throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

My Actes 29. Mina Apostlagärningar 29.

Click here to read the previous posts about my Acts 29.

Click here to read previous posts from my friends’ Acts 29.

Jesus stories

It’s time to share some of my own Jesus stories, this time running out of this summer’s leave. I had decided to only do what God initiated and, moreover, be focused on revitalizing.

We are all called to live a life as in the Book of Acts and that is true especially for me that preaches it. Sisters and brothers in Christ, together we live out Acts 29 and together we write history.

At Arlanda

We were going to drop Alexanders luggage and searched for a delivery spot. When we finally found it, we discovered that there was a long line up and the airline did not do anything about it. I saw two flight attendants standing at an information desk and I asked them a bit upset why they only had one Queue open? And I really felt I was going to speak to them. They responded that they worked for another company. Then I understood that God gave me an opening to preach the gospel of Jesus Christ.

I asked if they had pain somewhere when they were working and standing all day long. Both acknowledged that they had pain in their backs. I told them that when I lay hands on people they get healthy. The blonde girl let me heal her straight away, but the veiled Muslim definitely declined. After some instances of hand laying, the pain disappeared. I then revealed that it was Jesus who healed her through me. She became happy and interested in knowing more, but received questions from other passengers. So I gave her our business card. The muslim, on the other hand, asked questions and made false statements about God. In addition, I was not allowed to touch her, even though her colleague had just been healed.

In Öregrund

An American preacher Tom Skarella visited us and we brought him to scenic Öregrund. We were all open to preaching the gospel, especially through signs and wonders. Both Peter and Tom cured some sick. I shared the gospel with three girls, none of whom were sick at all, but one was very interested. It was as if a magnet drew her to my words.

When I addressed them, she felt stupid that she did not recognize me. But I quickly explained that we actually did not know each other. In conclusion, I said that if we meet more times, hopefully to recognize each other and also remember Jesus.

In Uppsala

Peter and I chose to attend an evening at the Europe Conference on the Word of Life. It was an odd place for us to be at, but we felt we should go. We chose a seat at the back of the stands and I placed my outerwear on the chair next to it. After a while, we were all invited to come closer to each other so that those who came later could easily find a place. Then a couple moved closer to us. And it turned out that a woman who persistently had tried to get a hold of Peter for a few days through internet, but Peter had forwarded to others, suddenly was sitting right next to us among thousands of people. “Is it you from the YouTube, she cried surprised”? After the meeting we went outside the building and Peter threw out a demon from her. She fell to the ground and began to manifest before she was released.

I went and healed some Kurds or Iranians. I saw a foot in a bandage and could not take my eyes off the foot. Then I understood that it was God who wanted me to heal it. The woman was a believer and I did not have to convince her to pray. When I mentioned that people are being cured, when I lay hands on them, both she and the rest of the group were on. I began with a man with pain in the heel, who was completely astonished and walked back and forth speechlessly. Then I commanded the pain to disappear from her foot in the bandage. Even that pain disappeared and she became amazed. Then I could pray for a back that was cured and a neck. I gave them our business cards and invited them to watch healing videos. They became overjoyed and grateful. “Thank Jesus and not me,” I answered and returned to Peter.

Klicka här för att läsa föregående inlägg om mina Apostlagärningar 29.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från mina vänners Apostlagärningar 29.

Jesusberättelser

Det är åter tid att dela några egna Jesusberättelser, som denna gång springer ur sommarens ledighet. Jag hade bestämt att endast göra det Gud initierade och för övrigt vara fokuserad på att ta in nytt liv.

Vi är alla kallade att leva ett liv som i Apostlagärningarna och det gäller i synnerhet mig som predikar det. Systrar och bröder i Kristus tillsammans lever vi Apostlagärningarna kapitel 29 och tillsammans skriver vi historia.

På Arlanda

Vi skulle lämna in Alexanders bagage och letade inlämningsställe. När vi äntligen hittat det, upptäckte vi att kön var slingrande lång och flygbolaget inte gjorde något åt det.  Jag såg två flygvärdinnor stående vid en informationsdisk och jag frågade dem lite upprört varför de endast hade en disk öppen? Jag upplevde verkligen att jag skulle prata med dem. De svarade mig att de arbetade för ett annat bolag. Då förstod jag att Gud gett mig en öppning att predika evangelium om Jesus Kristus.

Jag frågade om de hade ont nånstans, när de nu står och jobbar hela dagarna. Båda erkände att de hade smärta i ryggen. Jag berättade att när jag lägger händerna på människor blir de friska. Den blonda tjejen lät mig hela henne direkt, men den beslöjade muslimen avböjde bestämt. Efter några tillfällen av handpåläggning försvann smärtan. Jag avslöjade då att det var Jesus som helat henne genom mig. Hon blev glad och var intresserad att veta mer, men fick frågor från andra passagerare. Så jag gav henne vårt visitkort. Muslimen däremot ställde frågor och gjorde näsvisa påståenden om Gud. Jag fick dessutom absolut inte röra henne, oavsett att hennes kollega precis blivit helad.

I Öregrund

En amerikansk predikant Tom Skarella besökte oss och vi tog med honom till natursköna Öregrund. Vi var alla öppna för att predika evangelium och det särskilt genom tecken och under. Både Peter och Tom botade några sjuka. Jag delade evangelium med tre tjejer, varav ingen hade ont nånstans, men en var mycket intresserad. Det var som om en magnet drog henne till mina ord.

När jag tilltalade dem kände hon sig dum att hon inte kände igen mig. Men jag förklarade snabbt att vi faktiskt inte känner varandra. Avslutningsvis sade jag att om vi träffas fler gånger kommer vi förhoppningsvis att känna igen varandra och dessutom tänka på Jesus.

I Uppsala

Peter och jag valde att gå på ett kvällsmöte på Europakonferensen på Livets Ord. Det var en ovanlig plats för oss att bevistas på, men vi kände oss manade att gå. Vi valde en plats längst bak på läktaren och jag placerade mina ytterkläder på stolen bredvid. Efter ett tag uppmanades vi alla att sätta oss närmare varandra, så att de som kom senare lättare skulle kunna hitta en plats. Då flyttade sig paret vid vår sida närmare oss. Då visade det sig att en kvinna som ihärdigt hört av sig till Peter under några dagars tid, men Peter vidarebefordrat till andra, plötsligt sitter precis bredvid oss bland tusentals människor. “Är det du från YouTube, ropar hon överraskat “? Efter mötet gick vi utanför byggnaden och Peter kastade ut en demon ur henne. Hon föll till marken och började manifestera, innan hon blev befriad.

Jag passade på att bota några kurder eller iranier. Jag såg en fot i bandage och kunde inte ta ögonen från foten. Då förstod jag att det var Gud som ville att jag skulle hela den. Kvinnan var troende och jag behövde inte övertyga henne att få be. När jag nämnt att människor blir botade, när jag lägger händerna på dem, så var både hon och övriga i gruppen på. Jag började med en man med ont i hälen, som helt förundrad gick fram och tillbaka mållös. Sen befallde jag smärtan försvinna från hennes fot i bandaget. Även den smärtan försvann och hon blev förundrad. Sen fick jag be för en rygg som blev botad och en nacke. Jag gav dem vårt visitkort och uppmanade dem att se helandevideos. De blev överlyckliga och tacksamma. “Tacka Jesus och inte mig”, svarade jag och gick tillbaks till Peter.

 

Advertisements


Leave a comment

Kickstart med Torben i Stockholm. Kickstart with Torben in Stockholm.

Vår vän Torben Sondergaard, den kända danska evangelisten, är åter i Sverige och vi är med och hjälper honom att kickstarta troende, som vill komma ut i det övernaturliga livet med Gud i samband med evangelisation. De vill bota sjuka i Jesu namn. Jag var med igår och Peter är med även idag. Durckheim kom från Linköping i fredags, vi hämtade Helena på lördag morgon och åkte till Stockholmsförorten Brandbergen och mötte upp de andra. Peter hade kallat in Ville, Risto, Sanna K och Magnus. En kille Lebo från Danmark hjälpte också till och ett par från Västerås, som fick frågan på plats. Vi var drygt 10 Teamledare men det var oerhört många som ville komma ut och lära sig bota sjuka på stan. Varav anledning till att schemat ändrades och även en kickstart skulle ingå idag. Det är ju ett tecken som ska åtfölja oss som tror enligt Mark 16:16-18:

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. ”

Torben varvade predikan och undervisning med att involvera oss andra med vittnesbörd och exempel. Peter och jag fick berätta om vår resa de senaste två åren, Durckheim fick berätta om det som hänt det sista året. Lebo från Danmark vittnade om mirakler som skett genom hans händer. Efter kvällsmaten fick vi som varit Teamledare vara med i förbönen för de med behov. Torbens undervisning är träffsäker och uppfriskande. Jag kunde dock inte hålla med om allt. Men Bibeln säger att vi ska pröva allt och behålla det goda. Vissa saker lägger han fram med väldigt lite underlag från Bibeln medan det mesta är väl underbyggt. Det som är bra är just att evangelium är så enkelt och att Gud vill använda alla troende i ett liv som mappar mot Apostlagärningarna. Det som haltar är t ex ifrågasättandet av säkerheten i att vi är frälsta och därmed kan vara trygga med att vi kommer till himlen. Bibeln säger att vi övergått från död till liv och inte längre kommer under någon dom. Att vi fått det eviga livet och att det som betyder något är att vi är nya skapelser. Vi blev frälsta genom tro och behåller vi tron genom att kämpa den goda kampen, så har vi biljett in genom pärleporten, se tidigare inlägg http://wp.me/p3p05b-zR.

Jag tog ut Malin och Eva och vi stannade på Brandbergen centrum. Det var litet men med god genomströmning av människor. Det var helt underbart vad Gud gjorde. Han är mäktig, god och trofast. Malin fick be för många som blev botade och fick även ta första initiativet genom att ställa frågan. Eva fick be för några som blev botade. Vi fick alla predika Kristus både genom tecken och ord. Jag fick dessutom spela in två videos. De flesta team fick se tecken och under. Dock var några Teamledare oerfarna. Peter berättar att han gick in hos en frisör med sitt team, eftersom det fanns så lite människor i omlopp. Peter frågade om han fick ställa en fråga till samtliga, vilket han fick och gjorde. Det var flera kunder och frisörer och andra som fick pedikyr- och manikyrbehandling. En av frisörerna hade ont i nacken och mannen i teamet fick be för honom. Smärtan försvann och då avslöjade han att han även hade ont i ryggen. Mannen bad även för ryggen, som också blev helad. Peter frågade om kunderna varit med om något sådant hos frisören förut? Nej, aldrig svarade de förundrat. Sedan predikade Peter Kristus för samtliga. Även jag gjorde en “Peter”igår, när jag ställde frågan till en ung kille när vi var på väg ner för rulltrappan och han upp. När han svarade ropade jag efter honom “vart tar du vägen” och sprang upp för rulltrappan. Han blev botad i sitt knä, när Malin bad för honom och det är inspelat. En skeptisk ung kille blev chockad, när Malin bad för hans inlindade finger. Hon bad att trycket skulle släppa. Vi spelade in det, men ljudet var svagt då han utbrast “trycket försvann”. Vi mötte en man, med hans familj utanför, som hade smärta i tanden. Eva bad några gånger och sedan upplevde han att det började pulsera. Då sade jag att det brukar betyda att Jesus helar. Jag ville ge honom ett visitkort, så han kunde se lite videos om helanden på youtube. Hans fru eller sambo hade börjat gå iväg och blev aggressiv när han väntade på att få visitkortet. Hon frågade, “ska du bli kristen och börja gå i kyrkan kanske.” Han svarade”om jag vill det så”. I början mötte vi ett ungt pojkgäng och det blev som väckelse eller momentum. En kille blev botad i knät, en i höften och en ytterligare i knät. De var helt chockade och berörda. Speciellt killen som blev botad i höften. Vi mötte även ett gäng med äldre kvinnor med hucklor. De var inte så bra på svenska och verkade vara muslimer. En av dem hade ont i axlarna. Eva bad och kvinnan kände lättnad. Härligt att möta även äldre personer och se Jesus beröra dem. Gud har ju inte anseende till person; gammal eller ung, svart eller vit, smal eller tjock, man eller kvinna. Då ska inte heller vi ha det.

Efter kvällsmötet bad jag för en äldre man med hälsporre. Han sade att han blev bättre och började stampa våldsamt i golvet och sedan förstod jag att han var helt botad. Hans fru hade protes i armen och jag bad för att hon skulle kunna använda armen normalt utan smärta. Hon upplevde en svag förbättring. Jag bad för hennes rygg då hon hade kotförskjutning. Jag upplevde att något hände under mina händer och hon började försöka nå fötterna med händerna, vilket hon lyckades med. Det kunde hon inte göra innan. Jesus botade henne helt och hon blev salig. Tack Gud för dina under.

Ska bli kul att höra vad Jesus gjort idag. Peter kommer att lägga ut videos om detta på youtube på sin kanal TLR SWE. All ära till Jesus!

Our friend Torben Sondergaard, the famous Danish Evangelist, is back in Sweden and we help him kick start believers who want to get out into the supernatural life of God in the context of evangelism. They want to heal the sick in Jesus’ name. I was there yesterday and Peter are there even today. Durckheim came from Linköping on Friday, we picked Helena on Saturday morning and went to Stockholm suburb Brandbergen and met up with the others. Peter had called Ville, Risto, Sanna K and Magnus. A guy Lebo from Denmark also helped and a couple from Västerås, who was asked on the spot. We were just over 10 Team leaders but there were very many who wanted to get out and learn to heal on the town. Including reason for the schedule was changed and also a kick start would include today. It’s a sign that will accompany us who believe according to Mark 16:16-18:
Mark 16:16-18
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

Torben alternated preaching and teaching to involve the rest of us to witness and example. Peter and I got to tell you about our trip the last two years, Durckheim got to tell you about what happened last year. Lebo from Denmark testified miracles that occurred through his hands. After supper we got that was Team Leader to join in prayer for those in need. Torben’s teaching is accurate and refreshing. However, I could not agree with everything. But the Bible tells us to test everything and retain what is good. Some things he puts up with very little input from the Bible while most of it is well founded. The good thing is just that the gospel is so simple and that God wants to use all believers in a life that maps to the book of Acts. The limping is eg the questioning of the safety of that we are saved and thus can be confident that we are going to heaven. The Bible says that we have passed from death to life and will no longer be under a judgment. We receive eternal life and that what matters is that we are new creations. We were saved by faith and we keep the faith by fighting the good fight, we have the ticket through the pearly gates, see previous posts http://wp.me/p3p05b-zR.

I took out the Malin and Eve and we stayed at Brandbergen center. It was small but with a good flow of people. It was absolutely wonderful what God did. He is powerful, good and faithful. Malin could pray for many who were cured and did not even take the first initiative by asking the question. Eva had to ask for some who were healed. We got all preach Christ through both characters and words. I also got to record two videos. Most teams did see signs and wonders. However, the few Team Leader inexperienced. Peter tells us that he went into a hairdresser with his team, because there were so few people in orbit. Peter asked if he could ask a question of all, which he did and did. There were several customers and barbers and others who got pedicure and manicure treatment. One of the hairdressers had pain in my neck and the man in the team could pray for him. The pain disappeared and when he revealed that he also had a sore back. The man even asked for the back, which also was healed. Peter asked if customers have experienced something like this at the hairdresser before? No, never said they marveled. Then Peter preached Christ to all. Also, I did a “Peter” yesterday, when I asked the question to a young guy when we were coming down the escalator and he was up. When he answered, I called after him, “Where do you go” and ran up the escalator. He was cured of his knee, when Malin prayed for him and it is recorded. A skeptical young guy was shocked, when Malin asked for his wrapped finger. She asked that the pressure would drop. We recorded it, but the sound was weak when he exclaimed, “the pressure disappeared.” We met a man with his family outside, who had pain in the tooth. Eva asked a few times and then he felt that it began to pulsate. Then I said that it tends to mean that Jesus heals. I wanted to give him a business card, so he could see some videos about healings on youtube. His wife or partner had started to go away and became aggressive when he was waiting to get the business card. She asked, “Will you become a Christian and start going to church maybe.” He said, “if I want it so.” In the beginning, we met a young boy gang and it was like a revival or momentum. One guy was healed in the knee, one in the hip and another on her lap. They were quite shocked and concerned. Especially the guy who was cured of the hip. We also met a bunch of older women with hucklor. They were not so good in Swedish and appeared to be Muslims. One of them had sore shoulders. Eva asked, and the woman felt relief. Lovely to meet older people and see Jesus touching them. God hath no respecter of persons; old or young, black or white, thin or fat, man or woman. Then you should not we have it.

After the evening meeting, I asked for an elderly man with heel spurs. He said he got better and began stomping violently to the floor and then I realized he was completely healed. His wife had prosthetic arm and I prayed that she would be able to use the arm normally without pain. She experienced a slight improvement. I asked for her back when she had spondylolisthesis. I felt that something happened in my hands and she began trying to reach your feet with your hands, which she succeeded in doing. She could not do before. Jesus healed her completely and she was blessed. Thank God for your wonders.

Should be fun to hear what Jesus has done today. Peter will be posting videos of this on youtube on his channel TLR SWE. All glory to Jesus!