What happens when we sleep? Vad händer när vi sover?

Click here to read the previous post in the series.

How do we humans really dare to sleep? We have no control and are completely defenseless. Who really dares to go to bed? We are completely helpless, where we are as in another world. Yes, we are in another dimension, it is clear and obvious. A dimension or reality, where we are not awake. Things that happen in dreams are said not to be real. But some can be true dreams or prophetic dreams. Others are nightmares or information processing.

God rests, as an example for us to follow, but we can be calm, because He never sleeps. Thus we can surrender ourselves into His hands and sleep soundly. God has done this so that we may realize our dependence on Him. We can simply dare to go to bed, as we know the One who doesn’t sleep. There is also always access to the throne, even if we wake up terrified in the middle of the night. In addition, He watches over us and eagerly waits for us to wake up when the morning dawns. Thus we can rest in His awesome love for us small humans.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Hur vågar vi människor egentligen sova? Vi har ju ingen kontroll och är helt försvarslösa. Vem vågar egentligen gå och lägga sig? Vi är ju helt utlämnade, där vi ligger som i en annan värld. Ja, vi befinner oss i en annan dimension, det är tydligt och uppenbart. En dimension eller verklighet, där vi inte är vakna. Saker som händer i drömmar sägs inte vara på riktigt. Men vissa kan vara sanndrömmar eller profetiska drömmar. Andra är mardrömmar eller bearbetning av information.

Gud vilar, som ett föredöme för oss att följa, men vi kan vara lugna, Han sover aldrig. Således kan vi överlämna oss själva i Hans händer och sova tryggt. Gud har gjort det så för att vi ska inse vårt beroende av Honom. Vi kan helt enkelt våga gå och lägga oss, då vi känner Den som inte sover. Det finns dessutom alltid tillträde till tronen, även om vi skulle vakna livrädda mitt i natten. Dessutom vakar Han över oss och väntar ivrigt på att vi ska vakna då morgonen gryr. Således kan vi vila i Hans förunderliga kärlek till oss små människobarn.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s