What leads your path? Vad styr kosan?

The conclusion is to learn to listen to what is the Spirit and what are just preconceived notions due to previous experience and logic. So the choice of path usually seems to be controlled by the head, that is, logic and thoughts, or the feeling if it is strong in a person. But how often do we put down thought structures or emotional memories to receive something new, or actually be led by the Spirit in cases where the new is not right and thus prevents us or does not take us to the goal at all? So “what controls your path” is the question, not just “where does the path take you”?

Today I was going to meet a person unknown to me in a place I know. However, I did not know how long it would take to bike from home, nor which road would be the shortest. I knew the place in the past as it was close to where I lived before. I allowed a GPS in the form of Google Maps to guide me. I was surprised that it would take so long to get there, just over half an hour, but logically realized that it should be so when I pondered it. When I started cycling, I soon noticed that the GPS chose a different path than the one I was used to. I let it lead me until I thought I began to recognize my surroundings and then suddenly I did not listen to it anymore. I became unsure if it would really show me to my destination as I would meet a stranger and did not want to be late.

The interesting thing was that even though I thought I was open-minded and gave the GPS the freedom to show me the way, it only lasted as long as I understood where it was pointing. When the GPS’s guidance differed from my own thoughts and my experience, I chose to no longer follow it. What we already know is so strongly framed. Of course it is good not to listen to the GPS if it is the Holy Spirit within me who says no! But I’m pretty sure it was my thought structures that refused to collapse. So the result was that it took a little longer to arrive. I took another path first and cut and then pasted it together with my own thoughts.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Kontentan är att lära sig lyssna på vad som är Anden och vad som bara är förutfattade meningar på grund av tidigare erfarenhet och logik. Så kosan verkar oftast styras av huvudet, det vill säga logik och tankar, eller känslan om det är starkt i en. Men hur ofta lägger vi ner tankebyggnader eller känslo-minnen för att ta emot nåt nytt, eller faktiskt vara ledd av Anden i de fall det nya inte är rätt och således hindrar oss eller inte alls tar oss till målet? Så ”vad styr din kosa” är frågan, inte bara ”vart styr kosan dig”?

Idag skulle jag träffa en för mig okänd person på ett för mig känt ställe. Däremot visste jag inte hur lång tid det skulle ta att cykla hemifrån och inte heller vilken väg som borde vara den kortaste. Jag kände till stället sen tidigare då det låg i närheten av var jag bott innan. Jag tillät en gps i form av Google Maps leda mig. Jag blev förvånad att det skulle ta så lång tid dit, som drygt en halvtimme, men insåg logiskt att det borde vara så när jag tänkte efter. När jag började cykla märkte jag snart att gps:en valde en annan väg än den jag vara van med. Jag tillät den leda mig tills jag tyckte jag började känna igen mig och då plötsligt lyssnade jag inte på den längre. Jag blev osäker på om den verkligen skulle visa mig till mitt mål och jag skulle ju träffa en främling och ville inte komma för sent.

Det intressanta var att trots att jag tyckte jag var öppensinnad och gav gps:en frihet att visa mig vägen, så höll det bara så länge jag förstod vart den pekade på. När gps:ens vägvisning skilde sig från mina egna tankar och min erfarenhet, så valde jag att inte längre följa. Så starkt är det inrutade, det vi redan vet. Visst är det bra att inte lyssna om det är den Helige Anden inom mig som säger nej! Men jag är ganska säker på att det vara mina tankebyggnader som vägrade rasa. Så följden blev att det tog lite längre tid att komma fram. Jag tog ju en annan väg först och klippte och klistrade sen ihop den med mina egna tankar. 

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s