Unholy alliances. Oheliga allianser.

If you have any unholy alliances, then give them up. In order for God to be our God fully in all areas, we must distance ourselves from all other gods. There is only one God and the other aspirants are idols. Are you curious if you may have a god? I had, without knowing it.

One day God pointed it out and it was time to close the door of that idol and throw it out and let Jesus take His full place. I thought I had peace before, but afterwards I experienced the peace that transcends all understanding, the one spoken of in Scripture. But of course I had peace before, but God heals every scratch in us in the timing that we can handle and transforms and heals the wounds we have received. This transformation and healing process is ongoing until the day we enter the heaven of God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Om du har några oheliga allianser, avsäg dem då. För att Gud ska kunna vara vår Gud fullt ut på alla områden, måste vi ta avstånd från alla andra gudar. Det finns bara en Gud och övriga aspiranter är avgudar. Har jag det kanske du undrar? Jag hade det, utan att veta om det.

En dag pekade Gud på det och det var dags att kasta ut och stänga dörren för den avguden och låta Jesus ta sin fulla plats. Jag tyckte jag hade frid innan, men efteråt upplevde jag den frid som övergår allt förstånd, den som det talas om i Skriften. Men visst hade jag frid innan, men Gud helar varje rispa i oss, i den takt vi klarar av och förvandlar samt helar oss från de sår vi fått. Denna förvandling och helandeprocess pågår tills den dag vi kommer in i Guds himmel.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s