Outreach Gallerian. Utgång Gallerian.

The second day

The strongest thing for me during the weekend with the core team training in Sollentuna was to see a sister go from fear and reluctance to security and joy to reach the lost. In this post I want to focus on the second training day. On my team, everyone was activated to cure the sick and everyone approached strangers themselves and asked the strange question, but no one managed to find anyone to cure. Everyone in Peter’s team was also kick started. He had even filmed some videos.

In the beginning, when we came to Gallerian, no one was in pain anywhere. Finally someone was in pain and when we prayed nothing happened, from what we could see. Then came the breakthrough when I was to kickstart Monica. Then we met a family with 3 adult sisters and their mother. I saw that the mother had a problem and it turned out that she had uterine cancer. She did not reveal it at first. One daughter had pain in her wrist and one had pain in a finger. Both were healed immediately and expressed “I swear, I swear ..” Then Monica also prayed for the mother against cancer. I told them about Jesus and that it is He who heals. It turned out that they were Muslims. Then I went with Sara and we met two young guys, one of whom had a small burn on one hand. She put her hand directly on it and ordered the pain to go away and it disappeared without a trace. He exclaimed to the other guy “I swear, I swear ..”. The friend did not believe him, and pressed and pressed his hand, but the pain was completely gone.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Andra dagen

Det starkaste för mig under helgen med coreteamträningen i Sollentuna var att se en syster gå från fruktan och ovilja till säkerhet och glädje att nå de förlorade. I detta inlägg vill jag fokusera på andra träningsdagen. I mitt team blev alla aktiverade att bota sjuka och alla fick själva närma sig främlingar och fråga den konstiga frågan, men ingen lyckades hitta någon att bota. Alla i Peters team blev också kickstartade. Han hade även tagit några videos.

I början när vi kom till Gallerian var det ingen som hade ont nånstans. Slutligen hade någon ont och när vi bad hände inget, vad vi kunde se. Sen kom genombrottet när jag skulle jag kickstarta Monica. Då träffade vi en familj med 3 systrar och en mamma. Jag såg att mamman hade något problem och det visade sig att hon hade livmodercancer. Hon avslöjade inte det först. En dotter hade ont i handleden och en hade ont i ett finger. Båda blev helade direkt och utryckte sig ”jag svär, jag svär..” Sen fick Monica be även för mamman mot cancern. Jag berättade om Jesus och att det är Han som helar. Det visade sig att de var muslimer. Sen gick jag med Sara och vi mötte två unga killar, varav den ena killen hade en liten brännskada på ena handen. Hon lade handen direkt på och befallde smärtan försvinna och den försvann spårlöst. Han utropade till den andre killen ”jag svär, jag svär.. ”. Kompisen trodde inte på honom, och tryckte och tryckte på hans hand, men smärtan var helt borta.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s