Pass it on. Ge det vidare.

What you got for nothing, take advantage of it and then pass it on. God wants to use you to pass it on. Receive first. Get transformed. Then pass it on.

Let the imperishable grain that is the good Word of God work in you and allow you to be transformed and then pass it on. You received it for free. It was God who in Christ gave His life for you and me and also took on all of the terrible sin with all the consequences of the curse such as sickness and lack. He paid with His life. Sure, we have to die, to receive, but what we give up is worth nothing. Then we must continue to die, to live in the new resurrection life. When we do that, let’s continue to pass it on. God thought of you and me, but also everyone else. Pass on the good news!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Det du fått för intet, ta del av det och ge det sen vidare. Gud vill använda dig att ge det vidare. Ta först emot. Bli förvandlad. Ge det sen vidare.

Låt den oförgängliga säden som är det goda Gudsordet verka i dig och låt dig bli förvandlad och ge det sen vidare. Du tog emot det gratis. Det var Gud som i Kristus gav sitt liv för dig och mig och dessutom tog all anskrämlig synd på sig med all förbannelsens konsekvenser såsom sjukdom och brist. Han betalade med sitt liv. Visst måste vi dö, för att ta emot, men det vi ger upp är inget värt. Sen måste vi fortsätta att dö, för att leva i det nya uppståndelselivet. När vi gör det så låt oss fortsätta att ge det vidare. Gud tänkte på dig och mig, men också alla andra. Ge de goda nyheterna vidare!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s