Jesus is our wisdom. Jesus är vår vishet.

The Jews demand a sign and the Greeks seek wisdom. The Greeks are perhaps seeking a little more humbly and the Jews are possibly demanding with a little more boldness. The Jews, God’s chosen people who received the law and the promises, and the Greeks a people turned away from God, who fumbled their way blindly, but searched for the right thing. The Jews demanded the right sign for what God said. The cross is the answer, but is a stumbling block as a sign to the Jews and a complete folly to the Greeks in their search. Why should someone die? And for someone else? This is complete nonsense.

God chose this folly, because the wise men of the world did not choose to know Him, nor did the scribes who did not see the scriptures pointing to Jesus. Therefore, God chose that whoever believes should be saved and that faith should be based on the power of God and not of human wisdom. So the cross is the sign. The cross is the wisdom. The cross is the power. We just need to believe. God’s weakness is stronger than human strength. From death comes life. Jesus is our wisdom for salvation, sanctification and deliverance, even for everything we would ever be needing.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Judarna kräver tecken och grekerna söker vishet. Grekerna söker kanske lite mer ödmjukt och judarna kräver möjligen lite mer frimodigt. Judarna Guds utvalda folk som fått lagen och löftena, och grekerna ett bortvänt folk som trevade sig blint fram, men sökte efter rätt sak. Judarna krävde rätt tecken för det Gud sagt. Korset är svaret, men är en stötesten såsom tecken för judarna och en fullständig dårskap för grekerna i deras sökande. Varför ska någon dö? Och för någon annan? Det är fullständigt nonsens. 

Gud valde denna dårskap, eftersom de visa i världen inte valde att lära känna Honom och inte heller de skriftlärde som inte såg att skrifterna pekade på Jesus.  Därför valde Gud att den som tror ska bli räddad och den tron skulle bygga på Guds kraft och inte mänsklig vishet. Så korset är tecknet. Korset är visheten. Korset är kraften. Vi behöver bara tro. Guds svaghet är starkare än mänsklig styrka. Ur död kommer liv. Jesus är vår vishet till räddning, helgelse och förlossning, ja till allt vi någonsin kommer att behöva.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s