The African lily. Den afrikanska liljan.

Peter and I were to record a TV program in Älmhult, the same day my dear friend celebrated her birthday. She works in central Älmhult and without knowing where she was, we passed a flower shop and after an intentional purchase of an African lily, I ran into her office to congratulate her and in connection with that handing over the gift. She should not really have been there, but work from home, but suddenly found herself in the office. The thing is that she had gotten engaged a year before and all of her loved ones were waiting for the big news, that the wedding would finally take place. It always seemed to drag on. If it was not one thing, it was the another thing. Of course, it is in itself a challenge when the two of them initially live in different cities, regardless of other things and where one then decides to build a home together.

In addition to both meeting my friend and giving her a birthday flower, this turned out to be a prophetic act. I was determined to congratulate her with something, flower or present. Peter had to wait for me, before we could move on to the TV studio. However, it did not take long inside the flower shop. I walked with steady steps towards a flower in a pot, which didn’t look like much, but it somehow appealed to me. It really looked like nothing special. I asked an employee as to what kind of plant it was? “An ‘African lily,'” she informed me. It takes time to begin to bloom, and then to stand in all its glory. When the flowers finally burst out, it is with fantastically beautiful flower clusters that it presents itself with. I thought it was a prophetic act, given that they took their time, but that it would be beautiful when it finally bears fruit in the form of flowers, in beautiful blue color and exotic clusters.

Then I thought about it a lot and wished it would not take so much time. I have even stopped asking and just continued praying. I also died away from ever seeing that this was a prophetic gift. Then the phone rang when I died from my hopes of an impending wedding and my friend happily told me that they were already wedded, and now they were one. I had thought that just like for Moses in the reeds “it is a beautiful child”. Let’s protect the love for a few months. I could not believe even in my wildest imagination that these months, could become years. But now it has happened! The African lily was an encouragement to my friend, that even if it takes time, it will be beautiful, and when it takes time, you should protect it. It was like a cliffhanger for us friends, and since then it has been nerve-wracking to follow to the next episode. Nice that you can pray and always surrender everything to God. Can you imagine, when I just googled the flower, it is also called “Love Lily”!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Peter och jag skulle spela in ett TV-program i Älmhult, samma dag min kära vännina fyllde år. Hon arbetar i centrala Älmhult och utan att veta var hon befann sig, passerade vi en blomsteraffär och efter ett resolut inköp av en afrikansk lilja, sprang jag in på hennes kontor för att gratulera henne och i samband med det överlämna gåvan. Hon skulle egentligen inte varit där, utan jobbat hemifrån, men fick plötsligt för sig att befinnas på plats på kontoret. Till saken hör att hon hade förlovat sig något år innan och vi alla nära & kära väntade på det stora beskedet, att bröllopet äntligen skulle stå. Det verkade hela tiden dra ut på tiden. Var det inte det ena, så var det det andra. Självklart är det i sig en utmaning när de tu i utgångsläget bor i olika städer, oavsett andra ting och var man sen beslutar att tillsammans bygga bo. 

Förutom att jag både fick träffa min vännina och ge henne en födelsdagsblomma, så visade det sig detta vara ett profetiskt inköp. Jag var bestämd att gratulera henne med något, blomma eller present. Peter fick finna sig i att vänta på mig, innan vi kunde ta oss vidare till TV-studion. Det tog dock inte lång tid inne i blomsteraffären. Jag gick med fasta steg mot en blomma i en kruka, som inte såg mycket ut för världen, men jag på något sätt tilltalades av. Den var rent av direkt alldaglig. Jag frågade en kvinna i personalen om vad det var för en växt? ”En ’afrikansk lilja’” informerade hon mig om. Den tar tid på sig att börja blomma, för att sen stå i all sin prakt. När blommorna slutligen spricker ut, så är det med fantastiska vackra blomklasar den presenterar sig med. Jag tyckte det var en profetisk handling, med tanke på att de tu tagit sin tid, men att det skulle bli vackert när det slutligen bär frukt i form av blommor, i vacker blå färg och exotiska klasar.

Sen har jag tänkt mycket på det och önskat att det inte skulle dröja så mycket längre. Jag har till och med slutat fråga och bara be. Jag dog även bort ifrån att nånsin se att detta varit en profetisk gåva. Då ringde telefonen när jag dött ifrån mina förhoppningar om ett stundande bröllop och min väninna glatt berättade att de redan gift sig, och nu var de ett. Jag hade tänkt att precis som för Mose i vassen ”det är ett vackert barn”. Låt oss beskydda kärleken några månader. Inte kunde jag trott ens i min vildaste fantasi att dessa månader, skulle kunna bli år. Men nu har det hänt! Den afrikanska liljan var en uppmuntran till min väninna, att även om det tar tid, blir det vackert, och eftersom det tar tid, ska ni beskydda den. Det var som en cliffhanger för oss vänner och sedan dess har det varit nervpirrande att följa till nästa episod. Skönt att man kan be och alltid överlämna allt till Gud. Kan ni tänka, när jag precis googlade på blomman, kallas den även Kärlekslilja!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s