Weeds in the flower bed, 2. Ogräs i rabatten, 2.

To my despair, I discovered another potential weed in the flower bed, but this time in the lavender sea with the red star cluster in the middle. I wondered again if it was really a weed?

Click here to read the previous post in the series.

It was difficult to separate the plants and when it started to bloom, even the flower looked confusingly similar, like a mixture of the blue lavender and the red star cluster.  It made me super unsure if it was a weed or not.  Then I realized that it was.  The color was like the red flower, but the shape like lavender.  It looked like a mix of these and did not smell of lavender.  I decided to remove it.  Then it turned out to be very difficult, as it had wound itself around the stems of the real flowers.  When I would pull away the weeds with its roots, I almost pulled everything up instead including the real and if not everything, only the real.  The weed had swirled around the lavender with its root, like a parasite.

The weed was an excellent image that it is sometimes difficult to see the difference between what is from God or not, what is genuine and fake, what is me and not.  So what is it in me that is not actually me, but the sin that tries to make me crooked, bent, or the like.  I may not first see that it is not actually me, but sometimes a demon and sometimes a thought or feeling or behavior that is not me, but the sin in me.  The Bible verse below from different translations speaks of sin that entangles us so hard, or wants to seize us.  Therefore, all unholy alliances must be renounced, all spiritual bonds broken, all structures of thought destroyed, and thoughts placed under the obedience of Christ.  Let’s throw off all of that, let’s lay aside all of that, and let’s strip off all that.

”Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us,” Hebrews 12:1 NIV

”Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,” Hebrews 12:1 ASV

”THEREFORE THEN, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us strip off and throw aside every encumbrance (unnecessary weight) and that sin which so readily (deftly and cleverly) clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us,” Hebrews 12:1 AMPC

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jag upptäckte till min förtvivlan ännu ett potentiellt ogräs i rabatten, men denna gång i lavendelhavet med den röda stjärnflockan mitt i. Jag undrade återigen om det verkligen var ett ogräs? 

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Det var svårt att separera plantorna och när den började blomma såg till och med blomman förvillande lik ut, som en sammanblandning mellan den blå lavendeln och den röda stjärnflockan. Det gjorde mig super osäker om det var ett ogräs eller inte. Sen förstod jag att det var det. Färgen var som den röda blomman, men formen som lavendeln. Den såg ut som en mix av dessa och luktade inte lavendel. Jag beslutade mig för att plocka bort den. Då visade det sig vara jätte svårt, då den hade slingrat sig runt de äkta blommornas skaft. När jag skulle rycka bort ogräset med rötterna, ville istället allt ryckas upp inklusive det äkta och om inte allt, enbart det äkta. Ogräset hade nämligen slingrat sig runt lavendeln med sin rot, såsom en parasit. 

Ogräset var en utmärkt bild på att det ibland är svårt att se skillnaden på vad som är från Gud eller inte, vad som är äkta och oäkta, vad som är jag och inte. Alltså vad är det i mig som faktiskt inte är jag, men synden som försöker göra mig krokig, sned, krökt, böjd, krum, eller dylikt. Jag kanske inte först ser att det faktiskt inte är jag, men ibland en demon och ibland en tanke eller känsla eller ett beteende som inte är jag, men synden i mig. Bibelordet nedan talar om synden som snärjer oss så hårt, eller omsnärjer oss, eller vill gripa tag i oss. Därför måste alla oheliga allianser avsägas, alla själiska bindningar kapas, alla tankebygnader slås ner och tankar läggas under Kristi lydnad. Låt oss kasta av allt sånt, låt oss lägga av allt sånt, låta oss lägga bort all sånt.

”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss.” Hebreerbrevet 12:1 SFB15

”Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.” Hebreerbrevet 12:1 SVEN

”När vi nu har en sådan sky av vittnen runt omkring, låt oss kasta av allt som hindrar, all synd som vill gripa tag i oss, och med uthållighet springa mot målet.” Hebreerbrevet 12:1 NUB

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Weeds in the flower bed, 2. Ogräs i rabatten, 2.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s