Grace & peace. Nåd & frid

The greeting phrase of the Greeks was grace and the peace of the Jews, or shalom. Paul greets the recipients of his letters, with both variants. It is probably deliberate, because the message he conveys would speak to all peoples. But it’s more ingenious than that, it would turn out. Grace and peace may seem like all we need for a day. Some people think Bible & prayer in the morning, is what it takes to do a day. Others can not do without morning coffee, and some need to get some fresh air, and others can not do without exercise. No matter what, grace and peace are enough for all of us, for everything we need, to do, just one day.

According to the Swedish Kärnbibeln (SKB), grace is power, approval, undeserved favor, God’s rich favor and divine blessing. Peace is harmony, freedom from fear, pleasure, happiness and prosperity. According to http://www.synonymer.se, peace is the same as quiet, tranquility and harmony. Do you have God’s favor and approval completely undeserved and that means blessing and power from above. Then you can do anything. Whatever one day may have in its womb. You can also be completely free from fear, have peace with God and people, experience well-being and feel harmony. What then can go against a person? Or what more is needed to make one day? In addition, grace gives power, to say no to a godless life and instead live against the traditions of the world in righteousness (Titus 2: 11-13). Righteousness is in itself a word, not many know what it signifies, in this secular and wicked world. Then I can let peace reign in my heart in gratitude (Col. 3:15). That is the peace Jesus leaves for us. It helps us make decisions. What we experience no peace over, we say no to and what we experience peace over, we go ahead with. Live by the power of grace and make decisions with the help of peace. I greet you all readers with grace & peace until next time.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Grekernas hälsningsfras var nåd och judarnas frid, eller shalom. Paulus hälsar mottagarna till sina brev, med båda varianterna. Det är antagligen medvetet, för att budskapet han förmedlar skulle tala till alla folkslag. Men det är mer fyndigt än så, skulle det visa sig. Nåd och frid kan tyckas vara allt vi behöver för en dag. En del tycker Bibel & bön på morgonen, är det som krävs för att göra en dag. Andra kan inte vara utan morgonkaffet, och vissa måste få i sig lite frisk luft, och andra kan inte klara sig utan motion. Oavsett vad, så räcker nåden och friden till oss alla, för allt vi behöver, för att göra oss, just en dag.

Nåden är enligt Svenska Kärnbibeln (SKB) kraft, gillande, oförtjänt favör, Guds rika favör och gudomlig välsignelse. Frid är harmoni, frihet från fruktan, välbehag, lycka och välgång. Enligt http://www.synonymer.se är frid detsamma som lugn, stillhet, ro och harmoni. Har man Guds favör och gillande helt oförtjänt och det innebär välsignelse och kraft från ovan. Då kan man klara vad som helst. Vad en dag än må ha i sitt sköte. Kan man dessutom få var helt befriad från fruktan, ha fred med Gud och människor, uppleva välbehag och känna harmoni. Vad kan då gå emot en människa? Eller vad mer krävs för att göra sig en dag? Dessutom ger nåden kraft, att säga nej till ett gudlöst liv och istället leva på tvärs mot världen i rättfärdighet (Tit ‭2:11-13‬). Rättfärdighet är i sig ett ord, inte många vet vad det betyder, i denna sekulära och ogudaktiga värld. Sedan kan jag låta friden regera i mitt hjärta i tacksamhet (Kol‬ ‭3:15‬ ‭). Det är den friden Jesus lämnar efter sig åt oss. Den hjälper oss att ta beslut. Det vi erfar ofrid över, säger vi nej till och det vi upplever frid över, det gör vi. Lev i kraft av nåden och ta beslut med hjälp av friden. Jag hälsar er alla läsare nåd & frid tills vi hörs igen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s