Kairos in the eyes. Kairos i ögonen.

I asked curiously “Have you seen our beautiful bumblebees?  Or the bumblebees in the lavender sea? ”  The neighbor sees a pollination farm and says “yes, but a pity they do not give any honey”.  Peter answers “yes, it’s a shame”.  I answer reflectively “but they give a lot of kairos in the eyes”.  The neighbor looks at me questioningly.  “Kairos in the eyes, what is that?”

Yes, kairos in the eyes, what is it? Kairos is when the time stands still and the clock does not tick, yes when we have, like stepped over the threshold into God’s paradise. We can practice this during the sabbath day when we resolutely make a sudden stop, taking our watch off and simply stop counting the time. Put all the energy in each ball, as if there was only this one ball. Well, Kairos in the eyes is then to stop and take in through the lens of the eye a one hundred percent observation, without at all taking the eyes away from what you are looking at. Something that also has a paradise in content. Kind of like when you’re in love and can’t take your eyes off of your partner or love object.

Does everything have to be functional and fruitful? Is it not enough that it is beautiful and pleasing to the eye? Must it be a pity they do not give any honey? Does a company need to be created around everything that catches our attention? Do we have to get 1000 ideas on how to develop and manage the various interesting phenomena we come across. God has made everything beautiful for the time that is now and is also the Creator behind design and the One who has given us aesthetic senses. A fantastic phenomenon has for two summers in a row been our lavender sea with buzzing bumblebees dancing. Crowds of people have gathered and admired it. I, too, have quietly absorbed the creation’s own beautiful dance. This has been a peaceful and recuperating preoccupation.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jag frågade nyfiket ”Har du sett våra vackra humlor? Eller humlorna i lavendelhavet?” Grannen ser en humlefarm och säger ”ja, men synd att de inte ger någon honung”. Peter svarar ”ja, det är synd”. Jag svarar reflekterande ”men de ger mycket kairos i ögonen”. Grannen tittar undrande på mig. ”Kairos i ögonen, vad är det?”


Ja, Kairos i ögonen, vad är det? Kairos är när tiden står still och klockan inte tickar, ja när vi liksom klivit över tröskeln in i Guds paradis. Det kan vi praktisera under vilodagen när vi resolut gör tvärstopp och tar av oss klockan och helt slutar räkna tiden. Lägger all energi i varje boll, som om det bara fanns denna enda boll. Nåväl Kairos i ögonen är då att stanna upp och ta in genom ögats lins en hundraprocentig betraktelse, utan att alls ta ögonen ifrån det man beskådar. Något som även har ett paradisiskt innehåll. Typ som när man är kär och inte kan ta ögonen ifrån sin partner eller sitt kärleksobjekt.


Måste allt vara funktionellt och fruktbärande? Är det inte nog att det är vackert och skönt för ögat? Måste det vara synd att de inte ger någon honung? Måste det skapas ett företag kring allt som fångar vår uppmärksamhet? Måste vi få 1000 idéer hur vi ska utveckla och förvalta de olika intressanta fenomenen vi ramlar över. Gud har gjort allt skönt för den tid som nu är och är också Skaparen bakom design och Den som gett oss estetiska sinnen. Ett fantastiskt fenomen har under två somrar i rad varit vårt lavendelhav med surrande hummeldans. Skaror av människor har samlats och beundrat det. Även jag har stilla insupit skapelsens egen intagande dans. Det har varit en lisa för själen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s