What destination? Vilken destination?

Which destination and thus which route? Which direction are you simply heading? Not all roads lead to Rome. So direction is relentlessly important to choose correctly.

We were redirected and followed an indistinct sign slavishly and it felt like we would have ended up in the wrong direction towards Stockholm instead of from, but we landed on the tires on the highway on exactly the right track. Both Peter’s judgment with sense of direction and mine without sense of direction were completely confused. It was as if we rode a carousel at the circus and ended up going astray. Sometimes you should definitely not go for the feeling.

It is reminiscent of when we went home from Normandy and disagreed, when Peter wanted to give preference to other cars. When we finally, after an eternally long traffic queue and a stop at a café, found directions for redirection, which I understood in French, then suddenly a choice comes with the same signage to both the right and left. One to the north and the other to the south and Peter did not listen to me and we were soon back on square one.

This summer in Norrland in the north of Sweden, we found the Silk Road, the Blue Road, the Saga Road, the Silver Road, the Wilderness Road, etc. Beautiful are the road choices we are offered or the names of the roads themselves. Which way are you taking? One path I always want to point out is Jesus. He is the only way that leads to God and eternal life. Jesus is both a beautiful name that means salvation, but also a path that is an adventure of a lifetime and leads right into heaven. All this already here and now, in a relationship with the Spirit of God and other people, who have made the same choice of path.

I appeal to you to make a choice, not because you will not end up at square one again, but because you will end up at the right final destination. There is one for all of us. We humans are destined to live forever with God. Unfortunately, we can go wrong if we do not make the right choice. Jesus is not only life itself, or the truth, but He is also the way, which leads us to the right destination, which is God’s heaven.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vilken destination och därmed vilket vägval? Vilket håll är du på väg helt enkelt? Alla vägar leder nämligen inte till Rom. Så riktning är obarmhärtigt viktigt att välja korrekt.

Vi blev omdirigerade och följde en otydlig skyltning slaviskt och det kändes som om vi skulle hamnat i fel riktning mot Stockholm istället för från, men vi landade på däcken på motorvägen på helt rätt spår. Både Peters omdöme med lokalsinne och mitt utan lokalsinne var helt förvirrat. Det var som om vi åkt karusell på cirkus och hamnat på avvägar. Ibland ska man definitivt inte gå på känslan.

Det påminner om när vi åkte hem från Normandie och blev osams, då Peter ville ge företräde för andra bilar. När vi slutligen efter en evighets lång trafikkö och ett stop på ett café hittat väganvisningar för omdirigering, som jag förstod på franska, så plötsligt kommer ett val med samma skyltning mot både höger och vänster. Det ena mot norr och det andra mot söder och Peter lyssnade inte på mig och vi befann oss snart tillbaka på ruta ett. 

I somras i Norrland hittade vi sidenvägen, blåvägen, sagavägen, silvervägen, vildmarksvägen, etc. Vackra är de vägval vi erbjuds eller själva namnen på vägarna. Vilken väg tar du? Ett vägval som jag alltid vill peka på är Jesus. Han är den enda vägen som leder till Gud och evigt liv. Jesus är både ett vackert namn som betyder frälsning, men också en väg som är ett livs äventyr och leder rätt in i himlen. Allt detta redan här och nu, i en relation med Guds Ande och andra människor, som gjort samma vägval. 

Jag vädjar till dig att göra ett vägval, inte för att du inte ska hamna på ruta ett igen, men för att du ska hamna på rätt slutdestination. En sådan finns nämligen för oss alla. Vi är människor bestämda till att leva i evighet med Gud. Tyvärr kan vi hamna fel om vi inte gör ett korrekt vägval. Jesus är inte bara livet själv, eller sanningen, men Han är också vägen, som leder oss till rätt destination, som alltså är Guds himmel.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s