throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

My Actes 29. Mina Apostlagärningar 29.

Click here to read the previous posts about my Acts 29.

Click here to read previous posts from my friends’ Acts 29.

Jesus stories

It’s time to share some of my own Jesus stories, this time running out of this summer’s leave. I had decided to only do what God initiated and, moreover, be focused on revitalizing.

We are all called to live a life as in the Book of Acts and that is true especially for me that preaches it. Sisters and brothers in Christ, together we live out Acts 29 and together we write history.

At Arlanda

We were going to drop Alexanders luggage and searched for a delivery spot. When we finally found it, we discovered that there was a long line up and the airline did not do anything about it. I saw two flight attendants standing at an information desk and I asked them a bit upset why they only had one Queue open? And I really felt I was going to speak to them. They responded that they worked for another company. Then I understood that God gave me an opening to preach the gospel of Jesus Christ.

I asked if they had pain somewhere when they were working and standing all day long. Both acknowledged that they had pain in their backs. I told them that when I lay hands on people they get healthy. The blonde girl let me heal her straight away, but the veiled Muslim definitely declined. After some instances of hand laying, the pain disappeared. I then revealed that it was Jesus who healed her through me. She became happy and interested in knowing more, but received questions from other passengers. So I gave her our business card. The muslim, on the other hand, asked questions and made false statements about God. In addition, I was not allowed to touch her, even though her colleague had just been healed.

In Öregrund

An American preacher Tom Skarella visited us and we brought him to scenic Öregrund. We were all open to preaching the gospel, especially through signs and wonders. Both Peter and Tom cured some sick. I shared the gospel with three girls, none of whom were sick at all, but one was very interested. It was as if a magnet drew her to my words.

When I addressed them, she felt stupid that she did not recognize me. But I quickly explained that we actually did not know each other. In conclusion, I said that if we meet more times, hopefully to recognize each other and also remember Jesus.

In Uppsala

Peter and I chose to attend an evening at the Europe Conference on the Word of Life. It was an odd place for us to be at, but we felt we should go. We chose a seat at the back of the stands and I placed my outerwear on the chair next to it. After a while, we were all invited to come closer to each other so that those who came later could easily find a place. Then a couple moved closer to us. And it turned out that a woman who persistently had tried to get a hold of Peter for a few days through internet, but Peter had forwarded to others, suddenly was sitting right next to us among thousands of people. “Is it you from the YouTube, she cried surprised”? After the meeting we went outside the building and Peter threw out a demon from her. She fell to the ground and began to manifest before she was released.

I went and healed some Kurds or Iranians. I saw a foot in a bandage and could not take my eyes off the foot. Then I understood that it was God who wanted me to heal it. The woman was a believer and I did not have to convince her to pray. When I mentioned that people are being cured, when I lay hands on them, both she and the rest of the group were on. I began with a man with pain in the heel, who was completely astonished and walked back and forth speechlessly. Then I commanded the pain to disappear from her foot in the bandage. Even that pain disappeared and she became amazed. Then I could pray for a back that was cured and a neck. I gave them our business cards and invited them to watch healing videos. They became overjoyed and grateful. “Thank Jesus and not me,” I answered and returned to Peter.

Klicka här för att läsa föregående inlägg om mina Apostlagärningar 29.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från mina vänners Apostlagärningar 29.

Jesusberättelser

Det är åter tid att dela några egna Jesusberättelser, som denna gång springer ur sommarens ledighet. Jag hade bestämt att endast göra det Gud initierade och för övrigt vara fokuserad på att ta in nytt liv.

Vi är alla kallade att leva ett liv som i Apostlagärningarna och det gäller i synnerhet mig som predikar det. Systrar och bröder i Kristus tillsammans lever vi Apostlagärningarna kapitel 29 och tillsammans skriver vi historia.

På Arlanda

Vi skulle lämna in Alexanders bagage och letade inlämningsställe. När vi äntligen hittat det, upptäckte vi att kön var slingrande lång och flygbolaget inte gjorde något åt det.  Jag såg två flygvärdinnor stående vid en informationsdisk och jag frågade dem lite upprört varför de endast hade en disk öppen? Jag upplevde verkligen att jag skulle prata med dem. De svarade mig att de arbetade för ett annat bolag. Då förstod jag att Gud gett mig en öppning att predika evangelium om Jesus Kristus.

Jag frågade om de hade ont nånstans, när de nu står och jobbar hela dagarna. Båda erkände att de hade smärta i ryggen. Jag berättade att när jag lägger händerna på människor blir de friska. Den blonda tjejen lät mig hela henne direkt, men den beslöjade muslimen avböjde bestämt. Efter några tillfällen av handpåläggning försvann smärtan. Jag avslöjade då att det var Jesus som helat henne genom mig. Hon blev glad och var intresserad att veta mer, men fick frågor från andra passagerare. Så jag gav henne vårt visitkort. Muslimen däremot ställde frågor och gjorde näsvisa påståenden om Gud. Jag fick dessutom absolut inte röra henne, oavsett att hennes kollega precis blivit helad.

I Öregrund

En amerikansk predikant Tom Skarella besökte oss och vi tog med honom till natursköna Öregrund. Vi var alla öppna för att predika evangelium och det särskilt genom tecken och under. Både Peter och Tom botade några sjuka. Jag delade evangelium med tre tjejer, varav ingen hade ont nånstans, men en var mycket intresserad. Det var som om en magnet drog henne till mina ord.

När jag tilltalade dem kände hon sig dum att hon inte kände igen mig. Men jag förklarade snabbt att vi faktiskt inte känner varandra. Avslutningsvis sade jag att om vi träffas fler gånger kommer vi förhoppningsvis att känna igen varandra och dessutom tänka på Jesus.

I Uppsala

Peter och jag valde att gå på ett kvällsmöte på Europakonferensen på Livets Ord. Det var en ovanlig plats för oss att bevistas på, men vi kände oss manade att gå. Vi valde en plats längst bak på läktaren och jag placerade mina ytterkläder på stolen bredvid. Efter ett tag uppmanades vi alla att sätta oss närmare varandra, så att de som kom senare lättare skulle kunna hitta en plats. Då flyttade sig paret vid vår sida närmare oss. Då visade det sig att en kvinna som ihärdigt hört av sig till Peter under några dagars tid, men Peter vidarebefordrat till andra, plötsligt sitter precis bredvid oss bland tusentals människor. “Är det du från YouTube, ropar hon överraskat “? Efter mötet gick vi utanför byggnaden och Peter kastade ut en demon ur henne. Hon föll till marken och började manifestera, innan hon blev befriad.

Jag passade på att bota några kurder eller iranier. Jag såg en fot i bandage och kunde inte ta ögonen från foten. Då förstod jag att det var Gud som ville att jag skulle hela den. Kvinnan var troende och jag behövde inte övertyga henne att få be. När jag nämnt att människor blir botade, när jag lägger händerna på dem, så var både hon och övriga i gruppen på. Jag började med en man med ont i hälen, som helt förundrad gick fram och tillbaka mållös. Sen befallde jag smärtan försvinna från hennes fot i bandaget. Även den smärtan försvann och hon blev förundrad. Sen fick jag be för en rygg som blev botad och en nacke. Jag gav dem vårt visitkort och uppmanade dem att se helandevideos. De blev överlyckliga och tacksamma. “Tacka Jesus och inte mig”, svarade jag och gick tillbaks till Peter.

 

Advertisements


Leave a comment

Mina Apostlagärningar 29. My Actes 29.

 

Vittnesbörd från min front

Jag brukar då och då skriva utvalda Jesus-berättelser från mitt liv. Jag skriver av mitt överflöd, för att ära Jesus och uppmuntra andra.

Syster botad på fest

Jag gick på en 50-årsfest och pratade med en bekant, som brukar gå i skyhöga klackar. Jag noterade att hon för kvällen hade lägre höjd på de höga klackarna och frågade nyfiket varför? Hon svarade att hon hade ont i ankeln, som dessutom var svullen.

Då böjde jag mig ner och lade handen på foten. Jag befallde smärtan lämna i Jesu namn. Jag frågade henne om hon märkte någon skillnad. “Jag vet inte”, var hennes svar. Då bad jag igen och sen fick hon känna efter och sade förvånat. “Något hände!”  Då bad jag en sista gång, för att försegla helandet.

Ett tag efter kom frågan upp inom mig, om hur det hade gått? Ibland är det uppmuntrande att höra att undren är totala och består. Men oftast får vi lämna det till Gud och i himlen få veta allt Gud gjort. Vi baserar våra liv på Bibeln och inte på våra erfarenheter.

Mark 16:17-18
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Några månader efter på min egen 50-årsfest, när paret som bjudit mig på sin fest skulle gå, förmedlade de en hälsning från denna syster “hälsa Camilla att jag springer upp och ner för trapporna”. Det var nog den bästa presenten den dagen!

Kyrka på stan med Sanna

Kia i vår Lärjungagrupp ville vi skulle vara kyrka på stan. Datumet passade sen inte henne och det slutade med att Sanna och jag tog med två andra och predikade genom tecken och under samt ord på Kista köpcentra. Flera blev botade, de två systrarna blev mer frimodiga att bota sjuka och några blev intresserade av att höra mer om Jesus. Jag blev övertygad att fortsätta leva detta liv i min vardag och därmed minska tiden i ekorrhjulet.

Diana och jag botade sjuka

 • Diana bad för en kvinna med smärta i magen, som inte märkte någon skillnad. Sen fick hon be för en annan med magont, som blev botad. All ära till Jesus!
 • Vi gick förbi en grupp som arbetade med postkodlotteriet. Jag bad för en av killarna, som hade ont i ryggen: “åh vad skönt det kändes”. Först trodde vi han skämtade, men han blev helad.
 • Diana hade fått ont i ryggen, så jag botade henne. Det var så härligt att se hennes ansiktsuttryck, när smärtan försvann.
 • Diana fick bota en äldre man från långvarig smärtan i ryggen. Hans kompis som inte var öppen märkte ingen skillnad efter handpåläggning. Han hade lika ont som innan.

Sanna och Louise botade sjuka

 • Sanna bad för en kille med gipsad fot. Han hade ramlat och gick med kryckor. Han hade ingen känsel i foten. Sanna bad och känseln kom tillbaka. Han gick sedan utan kryckor. All ära till Gud.
 • Muslimsk kvinna med ont i hela kroppen blev bättre efter förbön.
 • En man med knäproblem blev bättre efter handpåläggning.

Kyrka i hemmet

Broder Ariaz stod i hallen och tog av sig ytterkläderna. Han lämnade mössan på, långt neddragen över öronen. Jag kramade om honom och sade skämtsamt något om det. Han svarade att han hade så ont i huvudet, att han föredrog att behålla mössan på.

Då lade jag beslutsamt mina händer på hans huvud och befallde smärtan gå. Han tittade förvånat på mig och sade att det blev bättre. Då bad jag ytterligare en gång i Jesu namn, varpå han blev mäkta överaskad. Han upptäckte att huvudvärken var fullständigt  borta. Han tog tacksamt av sig sin mössa och kom in i köket utan smärta. Nu kunde han delta på samlingen utan hinder.

Kyrka på stan med Peter

Peter och jag var kyrka på stan i Uppsala city. Peter botade två afghaner och jag en indisk kvinna. Kvinnans lillebror bor i Norge och hade två månader tidigare konverterat från islam. Han hade blivit botad från långvarig smärta, av någon som trodde på Jesus.

Kvinnan tyckte inte att det var skillnad på islam och kristendom, men var öppen för att prata mer om Jesus. Jesus hade ju faktiskt inte bara botat hennes lillebror, men även henne. Jag ber att vi ska mötas igen.

Testimonies from my front

I tend to occasionally write selected Jesus stories from my life. I write of my abundance, to honor Jesus and encourage others.

Sister cured at party

I went to a 50th birthday party and was talking to an acquaintance, who usually go in sky-high heels. I noted that she that the evening had lower height of the high heels and asked curiously why? She replied that she had a sore ankle, which was also swollen.

Then I bent down and put my hand on the foot. I commanded the pain to leave in Jesus’ name. I asked her if she noticed any difference. “I do not know,” was her answer. Then I prayed again, and then she had to feel and said in surprise. “Something happened!” When I prayed one last time, to seal the healing.

A while after the question came up in me, about what had happened? Sometimes it is encouraging to hear that miracles are total and composed. But usually, we leave it to God and in heaven to know all that God has done. We base our lives on the Bible, not on our experiences.

Mark 16: 17-18
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

A few months after my own 50th birthday party, when the couple who invited me to their party would leave, conveyed the greetings from the sister “tell Camilla I run up and down the stairs.” It was probably the best gift that day!

Church in town with Sanna

Kia in our disciple group wanted us to be church in town. The date did not fit her and it ended with Sanna and I took the other two, and preached through signs and wonders and words of Kista shopping malls. Several were healed, the two sisters became more bold to heal the sick and some were interested to hear more about Jesus. I was convinced to continue to live this life in my everyday life and thus reduce the time in the rat race.

Diana and I healed the sick

 • Diana prayed for a woman with pain in the stomach, who did not notice any difference. Then she had to pray for another with stomach pain, which was cured. All glory to Jesus!
 • We walked past a group that worked with the postcode lottery. I prayed for one of the guys who had a sore back: “Oh, how good it felt.” At first we thought he was joking, but he was healed.
 • Diana had a sore back, so I cured her. It was so great to see her facial expressions, when the pain disappeared.
 • Diana healed an elderly man from chronic pain in the back. His buddy who was not open noticed no difference after the laying on of hands. He had hurt as much as before.

Sanna and Louise healed the sick

 • Sanna prayed for a guy with a bandaged foot. He had fallen and walked with crutches. He had no feeling in the foot. Sanna prayed and sensation came back. He then walked without crutches. All glory to God.
 • Muslim woman with pain in the whole body became better after intercession.
 • A man with knee problems got better after the laying on of hands.

The Church in the home

Brother Ariaz stood in the hall and took off his outer clothing. He left the cap on, way down over his ears. I hugged him and said jokingly something about it. He replied that he had such a headache that he preferred to keep his cap on.

Then, I determined my hands on his head and commanded the pain to go. He looked at me in surprise and said it was better. When I prayed once again in the name of Jesus, and then he was mightily suprised. He discovered that the headache was completely gone. He gratefully took off his cap and came into the kitchen without pain. Now he could participate in the meeting without obstacles.

Church in town with Peter

Peter and I were church in town in Uppsala city. Peter healed two Afghans and I an Indian woman. The woman’s brother lives in Norway and had two months earlier converted from Islam. He had been cured of chronic pain, by someone who believed in Jesus.

The woman did not think there was a difference between Islam and Christianity, but was open to talk more about Jesus. Jesus had in fact not only cured her little brother, but also her. I pray that we will meet again.


1 Comment

Cirkeln sluts i Kärrsjö. Closing the cirkel in Kärrsjö.

image

Gud tänkte på mig

Gud tänkte på mig för snart 25 år sedan, när han frälste mig och Gud tänkte ett varv till, när han kallade TLR-teamet till Kärrsjökonferensen 2016. Förutom att vi skulle aktivera de troende att nå de förlorade, genom att predika Kristus på gator och torg genom tecken och under, kallade han samtidigt Lena Andersson Hubbard från Arizona att sjunga om Jesus och Peter Ljunggren världsevangelisten från Kanada att predika.

Märkligt nog, var det Peter som var den första predikanten jag lyssnade på, som nyfrälst. Han predikade om en fågel i bur, som inte förstod att den kunde använda vingarna och fritt flyga ut. Lena Andersson med sången “är det konstigt att man längtar bort nån gång”, fick en livskris och vände sig till Jesus. Hon blev sedan min “andliga mamma”, den första tiden som troende.

Den 18 augusti har jag varit frälst 25 år och 7 augusti fyllde jag 50. Så det är snart över halva livet. Gud bar mig i sitt hjärta, redan för 2000 år sedan, när Han hängde på korset för min synd. Men för 25 år sedan öppnade Han mina ögon, så att jag kunde se och Han gav mig liv från ovan och födde mig på nytt.

Intresset större i år

Upplägget var liknande som förra året med predikan på cafékvällen på fredagen, kickstartseminarie i Örnsköldsvik på lördag förmiddag, följt av praktik på eftermiddagen samt uppföljning under cafékvällen på lördagen. Skillnaden var att vi är mer rutinerade och fler var intresserade att bli lärjungatränade.

Vi kom sent på fredagen, med ett team på 5 personer och några vi tidigare startat i Örnsköldsvik. Peter höll en inspirerande predikan på fredagskvällen i caféet, vilket bidrog till att många dök upp på lördag förmiddag till seminariet i Örnsköldsvik. Peter fortsatte att inspirera och dela utifrån sitt liv och jag lade grunden utifrån Bibeln om helande, som ett tecken att nå de förlorade. Vi tryckte på vikten av att alla troende kan bota sjuka och är kallade att nå de förlorade med det frälsande budskapet om Jesus. Abraham och jag gjorde ett drama, hur vi går tillväga rent praktiskt på stan.

Vi tog ut 8 team och alla fick bota någon sjuk. Ett par ville bli döpta och Peter lärjungatränade Maria och Michael, att döpa dem i vatten. Vi delade måltid och liv med varandra i solen hemma hos dem, innan vi åkte tillbaka till Kärrsjö. På cafékvällen uppmuntrade jag till gemenskap med Jesus enskilt och med varandra, som en förutsättning att “vända ner och upp” på världen. Peter predikade om lydnad från hjärtat. På söndag morgon åkte vi hem efter frukost, då nya äventyr i Toulouse väntade, tidigt måndag morgon.

Mitt teams bedrifter

Jag tog ut Michael, som var med även förra året. Han kände han behövde en nytändning avseende frimodighet.  Vi fick vara med om flera helanden och speciella möten med människor. Anna-Sara var ett före detta jehovas vittne, som blev helad i vänster sida och väldigt berörd. Hon upplevde att det var Gud som svarade på hennes bön, eftersom hon bara var på genomresa i stan och hade hoppat ur bilen en kort stund, när vi möttes. Vi fick även bota flera vid en invandrarbutik. Många var muslimer, men väldigt positiva till att bli friska. De kommer sent att glömma att det var Jesus, som grep in i deras liv och helade dem.

God thought of me

God thought of me almost 25 years ago, when he saved me and God remembered another turn when He called The TLR team to Kärrsjö conference 2016. In addition to that we would enable the believers to reach the lost, by preaching Christ on the streets and squares with signs and wonders, He called while Lena Andersson Hubbard from Arizona to sing about Jesus and Peter Ljunggren The world evangelist from Canada to preach.

Oddly enough, it was Peter who was the first preacher I listened to as a new believer. He preached about a bird in a cage, who did not understand that it could use the wings and fly out freely. Lena Andersson with the song “Is not it strange that you want to get away sometime,” got a life crisis and turned to Jesus. She became my “spiritual mother”, my first time as a believer.

On August 18th, I’ve been saved for 25 years and 7th of August I turned 50. So it’s almost over half my life. God carried me in His heart, already 2000 years ago when He hung on the cross for my sin. But 25 years ago He opened my eyes, so that I could see and He gave me life from above and birth to me again.

Interest larger this year

The set-up was similar to last year with the Sermon on the cafe evening on Friday, kick off seminar in Ornskoldsvik on Saturday morning, followed by practice in the afternoon, and monitoring the cafe evening on Saturday. The difference was that we are more experienced and more people were interested to be discipled.

We arrived late on Friday, with a team of 5 people and some we have already started in Örnsköldsvik. Peter gave an inspiring sermon on Friday evening in the café, which contributed to many showed up on Saturday morning to the seminar in Örnsköldsvik. Peter continued to inspire and share on the basis of his life and I laid the foundation from the Bible on healing, as a sign to reach the lost. We pressed the importance of all believers can heal the sick, and are called to reach the lost with the saving message of Jesus. Abraham and I did a drama, how we go about practically in the town.

We took out eight teams and everyone got cure some ill. A couple wanted to be baptized and Peter discipled Maria and Michael, baptizing them in the water. We shared a meal and life together in the sun at home with them, before we went back to Kärrsjö. At the cafe the night I encouraged to fellowship with Jesus individually and with each other, as a precondition to turn The world downside up. Peter preached about obedience from the heart. On Sunday morning we went home after breakfast, when new adventure in Toulouse waited, early Monday morning.

My Team succeded

I took out Michael, who was also last year. He felt he needed a new start regarding boldness. We got to experience several healings and special meetings with people. Anna-Sara was a former Jehovah’s Witness who was healed in the left side and very touched. She felt that it was God who answered her prayer, because she was just traveling through town and had jumped out of the car for a short while, when we met. We were even cure several at a migrant shop. Many were Muslims, but very positive to get healthy. They come late to forget that it was Jesus who intervened in their lives and healed them.

 

 

 

 


1 Comment

Åter på gatan i Frankrike. Returned to France’s streets. Retourné dans les rues de la France.

image

Dag 4: Malou, två unga tjejer som blev frälsta, och Claude.
Day 4: Malou, two Young girls that were saved, and Claude.
Jour 4: Malou, deux jeunes femmes qui ont été sauvés, et Claude.

Toulouse gator och torg

För 25 år sedan, någon vecka efter jag blivit frälst, var jag på språkkurs i Angers. Kursen avslutades med att jag gick ut på gatorna och intervjuade folk, om de trodde på Gud eller inte? Här är jag 25 år senare och går ut på gatorna i Toulouse och frågar människor om de har smärta i kroppen? Gud har humor! Resultatet denna gång blev att många blev tränade att predika Kristus genom tecken och under, vilket ledde till att många blev botade, flera blev frälsta, några blev Andedöpta, en blev döpt och befriad. All ära till Gud.

Peter befann sig utanför sin bekvämlighetszon, eftersom fransmännen i gemen inte talar engelska och jag kände mig som fisken i vattnet, även om min franska behöver återuppväckas. Något karakteristiskt för fransmännen var gemenskap över lunch och middag inklusive dessert. Peters tendens att fokusera på uppdraget och i princip hoppa över måltider hände inte. Fransmännen satte sig då på tvären. Vi svenskar har en del att lära.

Peter och jag delade evangelium utifrån ett enkelt och multiplicerande koncept:

 • Dag 1 kom vi och lärde känna, kryddat med lite vardagsevangelisation.
 • Dag 2 och 3 tränade vi en mindre grupp. Vi var 2 team som gick ut.
 • Dag 4 och 5 tränade vi en större grupp, genom den lilla gruppen. Vi var 8 team som gick ut dag 4.
 • Dag 6 hade vi gemenskap med våra värdar och vardagsevangelisation.

Vårt fokus var lärjungaträning genom att dela Kristus med varandra, för att gå ut och predika Kristus tillsammans.

2 Timothy 2:2
“Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.”

Dag 1

Peter var först ut genom att bota en kille vid Malous restaurang, i samband med måltid. Helt enkelt vardagsevangelisation i praktiken. Där vi går fram flödar Kristuslivet över och ger världen liv.

Dag 2

Innan seminariet, som skulle hållas i Rachels och Samis hem, försökte Rachel utan framgång få tandläkartid. Jag bad för henne och hon blev botad från tandvärk, vilket var det allra bästa. Vi hade undervisning, inspiration och vittnesbörd följt av lunch och gemenskap.

Mitt team bestod av mig, Rachel och Brigitte. Jag började med att be för en kvinna som hade haft ont ett år, efter hennes barn föddes. Jag bad flera gånger och hon blev 80% bättre och väldigt tacksam. Hennes man var täckt med tatueringar och blind. Jag bad för honom och han upplevde stickningar. Det var det närmaste jag kommit hittills, vad gäller blinda som ser. Ser fram emot genombrott! Vi fick sedan predika evangelium om Jesus Kristus starkt för dem, även med ord.

Sedan fick mina aspiranter bota resten. Bland annat bad Brigitte för en muslimsk kvinna med ont i knät, där smärtan försvann. Hon var omgiven av familj, som lovade titta på hemsidan. Rachel bad för en tjej med idrottsskador i knä, som blev helt helad. Vi bad även för en tjej med kryckor, som var full av fruktan. Hon blev av med smärtan, men vågade inte släppa kryckorna.

Dag 3

Vi hade lite undervisning i samband med gemensam lunch hemma hos Rachel. De skulle sedan ta egna initiativ och vi skulle coacha dem. Brigitte frågade mig hur man går vidare med människor och hur man leder dem till tro. Timothy frågade Peter hur man leder någon till tro.

Då passade Gud på att låta Brigitte se hur man bestämmer träffa med någon, som blivit helad och intresserad av att samtala mer om Jesus. Även en som blev helad och ville bli frälst, efter hon hört evangelium genom schack. Nästa steg är dop och att läsa Bibeln samt få gemenskap med andra kristna.

Peter visade Timothy hur han leder en man till tro och lade händerna på honom att vara öppen. Timothy gav budskapet. Peter ledde honom till tro och lade händerna på honom så Jesus Anddöpte honom. Mannen blev chockad  när han började tala i tungor på gatan. Det lät som ett uråldrigt språk.

Sedan fick jag coacha en i mitt team, som ville säga att han är kristen före helandet. Han bad för en städare, som blev bättre och en äldre man som kände sig bättre. Brigitte som talade för fort, och inte nämnde Jesus. Han har namnet över alla namn och är stötestenen. I inget annat namn finns det frälsning. Att bara säga Gud räcker inte. Brigitte ledde en tjej till tro, som blev helad i ryggen efter ben som växte ut. Tina blev helad i axeln och ville träffas för att samtala mer om Jesus.

Dag 4

Det större eventet var dag 1 på Malous restaurant. Vi involverade den mindre gruppen i seminariet. Slutligen delade vi in oss i 8 team.

Mitt team bestod av Malou och Claude. Malou var redan Kickstartad, men behövde coaching. Två tjejer blev frälsta(se bild ovan) och en av dem hade haft ryggsmärta i två år och den andra smärta i höften. Båda blev botade, men ryggsmärtan kom tillbaka. Malou frågade mig vad det berodde på. Jag svarade troligtvis en sjukdomsande. Hon kastade ut den, varpå helandet bestod.

Vi mötte en grupp hemlösa, där Claude fick bota några. En ung kille som blev botad i armbågen och den andra i magen, när ett hål försvann. Den andra killen började att manifestera och vi fick gå därifrån.

Brigitte lyckades botade en och hennes novis botade en person från flera saker. Det gick även jätte bra för Peters team.

Dag 5

Hemma hos Malou spelade Peter schack, med en nyfrälst man. Han blev träffad i hjärtat och grät öppet. Dagens event slutade med att han döptes, blev befriad och började tala i tungor. Det var andra dagen av huvudeventet och alla skulle klara sig själva med lite coaching från oss.

Jag gick med en kort kvinna, som lyckades gå fram till och bota tre personer. Sedan bytte jag med Fannys vän, som hade haft svårt att hitta någon sjuk. Jag hittade en tjej med ont i axeln. Brodern bad i Jesu namn och hon blev förskräckt och utryckte att hon inte trodde. Jag lyckades manövrera situationen och sade till honom att befalla smärtan gå utan att nämna namnet. Då fick han be klart och hon blev väldigt upprymd och förvånad. Sedan mötte vi broderns fru som heller inte fått bota någon. Jag hittade en till henne, som hon fick bota. Sen var tiden slut. Tack Jesus! Vi behåller nollan, att vi lyckas aktivera samtliga på våra seminarier.

Claude hade lite motstånd, men fina vittnesbörd. Bland annat de hemlösa från igår, där en tjej blev botad i ryggen och gjorde stora ögon. Någon köpte en Bibel och gav till henne. Brigitte fick ge råd till dem hon gick med.

Öppet möte kvällen

Hemma hos Rachel och Sami, våra nyfunna vänner och värdar, hade vi ett öppet möte enligt 1 kor 14:26 inklusive profetisk bön med “heta stolen”. Det var verkligen heliga och värdefulla pärlor vi gav till varandra. Ord som träffade rakt i hjärtat och uppmuntrade.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

När Timothy och Malou hade åkt proklamerade vi kyrka i deras hem. All ära till Jesus, ännu en församlingsplantering.

Dag 6

Sista dagen var det inget planerat förutom rekreation, då vi åkte till en sjö. Det blev gemenskap och vardagskristendom i praktiken. På parkeringen kände Peter att en man hade ont i ryggen. Sami fick bota honom och vi fick en video med Sami. Det blev ett bra samtal om Jesus. Kontaktuppgifter byttes. Underbart!

Lite av hjärtat lämnades i Frankrike, vive la France! Men uppdraget slutfört! Mission accompli!

Klicka här för att se videon.

The streets of Toulouse

25 years ago, a week after I got saved, I was attending a course in Angers. The course ended with that I went out on the streets and interviewed people if they believed in God or not? Here I am, 25 years later and going out on the streets of Toulouse and asking people if they have pain in their body? God has humor! The result this time was that many were trained to preach Christ through signs and wonders, with the result that many were healed, many were saved, some were baptized in the Spirit, one was baptized and set free. All glory to God.

Peter was outside his comfort zone, because the French in general does not speak English and I felt like a “fish in water“, even if my French needs to be resurrected. Something characteristic of the French was fellowship over lunch and dinner, including dessert. Peter’s tendency to focus on the mission and basically skipping meals did not happen. The French got stuck crosswise. We Swedes have a lot to learn.

Peter and I shared the gospel based on a simple and multiplying concept:

Day 1 we arrived and got to know things, seasoned with a little everyday evangelism.
Day 2 and 3, we trained a small group. We were two teams that went out.
Day 4 and 5 we trained a larger group, through the small group. We were 8 teams that went out day 4.
Day 6, we had fellowship with our hosts and everyday evangelism.

Our focus was discipleship by sharing Christ with each other, to go out and preach Christ together.

2 Timothy 2: 2
“And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also.”

Day 1

Peter was the first by healing a guy near Malou’s restaurant, after eating. Simply living Evangelism in practice. Where we go forward flowing Life of Christ and gives life to the world.

Day 2

Before the seminar, to be held in Rachel and Sami’s home, Rachel tried without success to get dental appointment. I prayed for her and she was cured of toothache, which was the very best. We had the education, inspiration and testimony, followed by lunch and fellowship.

My team consisted of me, Rachel and Brigitte. I started to pray for a woman who had been in pain a year after her child was born. I prayed several times, and she was 80% better, and very grateful. Her husband was covered with tattoos and blind. I prayed for him and he felt tingling. It was the closest I’ve come so far, in terms of the blind seeing. Looking forward breakthrough! We then got to preach the gospel of Jesus Christ strong to them, even in words.

Then my aspirants healed the rest. Among others, prayed Brigitte for a Muslim woman with a sore knee, the pain disappeared. She was surrounded by family, who promised to look at the website. Rachel prayed for a girl with sports injuries of the knee, which was completely healed. We even prayed for a girl with crutches, which was full of fear. She got rid of the pain, but did not dare let go of the crutches.

Day 3

We had some education in connection with a lunch at the home of Rachel. They would then take initiative and we would coach them. Brigitte asked me how to go on with people and how to lead them to Christ. Timothy asked Peter how to lead someone to faith.

Then took God to let Brigitte see how one decide to meet with someone who was healed and interested to talk more about Jesus. Even one who was healed and wanted to be saved, after she heard the gospel through chess. The next step is baptism and to read the Bible and have fellowship with other Christians.

Timothy, Peter showed how he leads a man to faith and put his hands on him to be open. Timothy gave the message. Peter led him to faith and put his hands on him, Jesus baptised him in the Spirit. The man was shocked when he started speaking in tongues on the street. It sounded like an ancient language.

Then I coached one of my team, who wanted to say that he is a Christian before healing. He prayed for a cleaner, who became better and an elderly man who felt better. Brigitte who talked too fast, and did not mention Jesus. He has the name above every name, and is the stumbling block. In no other name is there salvation. Just saying God is not enough. Brigitte led a girl to believe that was healed in the back after the legs grew out. Tina was healed in the shoulder and wanted to meet to talk more about Jesus.

Day 4

The major event was Day 1 of Malou’s restaurant. We involved the smaller group in the seminar. Finally, we divided ourselves into eight teams.

My team consisted of Malou and Claude. Malou was already kick started, but needed coaching. Two girls were saved (see picture above), and one of them had had back pain for two years and the other pain in the hip. Both were healed, but the back pain came back. Malou asked me what it was due. I said probably a spirit of infirmity. She threw it out and then healing remained.

We met a group of homeless people, where Claude prayed. A young guy who was cured in the elbow and the other in the stomach, when a hole disappeared. The other guy started to manifest, and we had to go from there.

Brigitte successfully cured someone and the novice healed a person from several things. It was also really good for Peters team.

Day 5

At Malou’s home Peter played chess, with a new believer. He was hit in the heart and wept openly. Today’s event ended with his baptism, deliverance and began to speak in tongues. It was the second day of the main event and everyone could go by themselves  with a little coaching from us teamleaders.

I went with a short woman who managed to address and heal three persons. Since I switched to Fanny’s friend, who had found it difficult to find someone sick. I found a girl with a sore shoulder. The brother asked in Jesus’ name, and she was horrified and expressed that she did not believe. I managed to control the situation and told him to command the pain go without mentioning the name. Then he could finish praying and she was very excited and surprised. Then we met the brother’s wife also not been any cure. I found one sick woman for her, she was healed. Then the time was up. Thank you Jesus! We remain the zero, we manage to activate all in our seminars.

Claude had little resistance, but fine witness. Among other things, the homeless from yesterday, where a girl was healed in the back and her eyes widened. Someone bought a Bible and gave it to her. Brigitte had to give advice to those she coached.

Open meeting night

At home with Rachel and Sami, our newfound friends and hosts, we had an open meeting according to 1 Corinthians 14:26, including prophetic prayer with the “hot chair”. It was truly sacred and precious gems we gave to each other. Words that hit straight to the heart and encouraged.

1 Corinthians 14:26
“How is it then, brethren? Whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification”.

When Timothy and Malou had gone we proclaimed the church in their home. All glory to Jesus, even a church planting.

Day 6

The last day there was nothing planned except for recreation, then we went to a lake. It became lovely fellowship and the living Christianity in practice. In the parking lot Peter felt that a man had back pain. Sami had to cure him and we got a video of Sami. It was a good conversation about Jesus. Contact information was exchanged. Wonderfully!

Some of the heart was left in France, vive la France! But mission accomplished! Mission accomplie!

Click here to see the video.


2 Comments

Healing mall med Leslie. Healing mall with Leslie.

image

Anekdot Boston 30/6

Se föregående blogginlägg från Boston.

Leslie, frun i huset, var försiktig och ville själv inte lägga händerna på de sjuka, utan bara observera mig. Hur jag predikar Kristus genom tecken och under; närmar mig människor, botar de sjuka och bemöter dem efteråt. Vi brukar inte ta ut människor som bara vill observera, men jag längtade efter att gå ut med evangelium och bota de sjuka i Jesu namn. Vanligtvis när vi lärjungatränar någon, botar vi den första och sedan får aspiranten bota resten. Som teamledare blir man lätt lite avundsjuk och vill lägga vantarna på de sjuka och se Jesus göra under. Dessutom kunde en längtan uppstå i henne att följa mitt exempel och det är bra att gå ut två och två. Jesus vår Mästare sände ut lärjungarna två och två att bota de sjuka och predika att Guds rike är här.

Vi tog i alla fall bilen och skulle åka till ett annat köpcentra, än det jag blev utkastad ifrån dagen innan (!). När vi kom på plats blev jag förskräckt och upptäckte att det var samma ställe. Fruktan och obehag grep mig, men det var en ny dag med ny nåd och nya vakter. Vi hade en härlig tid då vi lugnt strosade genom köpcentret, avkopplat med varsin kopp kaffe eller te i handen. Ingen press att prestera, som det kan vara  när någon ska aktiveras på en kickstart. Det blev vardagskristendom, precis som det kan vara på hemmaplan. Dessutom valde jag bort att videofilma. Det var antagligen varför vakterna inte spanade in oss. Vi mötte flera härliga människor, som blev botade från sjukdomar och krämpor.

Några vittnesbörd

Först träffade vi en kvinna, som höll på med reika-helande. Hennes axel blev botad och hon blev glad, även efter jag avslöjat att det var Jesus som botat henne. Lite senare pekade Gud på en kvinna och när jag närmade mig henne, upptäckte jag att hon hade ett stöd runt ena foten. Hon såg lite skeptisk ut, men jag fick hjälpa henne. Det visade sig att hon inte ens kunnat stödja sig på foten. Smärtan i hennes högra ankeln försvann mer och mer, när jag bad för henne. Till slut sade jag åt henne att ta bort stödet, vilket hon gjorde. Hon gick glatt gick vidare och vi såg att hon haltade mindre och mindre. Hon berättade att hon skulle gifta sig på söndag och detta var en fin bröllopspresent.

Möte med Flo

En homosexuell kille och en ung kvinna kom i vår väg. Jag fick lägga händerna på hennes rygg, då hon hade smärta i den och hon blev botad på studs. När hon förstod att det var Jesus, ville hon att jag skulle be att hon skulle uppleva frid. Då började hon svettas över hela kroppen. Det händer ibland när demoner lämnar.  Sedan talade jag ord rakt in i hennes liv. Det var tydligen mitt i prick, för hon ville prata mer med oss och lämnade sin vän som skulle iväg. Hon undrade över detta med homosexuella, eftersom hon känner många. Det intressanta var att vi hade samtalat om det ämnet precis innan. Vi sade att Gud älskar alla människor, men inte synden. Sedan bytte vi kontaktuppgifter och jag ser fram emot vad Gud ska göra mer i hennes liv. Nu vet hon att nästa drag är hennes, Gud gjorde sitt när han svarade på synden genom att sända Jesus.

 

Anecdotes Boston 30th of June

See last blog post from Boston.

Leslie, the lady of the house, was cautious and prefered not herself to lay hands on the sick, but just observing me. How I preach Christ through signs and wonders; approaching people, healing the sick and responds to them afterwards. We do not usually take out people who just wants to observe, but I longed to go out with the Gospel and heal the sick in Jesus’ name. Usually when we disciple someone, we heal the first and then the novice heal the rest. As a team leader you become easily a bit jealous and wants to put your hands on the sick and see Jesus perform miracles. Furthermore, could a longing arise in her to follow my example and it is good to go out two by two. Jesus our Master sent the disciples out two by two, to heal the sick and preach the kingdom of God is here.

We took the car anyway and would go to another shopping center, than I was thrown out from the day before (!). When we arrived at the place I was horrified and discovered that it was the same place. Fear and discomfort seized me, but it was a new day with new grace and new guards. We had a lovely time when we calmly strolled through the mall, each relaxed with a cup of coffee or tea in hand. No pressure to perform, as it can be when someone is to be activated on a kick start. It was everyday Christianity, just as it can be at home. In addition, I dropped to videotape. That was probably why the guards did not spied us. We met many wonderful people, who were cured of diseases and ailments.

Some testimonies

We first met a woman who did Reika-healing. Her shoulder was healed and she was happy, even after I revealed that it was Jesus who healed her. A little later, God pointed out a woman, and when I approached her, I discovered that she had a support around one foot. She looked a little skeptical, but I could help her. It turned out that she could not even rely on the foot. The pain in her right ankle disappeared more and more when I prayed. In the end I told her to remove the support, which she did. The swelling was still there when she happily moved on. We saw she was limping less and less. She told me that she was getting married on Sunday and this was a nice wedding gift.

Meeting with Flo

A gay guy and a young woman came in our way. I had to put my hands on her back where she had pain and she was healed on the bounce. When she realized it was Jesus, she wanted me to pray that she would experience peace. Then she began to sweat all over the body. It happens sometimes when demons leave. Then I spoke words of God right into her life. Apparently it was right on target, because she wanted to talk more with us and left the friend. She wondered about this with homosexuals, because she knows a lot of them. The interesting thing was that we had talked about that topic just before. We told her that God loves all people, but not the sin. Then we exchanged contact information and I look forward to see what God will do more in her life. Now she knows that the next move is hers. God made the move before, when he responded to sin by sending Jesus.


2 Comments

Healing mall med Larry. Healing mall with Larry.

image

Anekdot Boston 29/6

Jag gick tillsammans med Larry för att coacha och assistera honom. Han var  kickstartad och redo för nästa steg, att vara den som tar alla initiativ, botar de sjuka och vittnar om Jesus. Jag skulle bara videofilma och ge råd. Allt gick utmärkt för honom. Jag konstaterade att han är redo att kickstarta någon annan i sin tur. Vi gör lärjungar som gör lärjungar!

2 Timothy 2:2
Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

Momentum

Vi mötte tre unga personer, som alla tre var friska. De verkade inte så intresserade, när vi berättade att det handlar om Jesus. Men, då vi gick en bit bort och hittade en som blev helad i knä och fötter, upptäckte vi att de fascinerat följt händelseförloppet. Då vände jag mig till dem och började predika evangelium d.v.s de goda nyheterna om Jesus Kristus. Sen anslöt ytterligare en kvinna, med vilken jag förde ett berörande samtal och bildligt spelade schack. Vi spelar schack för att peka på att nästa drag är hennes. Hon var förundrad över att Jesus helar och hennes hjärta drogs mot de goda nyheterna och hon förstod att det är hennes tur att flytta en pjäs, men hon ville vänta. Hon utryckte dock sin enorma tacksamhet över att vi möttes på köpcentrat. Även hennes man var glad och hälsade till Larry. Då insåg jag att det var mannen som blivit botad. Larry hade fortsatt att fråga ytterligare ett annat par och fick be för kvinnan som blev botad i axeln och hennes man filmade med Larrys kamera. Larry behövde varken assistans eller råd!

Förföljelse

Larry frågade ytterligare en del människor och vi filmade ca 4 videos. I slutet fick han bota en kille som hade ont i axeln. Då kom en bister vakt och eskorterade oss ut ur köpcentrat. Vi fick inte ens ringa ett sista samtal. Det var en väldigt förödmjukande erfarenhet. När man blir häktad av polisen får man, i alla fall på film, ringa ett sista samtal. Vi hade bestämt träff med Peter, som kickstartade en av sonens vänner, vilken sonen precis döpt i vatten. Men, vi kunde inte nå dem, då vakten övervakade varje steg vi tog och inte lämnade oss ur sikte, förrän han såg oss åka ur garaget. Vilka förbrytare han ertappat!

Se nästa blogginlägg från Boston.

Anecdotes Boston 29th of June

I went along with Larry to coach and assist him. He was kick started and ready for the next step, to be the one taking all the initiatives, cure the sick, and bear witness to Jesus. I would just videotape and advise. Everything was going great for him. I noted that he is ready to kick start some one else in turn. We make disciples who make disciples!

2 Timothy 2: 2
and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

Momentum

We met three young people, all three were healthy. They did not seem interested when we told that it is all about Jesus. But when we went some distance away and found one that was healed in the knees and feet, we discovered that they most fascinated followed the course of events. Then I turned to them and began to preach the gospel i.e. the good news of Jesus Christ. Then joined another woman, with whom I brought a touching conversation and figuratively played chess. We play chess to indicate that the next move is hers. She was amazed that Jesus heals and her heart was drawn to the good news and she understood that it is her turn to move a piece, but she wanted to wait. She, however, expressed her immense gratitude that we met at the mall. While her husband was happy and greeted to Larry. Then I realized that it was the man who had been cured. Larry had continued to ask further another couple and had to pray for the woman who was healed in the shoulder and her husband filmed with Larry’s camera. Larry needed no assistance or advice!

Persecution

Larry asked further some people and we shot about 4 videos. In the end, he was curing a guy who had a sore shoulder. Then came a grim guard and escorted us out of the mall. We did not even make a final call. It was a very humbling experience. As you get arrested by the police must be, at least in the movie, making a final call. We had an appointment with Peter, who kick-started one of the son’s friends, whom the son just baptized in water. However, we could not reach them, then the guard watched every step we took and not left us out of sight, until he saw us go out of the garage. Which criminals he caught being!

See the next blog post from Boston.


Leave a comment

Peter & Camilla i Boston. Boston here we come. 

image

Midsommar i Boston

 

Gud har lagt Nordamerika på våra hjärtan och ett uppdrag att utrusta de troende även där. Destinationen denna gång var Boston, Massachusetts i östra USA.Vi reser en del och jag noterar sociala skillnader. I USA lade jag märke till stoltheten över landet och flaggor som vajar i vinden. Amerikaner verkar mer familjeorienterade än vi svenskar och många har stora hus med stora trädgårdar.

Midsommarafton

På midsommarafton har vi ätit god frukost ute i solen och delat Kristus med våra värdar.  Sedan skulle Larry och sonen bli lärjungatränade att bota sjuka, men sonen ville först bli Andedöpt. Det var fantastiskt, det var som om han “kom ut ur garderoben”, som om han alltid talat i tungor, men nu visade det öppet. Jag fick ett budskap till honom i tungor med uttydning, tårarna trillade både från hans och mina kinder. Sedan åkte vi till ett köpcentrum för en kickstart.

Jag gick först med sonen och visade hur man gör, men lyckades jag inte få nåt mer napp, innan Peter hade bytt ut honom mot pappan. Det kändes tungt. Med pappan fortsatte samma story, men dessutom lyckades jag fråga en vakt i civila kläder, som anmälde oss till vakten i tjänst, vilken kastade ut oss. Peter fick däremot många napp och videos. Han gjorde stort väsen av sig och var ändå helt beskyddad. Jag fick dock ett napp och den unga kvinnan föreslog att vi kunde gå utanför köpcentrat för att be. Larry bad för hennes skadade knä, som blev helt och en fot som, blev bättre och bättre. Jag frågade om hon var troende, hon svarade att hon inte hade avgjort sig genom dop i Jesu namn. Jag delade de goda nyheterna med henne och frågade om hon ville vända om och börja följa Jesus.  Hon valde dock att vänta. Jag kände mig utmanad och lite frustrerad över det magra resultatet. Men glad över att Gud fick använda Peter.

Sedan åkte vi hem och har pratat sedan dess med olika vänner och familj. Jag talade in i en av deras vänners liv, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus. Det träffade honom rakt i hjärtat och är en allmän sanning.

Midsommardagen

Efter en förmiddag med rekreation var det dags för en kickstart med seminarie. Jag hade spänningshuvudvärk och var lite ur gängorna p.g.a kickstarten dagen innan. Tyvärr blev det samma sak under denna kickstarten och alla var i en pool. Just den kvinnan jag lyckades kickstarta, fick en extra skjuts med Peter i ett momentum.

Jag botade den första, och sedan fick min aspirant bota två. Den första hon bad för blev helad direkt och förvånad. Den sista kände jag verkligen att vi skulle prata med, en tjej från Alaska med svullna ben. Hon märkte att hon blev lättare.

Efteråt åkte två iväg och vi sände ut dem i skörden. De övriga fick berätta sina vittnesbörd och vi åt mat tillsammans. Sedan Andedop med den kvinnan jag kickstartat. Det var vackert. Hon sade att hon verkligen upplevde en skillnad inifrån magen.

Söndag

En nära vän med fru och son kom. Vi samtalade och svarade på deras frågor om den rörelse vi är mitt i. Sedan talade Peter rakt in i vännens hjärta, om att Gud utvalt honom och han brast ut i hulkande gråt. Peter kickstartade honom och jag gick åter med sonen och idag gick det bättre. Han fick be för fyra varav tre blev helade.  Jag satt och pratade med vännens fru. Hon frågade om hur vi har kyrka och jag berättade glatt. När vi kom tillbaka andedöpte Jesus vännens son. När han började tala i tungor såg man pappans glada uppsyn. Männen gick på basebollmatch. Själv simmade jag i poolen och åt middag med frun och vi pratade hjärta till hjärta.

Måndag

Vi hade ledig förmiddag då Larry behövde jobba.  Vi tog en bönepromenad och hade lite avkopplad tid vid poolen. Sedan pratade Peter i telefon och jag med frun om hur vi har kyrka. På eftermiddagen åkte Peter och Larry iväg och befäste hans kickstart. Sedan kom de tillbaka väldigt uppmuntrade. Larry var upprymd och kände sig fri. Frun ville observera, så jag erbjöd henne att vi går ut tillsammans och jag botar de sjuka.

Klicka på följande länkar för att läsa om vad vi gjorde på tisdag och onsdag.

Anekdot tisdag

På kvällen åkte vi till havet, som var vackert men svinkallt. Peter och Larry kastade sig ändå i huvudstupa. Vi fick se några helanden i vardagslivet, som till exempel att sonen botade en före detta knarkare från ryggsmärta och jag botade en tjejs fot.

Anekdot onsdag 

Familjen före tjänsten

Torsdag förmiddag var vikt för poolen och morgonen för bönepromenad. Sedan var planen att Peter och Larry skulle möta upp en kille i Boston, som Larry skulle Kickstarta. Sen skulle jag översätta lite församlingsgrejer till engelska och ha en Lärjungagrupp “LTG” med frun. Lite utmaning i familjen gjorde dock att frun blev nedstämd. Peter och Larry åkte ändå iväg. De stannade på ett café och Peter sade att de åker tillbaka “familjen går före tjänsten”. Larry såg mycket lättad ut och jag blev rörd. Det var en viktig läxa, som Peter och jag redan lärt oss.

Så jag gjorde klart all översättning och utveckling av vårt material och skickade även kopia till Lana i Kanada.  Kickstarten blir på lördag och förhoppningsvis kan vi ha kyrka imorgon och LTG.

Duck tour

På fredag morgon hade frun och jag Lärjungagrupp.  Sedan åkte vi på Ducktur, vilket är speciellt för Boston. Häftigt att åka med fordon på vägen och plötsligt ner i vattnet. Det är gamla militärfordon från andra världskriget som återanvänds. Vår kapten var en lustigkurre som fick många mungipor att skratta.

Vi hade tänkt att ha kyrka på kvällen, men nu kommer fler vänner och det blir troligtvis en kickstart till. Peter predikade därför om lydnad i bilen. Det finns en stark liknelse med Paulus och hans omvändelse och med Peters. Med Ananias som vågade lyda trots att Saul var en farlig man. I Peters liv var det Ingmar som vågade lyda. Sedan delade Peter  om de fyra jordmånerna och slutligen sände vi ut alla tre i familjen till skörden.

Peter kom till tals med grannen och då anslöt vännerna som är från samma mansgrupp. En ska döpas och Kickstartas. De fick se många helanden. Sedan var det dop och Andedop och det var Larry som döpte.

De sista skälvande minuterna

På lördag morgon demonstrerade Peter hur man presenterar evangeliet med “koppar och kakor” samt proklamerade församling i deras hem. Sedan var det äntligen dags för “heta stolen” och de sände iväg oss till Sverige. Gud mötte starkt med mig. Sedan åkte frun, sonen och vän på semester. Jag hade lite “egen tid” med avkopplande musik i öronen och fin promenad i trädgården.

Efter lunch åkte vi till Boston för att Larry skulle kickstarta en kille. Vi var tidiga och köpte en hotdog och jag har aldrig ätit en så god. Jag frågade om försäljaren hade ont, vilket hon hade i knät. Jag helade henne genom handpåläggning. Larry tyckte att en film med Peter borde vi ha och det blev uppdraget att fixa. Han hittade en kille, som vi inte fick filma, som han botade själv. Sen tog det ett tag, men vi hittade slutligen en, som Peter botade och vi filmade.

Det kom två som skulle kickstartas, så Peter och jag gick med den ena först. Det gick bra för Peter, men Larry hade fått kämpa hårt och när de slutligen fick be för en man hade han ett svårt handikapp och de såg inget direkt helande. Det var en Goliat. Sedan bytte vi och då lyckades Larry kickstarta den andra. Jag ville också fråga och det gjorde jag, men alla sade att de inte hade ont. I slutet lyckades jag med ett upplägg och killen fick bota henne från huvudvärk från nacken, vilket vi också filmade. Det var en stark reaktion, när hon inte kunde hitta smärtan. Han delade sitt vittnesbörd om hur han vuxit upp inom kyrkan, men inte haft ett eget liv med Gud. Hur Gud satte honom fri. Det var mycket starkt. Jag frågade om hon ville ha det, men hon ville vänta.

Vi samtalade runt en fika och filmade en video med bröderna, som blivit kickstartade. Sedan sände Larry ut dem i skörden. Efter det var vi så trötta, det blev ett restaurant besök och sedan flygplatsen. Nu sitter vi här och jag har 45 min fri wi-fi. Tack Gud för Boston och våra fina vänner där, må vi snart mötas igen.

Se  videon här.
Watch The movie here

Midsummer in Boston

God has put North America in our hearts and a mission to equip the believers there also. The destination this time was Boston, Massachusetts in the eastern USA. We are traveling a lot and I note social differences. In the US, I noticed the pride of the country and flags swaying in the breeze. Americans seem more family oriented than the Swedes and many have large houses with large gardens.

Midsummer

On Midsummer’s Eve, we have eaten a good breakfast in the sun and shared Christ with our hosts. Since Larry and his son would be discipled to heal, but the son wanted first to be baptized in the Spirit. It was amazing, it was as if he “came out of the closet,” as if he always spoke in tongues, but now it was open. I got a message for him in tongues with interpretation, tears fell from both his and my cheeks. Then we went to a shopping mall for a kick start.

I first went with the son and showed how to do it, but I managed not to stop anyone more, before Peter had replaced him witu the father. It felt heavy. With the father continued the story, but in addition, I managed to ask a guard in civilian clothes, who reported us to the guard on duty, which threw us out. Peter got however many fish and videos. He made a big fuss and was still completely protected. However, I stoppen a young woman who suggested that we could go outside the mall to pray. Larry asked for her injured knee, which became fully healed, and a foot got better and better. I asked if she was a believer, she replied that she had not decided through baptism in Jesus’ name. I shared the good news with her and asked if she wanted to turn around and begin to follow Jesus. She chose to wait. I felt challenged and a little frustrated with the meager outcome. But glad that God could use Peter.

Then we went home and have talked since then with various friends and family. I spoke into one of their friends’ lives, to get back to the first love of Jesus. It hit him right in the heart and is a general truth.

Midsummer Day

After a morning of recreation it was time for a kick start with the seminar. I had tension headache and was a little out of sorts i.e, kick start the day before. Unfortunately, the same thing during this kick start and everyone was in a pool. Just the woman I managed to kick start, got an extra boost with Peter in momentum.

I treated the first, and then got my aspirant cure two. The first person she prayed for was healed immediately and surprised. The last I really felt that we shold talk to, a girl from Alaska with swollen legs. She noticed that she got lighter.

Afterwards, the two went off and we sent them out into the harvest. The others were telling their testimony and we ate meals together. Since Spirit baptism with the woman I kick started. It was beautiful. She said she really felt a difference inside the belly.

Sunday

A close friend with wife and son came. We talked and answered their questions on the movement we are in the middle. Then Peter talked straight into his friend’s heart, that God chose him and he burst into heaving sobs. Peter kick-started him and I went back with the son and today went better. He had to ask four of which three were healed. I sat and talked with the friend’s wife. She asked how we have church and I told her happily. When we came back Jesus baptised the friend’s son in the Spirit. When he began to speak in tongues saw his father’s happy face. The men went to the baseball game. Self I swam in the pool and had dinner with the wife and we talked heart to heart.

Monday

We had free morning, when Larry had to work. We took a prayer walk and had little relaxed time at the pool. Since Peter was talking on the phone and I with the wife about how we have church. In the afternoon, Peter and Larry went off and established his kickstart. Then they came back very encouraged. Larry was excited and felt free. The wife wanted to observe, so I offered her that we go out together and I cure the sick.

Click the following links to read about what we did on Tuesday and Wednesday.

Anecdote Tuesday

In the evening we went to the ocean, which was beautiful but freezing cold. Peter and Larry threw theirselves still in headlong. We got to see some healings in everyday life, such as his son healing a former drug addict from back pain and I cured a girl’s foot.

Anecdote Wednesday

The family prior to the service

Thursday morning was the weight of the pool and the morning prayer walk. Since the plan was to Peter and Larry would meet up with a guy in Boston, Larry would Kickstart. Then I would translate the little congregation stuff into English and have a “LTG” with the wife. A little challenge in the family did, however, that the wife became depressed. Peter and Larry went off anyway. They stopped at a cafe and Peter said that they go back “family comes before service.” Larry looked very relieved and I was touched. It was an important lesson, that Peter and I have already learned.

So I made clear all translation and development of our materials and also sent a copy to Lana in Canada. The kickstarter is on Saturday and hopefully we can have church tomorrow and LTG.

Duck tour

On Friday morning the wife and I shared LTG. Then we went on Ducktur, which is especially for Boston. Cool to ride vehicles on the road and suddenly into the water. It’s old military vehicles from World War II re-used. Our captain was a buffoon who got many corners of the mouth to laugh.

We had intended to have church in the evening, but now, more friends and it will probably be a kick start to. Why Peter preached about obedience in the car. There is a strong similarity to Paul and his conversion and Peters. With Ananias who dared to obey, even though Saul was a dangerous man. In Peter’s life was Ingmar dared to obey. Since Peter shared the four soils and finally we sent all three of the family to harvest.

Peter came to terms with the neighbors, and then joined the friends who are from the same prayer group. One should be baptized and kick started. They saw many healings. Then there was the baptism and Spirit baptism and it was Larry who baptised.

The last trembling minute

On Saturday morning, Peter demonstrated how to present the Gospel with “cups and cakes” and proclaimed the church in their home. Then it was finally time for the “hot seat” and they sent us away to Sweden. God met strongly with me. Then went the wife, son and friend on vacation. I had a little time with relaxing music in the ears and nice walk in the garden.

After lunch we went to Boston where Larry would kick start a guy. We were early and bought a hotdog and I have never tasted one as good. I asked if the seller had pain, which she had in her lap. I healed her through the laying on of hands. Larry found a film with Peter, we should have and it became the mission to fix. He found a guy that we were not filming, which he cured himself. Then it took a while, but we finally found one, as Peter healed and we filmed.

It came two who would be kick started, so Peter and I went wit’s the first one. It went well for Peter, but Larry had to fight hard, and when they finally got to pray for a man, he had a severe handicap, and they saw no direct healing. There was a Goliath. Then we switched and then Larry managed to kick start the second. I also wanted to ask, and I did, but all said they had no hurt. In the end, I managed with a set-up and the guy had to cure her of headaches from the neck, which we filmed. There was a strong reaction, when she could not find the pain. He shared his testimony of how he grew up in the church, but have not had a private life with God. How God set him free. It was very touching. I asked if she wanted it, but she chose to wait.

We talked over a coffee and filmed a video with the brothers, who have been kick-started. Since Larry sent them out into the harvest. After that we were so tired, it was a restaurant visit and then the airport. Now we are sitting here and I have 45 minutes free Wi-Fi. Thank God for Boston and our wonderful friends there, may we soon meet again.