God is a covenant God. Gud är löftenas Gud.

God is someone to trust. He makes promises to us that He keeps. He says what applies and shows that it is true. He is not someone you cohabitate with. He is someone you marry. Do you want to marry God? In that case, it starts with a betrothal, which is more than an engagement (see picture In Swedish only). When Jesus gets His church or if you die before that, you can attend the wedding party in heaven if you are part of the bride which is Christ’s body, the church and Jesus is the bridegroom.

In that case, enter into a betrothal with Him here and now by being baptized into Christ on your own faith and repentance. Then you get the engagement ring on your finger and are marked by the God of heaven. Or are you just going to cohabitate together? To test Him if He is as good as He says? It does not work because it is a matter of dying daily from one’s ego life and taking up one’s cross and following Him. Nothing must come before Jesus Christ in priorities, neither you, your children, your husband or wife, your job or your dreams.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gud är någon att lita på. Han ger löften till oss som Han håller. Han säger vad som gäller och visar att det stämmer. Han är inte någon man bor sambo med. Han är någon man gifter sig med. Vill du gifta dig med Gud? I så fall börjar det med en trolovning, som är mer än en förlovning (se bild). När Jesus hämtar sin församling eller om du dör innan det så får du vara med på bröllopsfesten i himlen om du är del av bruden Kristi kropp, kyrkan och Jesus är brudgummen.

Ingå i så fall en trolovning med Honom här och nu genom att på din egen tro och omvändelse låta döpa dig till Kristus. Då får du förlovningsringen på fingret och blir märkt av himlens Gud. Eller tänker du bara bo sambo? För att testa Honom om Han är så god som Han säger? Det fungerar inte för det gäller att dagligen dö från sitt ego-liv och ta upp sitt kors och följa Honom. Ingenting får komma före Jesus Kristus i prioriteringen, varken du själv, dina barn, din man eller fru, ditt jobb eller dina drömmar.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “God is a covenant God. Gud är löftenas Gud.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s