extra boost with Peter in momentum.

I treated the first, and then got my aspirant cure two. The first person she prayed for was healed immediately and surprised. The last I really felt that we shold talk to, a girl from Alaska with swollen legs. She noticed that she got lighter.

Afterwards, the two went off and we sent them out into the harvest. The others were telling their testimony and we ate meals together. Since Spirit baptism with the woman I kick started. It was beautiful. She said she really felt a difference inside the belly.

Sunday

A close friend with wife and son came. We talked and answered their questions on the movement we are in the middle. Then Peter talked straight into his friend’s heart, that God chose him and he burst into heaving sobs. Peter kick-started him and I went back with the son and today went better. He had to ask four of which three were healed. I sat and talked with the friend’s wife. She asked how we have church and I told her happily. When we came back Jesus baptised the friend’s son in the Spirit. When he began to speak in tongues saw his father’s happy face. The men went to the baseball game. Self I swam in the pool and had dinner with the wife and we talked heart to heart.

Monday

We had free morning, when Larry had to work. We took a prayer walk and had little relaxed time at the pool. Since Peter was talking on the phone and I with the wife about how we have church. In the afternoon, Peter and Larry went off and established his kickstart. Then they came back very encouraged. Larry was excited and felt free. The wife wanted to observe, so I offered her that we go out together and I cure the sick.

Click the following links to read about what we did on Tuesday and Wednesday.

Anecdote Tuesday

In the evening we went to the ocean, which was beautiful but freezing cold. Peter and Larry threw theirselves still in headlong. We got to see some healings in everyday life, such as his son healing a former drug addict from back pain and I cured a girl’s foot.

Anecdote Wednesday

The family prior to the service

Thursday morning was the weight of the pool and the morning prayer walk. Since the plan was to Peter and Larry would meet up with a guy in Boston, Larry would Kickstart. Then I would translate the little congregation stuff into English and have a “LTG” with the wife. A little challenge in the family did, however, that the wife became depressed. Peter and Larry went off anyway. They stopped at a cafe and Peter said that they go back “family comes before service.” Larry looked very relieved and I was touched. It was an important lesson, that Peter and I have already learned.

So I made clear all translation and development of our materials and also sent a copy to Lana in Canada. The kickstarter is on Saturday and hopefully we can have church tomorrow and LTG.

Duck tour

On Friday morning the wife and I shared LTG. Then we went on Ducktur, which is especially for Boston. Cool to ride vehicles on the road and suddenly into the water. It’s old military vehicles from World War II re-used. Our captain was a buffoon who got many corners of the mouth to laugh.

We had intended to have church in the evening, but now, more friends and it will probably be a kick start to. Why Peter preached about obedience in the car. There is a strong similarity to Paul and his conversion and Peters. With Ananias who dared to obey, even though Saul was a dangerous man. In Peter’s life was Ingmar dared to obey. Since Peter shared the four soils and finally we sent all three of the family to harvest.

Peter came to terms with the neighbors, and then joined the friends who are from the same prayer group. One should be baptized and kick started. They saw many healings. Then there was the baptism and Spirit baptism and it was Larry who baptised.

The last trembling minute

On Saturday morning, Peter demonstrated how to present the Gospel with “cups and cakes” and proclaimed the church in their home. Then it was finally time for the “hot seat” and they sent us away to Sweden. God met strongly with me. Then went the wife, son and friend on vacation. I had a little time with relaxing music in the ears and nice walk in the garden.

After lunch we went to Boston where Larry would kick start a guy. We were early and bought a hotdog and I have never tasted one as good. I asked if the seller had pain, which she had in her lap. I healed her through the laying on of hands. Larry found a film with Peter, we should have and it became the mission to fix. He found a guy that we were not filming, which he cured himself. Then it took a while, but we finally found one, as Peter healed and we filmed.

It came two who would be kick started, so Peter and I went wit’s the first one. It went well for Peter, but Larry had to fight hard, and when they finally got to pray for a man, he had a severe handicap, and they saw no direct healing. There was a Goliath. Then we switched and then Larry managed to kick start the second. I also wanted to ask, and I did, but all said they had no hurt. In the end, I managed with a set-up and the guy had to cure her of headaches from the neck, which we filmed. There was a strong reaction, when she could not find the pain. He shared his testimony of how he grew up in the church, but have not had a private life with God. How God set him free. It was very touching. I asked if she wanted it, but she chose to wait.

We talked over a coffee and filmed a video with the brothers, who have been kick-started. Since Larry sent them out into the harvest. After that we were so tired, it was a restaurant visit and then the airport. Now we are sitting here and I have 45 minutes free Wi-Fi. Thank God for Boston and our wonderful friends there, may we soon meet again.


1 Comment

Vänners Apostlagärningar. Friends Actes of The apostels.

 

Nåväl händer det något därute på skördefälten?

Jodå, här följer några axplock.

Helena är ute i världens ände bland öarna och missionerar. Hon botar sjuka och leder människor till tro. Tar andra kristna i handen och visar dem hur de kan bota sjuka i Jesu namn. Hon dansar lovsång inför Gud och predikar även med ord. Ett tillfälle dansade hon till “I surrender all” av Michael W Smith och delade sedan sitt vittnesbörd om att Jesus helat henne. Då fick hon leda en buddhist till tro och bota några sjuka.

Durckheim har varit ute på missionsresor bland annat till Atlanta och Egypten. För närvarande bor han hos oss och studerar, men på jullovet lyckades han hamna i en liten väckelse med flera som gav sitt liv till Jesus, blev döpta och många som blev botade från sina sjukdomar. I Atlanta kickstartade han Randy en företagare som kommit i kontakt med honom genom hans youtubekanal Mark161618.

När Durckheim var i Atlanta blev Randys broder på andra sidan USA träffad av Guds Ande när Durckheim bad för honom i telefonen. Familjen hade försökt övertyga brodern om att vända om till Gud under många år, utan att lyckats. På 10 minuter slog Guds Ande till, stolen välte och när han vaknade upp hade han gett sitt liv till Jesus.

I Egypten botade Durckheim människor vid en moské, bland annat han en man som knappt kunde gå. Polisen ville arrestera honom. Då grep de som blivit botade in och vägrade låta Durckheim bli bortförd. Själv tänkte han att han skulle fått uppmuntra förföljda kristna i fängelset och nå de kriminella med de goda nyheterna om Jesus. Durckheim kickstartade flera och botade många på sina två resor.

Poya och Emilio har precis blivit avskilda till ledare i vår nystartade församling i  Bro/Bålsta. De har nyligen tagit ut församlingen på kickstart i Stockholm. De får se många helanden och befrielser. Dessutom är det ofta dop på deras möten, både vattendop till Kristus och Andedop. Poya älskar att debattera och undervisa och Emilio har ett vackert herdehjärta. Gud vet hur han sätter samman sina team.

Sanna är ute bland de hemlösa på fredagar och fick leda ytterligare en man till Jesus för någon månad sedan. Hon hann inte döpa honom, men någon vecka senare kom han igen och berättade att han ville träffa henne, innan han skulle avtjäna en månads fängelsestraff. De bestämde att ha kontakt under fängelsetiden och att dopet får ske efter detta. En man till på Vilhos företag har blivit frälst och längtar efter att få vara med på samlingarna i Vilhos och Sannas husgemenskap. Gud har kontroll och lägger till människor till sin församling.

Jon från Färöarna kontaktade Peter och tackade så mycket för att Peter kickstartat honom på Färöarna, för några år sedan. Så mycket har hänt sedan dess. Han bor i Danmark på Jesus hotellet hos Torben. Han åker på missionsresor och får se många människor bli botade, befriade och vända om till Gud.

Fortsättning följer.

Well something is happening out there in the harvest fields?

Well, here are a few examples.

Helena is out in the end of the world among the islands on mission. She heals the sick and lead people to Christ. Taking other Christians in the hand and show them how they can heal the sick in Jesus’ name. She dances song of praise to God and preaches even with words. One occasion she danced to “I Surrender All” by Michael W. Smith, and then shared her testimonie of how Jesus healed her. Then she led a Buddhist to believe in Christ and healed some sick.

Durckheim have been out on mission trips including Atlanta and Egypt. Currently, he lives with us and study, but the Christmas break, he managed to end up in a small revival with several who gave their life to Jesus, were baptized and many were healed of their diseases. In Atlanta, kick-started  Randy an entrepreneur who come in contact with him through his youtube channel Mark161618.

When Durckheim were in Atlanta was Randy’s brother, on the other sidé of, the United States struck by God’s Spirit when Durckheim prayed for him on the phone. The family had tried to convince the brother to turn to God for many years, without success. In 10 minutes you beat the Spirit of God, the chair overturned, and when he woke up, he had given his life to Jesus.

In Egypt healed Durckheim people at a mosque, among other things, a man who could barely walk. The police wanted to arrest him. Then they seized that were healed in and refused to let Durckheim be abducted. Himself he thought he’d been encouraging persecuted Christians in prison and reach the criminals with the good news about Jesus. Durckheim kick-started several and healed many on his two trips.

Poya and Emilio has just been consecrated to the leaders of our newly established parish of Bro/ Balsta. They have recently taken the Assembly at kickstart in Stockholm. They’ll see many healings and deliverances. Moreover, it is often the baptism of their meetings, both water baptism of Christ and Spirit baptism. Poya love to debate and educate and Emilio has a beautiful shepherd’s heart. God knows how he put together his teams.

Sanna is out among the homeless on Friday and had to lead another man to Jesus, a month ago. She could not baptise him, but a week later he came back and told her he wanted to see her before he would serve a month’s imprisonment. They decided to have contact while in prison and that baptism must take place after this. A man in Vilhos companies have been saved and longs to be part of the meatings of Vilhos and Sanna house Church. God is in control and add people to His church.

Jon from Faroe contacted Peter and thanked Him very much for Peter kick started him on the Faroe Islands, a few years ago. So much has happened since then. He lives in Denmark in Jesus hotel with Torben. He goes on mission trips and get to see many people being healed, delivered, and to turn to God.

To be continued.

 


Leave a comment

Under i vardagen. Wonders in everyday life.

Vittnesbörd i vardagen

Telefonen ringde på okänt nummer. En man utbrast i Peters öra “jag såg att du healat tre grabbar”. Mannen berättade att han varit hemma hos en kompis och kompisens son kommit hem förundrad och gråtfärdig. Han hade haft ont i ryggen i tre år. Sen hade han mött några killar som lagt händerna på hans rygg och smärtan hade bara försvunnit. Killarna berättade att det var Jesus som botat honom. Själv var han helt chockad,  men märkte ju att det var sant. Nu visade han en video på detta för sin pappa och kompis. Då upptäcker pappans kompis att han vet vem killen på videon är och utbrister “Men det där är ju Peter, jag känner honom”. Kompisens pappa är en son till en kompis till Peters mamma. Peter och han har inte träffats sen de var små, men nu tog han luren och ringde glatt upp.

Testimony in everyday life

The phone rang on unknown numbers. A man burst into Peter’s ear, “I saw you healed three guys.” The man said he had been at a friend and the friend’s son came home stunned and tearful. He had had back pain for three years. Then he had met some guys who put their hands on his back and the pain had just disappeared. The guys told me that it was Jesus who healed me. He himself was quite shocked, but noticed that it was true. Now he showed a video of it to his father and friend. Then discovers his father’s friend that he knows who the guy in the video is and exclaims, “But that’s Peter, I know him.” Friend’s father is a son of a friend of Peter’s mother. Peter and he has not seen since they were small, but now he took the phone and called cheerfully up.


1 Comment

Nu fortsätter det i Västerås. Now IT continues in Västerås.

Ännu en kickstart i Västerås och nu tror vi att dessa lärjungar ska fortsätta på spåret att predika Kristus genom tecken och under även efter teamet lämnat – to be continued.

Vi har haft några kickstarter i Västerås men av dem vi hittills tagit ut, som bor i Västerås, har vi inte riktigt sett att någon tagit stafettpinnen att predika Kristus genom tecken och under. Nu tror vi att dessa lärjungar kommer att göra det. De var så tacksamma och deras ögon öppnades att detta gäller dem idag. Det fungerar som Bibeln säger:

Mark 16:17-18 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Mitt team bestod av mig och en man och en kvinna. Vi fick se många härliga förvånade miner, när Gud grep in i människors värld då sjukdomar och smärtor försvann. Tre tillfällen är fångat på film. Mannen var frimodig och säker både när han bad och själv fick kontakta människor. Kvinnan var lite mer osäker, men när hon väl pratade med någon, blev alla gripna av hennes ord.

Vårt team var på ett köpcenter och en man frågade mig om jag brukar parkera ofta. Det var någon intervju på gång. Jag svarade att jag gått omkring och ställt frågor och parkerat mig på många ställen idag och sedan ställde jag frågan till honom “har du någon smärta i kroppen som du känner just nu?” Det finns så många sätt att närma sig människor med ett litet överraskningsmoment.

Några exempel på helanden är den unge killen som pratade i telefon och hade ont i foten. Efter en bön försvann smärtan och killen blev så förundrad och häpen. Eller den unge mannen med ont i knät som blev helad direkt och en telefonsäljare som blev av med sträckning i ljumsken. Den senare fick vi be ett flertal tillfällen för, men sen var han frisk. Vi mötte honom i hans butik senare och han försökte övertyga sina kollegor att låta oss be för dem.

Vi var 4 team ute och alla fick bota någon sjuk och en person blev dessutom frälst i Peters team. Speciellt Peters team hade momentum och en del är fångat på film.  Videon ligger redan ute på hemsidan http://www.thelastreformationsweden.com

Det finns så mycket mer att berätta men dels vill jag ge av mitt överflöd och dels minns jag inte mer än att uppdraget lyckades – mission complete.

Another kick start in Västerås and now we believe that these disciples will continue on the track to preach Christ through signs and wonders even after the team left – to be continued.

We have had some kickstarts in Vasteras but of those we have so far taken out, who lives in Vasteras, we have not really seen that someone has taken the baton to preach Christ through signs and wonders. Now, we believe that these disciples will do it. They were so grateful, and their eyes were opened that this applies to them today. It works like the Bible says:

Mark 16:17-18
And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

My team consisted of me and a man and a woman. We saw many beautiful surprised faces when God intervened in people’s world where diseases and pain disappeared. Three sessions are captured on film. The man was strong and confident both when he prayed and got myself contacting people. The woman was a bit more uncertain, but once she was talking to someone, everyone was moved by her words.

Our team was at a shopping mall and a man asked me if I usually park often. There was no interview at the time. I replied that I walked around and asked questions, and parked myself in many places today and then I put the question to him, “Have you any pain in your body that you feel right now?” There are so many ways to approach people with a small surprise.

Some examples of healings are the young guy who was talking on the phone and had a sore foot. After a prayer, the pain disappeared, and the guy was so amazed and astonished. Or the young man with a sore knee that was healed immediately and a phone sellers who got rid of stretch in the groin. The later we had to pray for several times, but then he was healthy. We met him in his shop later and he tried to convince his colleagues to let us pray for them.

We were 4 teams out there and everyone got to heal some sick, and one person was also saved in Peters team. Especially Peter’s team had the momentum and some are captured on film. The video is already out on the website http://www.thelastreformationsweden.com

There is so much more to tell but secondly I want to give my abundance and secondly I do not remember more than that the mission successful – mission complete.