Weeds in the flower bed, 1. Ogräs i rabatten, 1.

We moved to our townhouse due to, among other things, not having to take care of any garden.  At the first meeting in the community, the question arose about the flower bed at the front and everyone voted for each of us to take care of the one in front of our own house instead of buying the landscape service together.  I protested loudly and wildly, but had to lay down my voice.  Peter promised in front of everyone to take care of our flower bed.  The cherished promise did not last long.  Instead, it was I who had to fix it, despite all the witnesses. 

It became a project with one of my life transformation groups.  I acted as a client, Kia as a project manager and Sanna a project member.  It took two years until everything became completely ready.  One side now consists of a sea of ​​blue lavender with a few star clusters in the middle and the other side of various berry bushes to eat from.  I have learned to pick weeds and plant bulbs with flowers that bloom early.  If you lay bark on top of the soil, it will be nice and not so much weed.  Everything was fine and functioned painlessly, but this Spring I was surprised when I discovered lots of weeds.  By lots I mean lots.  Where did they come from?  It felt like in the Bible when the wicked sowed weeds after the farmer sowed the good seed. 

I frantically started picking the weeds and throwing them away.  But stopped considering what the Bible says.  To wait until the harvest time to really discern what is genuine and what isn’t, even purely false, that is, weeds.  To my surprise, when the Summer came and the flowers began to burst, it turned out that they were not weeds at all, but it was another variety of the same plant.  A little bigger, taller and coarser.  What if I had uprooted the plants?  In the same way, we sometimes have to give people a chance to test whether they are in the faith or not.  It may not be visible immediately, but if they repent and allow themselves to be pruned, it will eventually be visible.  God lifts up almost dead plants and does everything for us to bear fruit, such fruit that lasts.  Let us be as merciful as God is to both our plants in the flowerbed and our siblings in the Lord.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Click here to read the next post in the series.

Vi flyttade till vårt radhus bland annat med anledning av att inte behöva ta hand om någon trädgård. På första mötet i samfälligheten kom frågan upp om rabatten på framsidan och alla röstade för att vi var och en skulle ta hand om rabatten framför det egna huset istället för att köpa in tjänsten gemensamt. Jag protesterade högvilt, det vill säga vilt och högljutt, men fick lägga ned min röst. Peter lovade inför alla dyrt och heligt att ta hand om vår rabatt. Det dyra löftet höll inte länge. Det blev istället jag som fick fixa den, trots alla vittnen.

Det blev ett projekt med en av mina lärjungagrupper. Jag agerade beställare, Kia projektledare och Sanna projektmedlem. Det tog två år tills allt blev helt klart. Ena sidan består nu av ett hav av blå lavendel med några stjärnflockor mitt i och andra sidan av olika bärbuskar att äta av. Jag har lärt mig att plocka ogräs och plantera lökar med blommor som spricker ut tidigt. Lägger man bark ovanpå jorden blir det tjusigt och inte så mycket ogräs. Allt var bra och fungerade smärtfritt, men i våras blev jag förvånad när jag upptäckte massor av ogräsplantor. Med massor menar jag massor. Var kom de ifrån? Det kändes som i Bibeln att den onde sått ogräs efter att bonden sått den goda säden.

Jag började frenetiskt att plocka ogräset och kasta det. Men hejdade mig och tänkte på vad som står i Bibeln. Att vänta tills skördetiden är inne för att verkligen urskilja vad som är äkta och vad som är oäkta ja rent av falskt, det vill säga ogräs. Döm till min förvåning när sommaren kom och blommorna började spricka ut. Det visade sig att de inte var ogräs alls, men det var en annan sort av samma planta. Lite större, högre och grövre. Tänk om jag skulle ha ryckt upp plantorna med rötterna? Precis på samma sätt måste vi ibland ge även människor en chans att pröva om de är i tron eller ej. Det kanske inte syns direkt, men om de omvänt sig och låter sig beskäras kommer det att bli synligt till slut. Gud lyfter upp nästan döda plantor och gör allt för att vi ska bära frukt, sådan frukt som består. Låt oss vara lika barmhärtiga som Gud är både mot våra plantor i rabatten och våra syskon i Herren.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Klicka här för att läsa nästa inlägg i serien.

One thought on “Weeds in the flower bed, 1. Ogräs i rabatten, 1.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s