Passover, not Easter. Påsk, inte påskkyckling.

Passover and pass it on

Passover is about God choosing a people whom He blesses. All people must be saved by Him. No one can save themselves. Everyone has sinned and lost the glory of God. When God saves, He lets the judgment hit the sin, but lets it pass those He has chosen. Not because they are so good or kind, but because they believe in Him and He on the cross has paid the price for all sin. The wages of sin is death and He died in our place. He had committed no sin and went into our place as a mediator, but then death could not keep Him and He rose from the dead and it was complete. Now God could let the punishment pass by those who believe in Jesus.

When the people of Israel were freed from slavery in Egypt, it is a picture of the destroyer passing us by as we lean on Jesus. They stroked the blood of the innocent lamb on the doorposts in faith and obedience. We partake of salvation by believing that Jesus’ blood spilled for us. God lets the destroyer with judgment pass us by. When this happens, we can pass the gospel on. The judgment goes by and we pass on this good news so that more people can be liberated, blessed and the judgment can pass them also. So they can pass it on to even more. It is about Passover, the judgment is passing us by, not about Easter.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gå förbi och ge det vidare

Påsken handlar om att Gud väljer ut ett folk, som Han välsignar. Alla människor måste ju bli frälsta av Honom. Ingen kan rädda sig själv. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. När Gud frälser så låter Han domen träffa synden, men låter den gå förbi de Han utvalt. Inte för att de är så goda eller bra, men för att de tror på Honom och Han på korset har betalt priset för all synd. Syndens lön är döden och Han dog i vårt ställe. Han hade ingen synd gjort och gick in i vårt ställe som medlare, men sedan kunde inte döden behålla Honom och Han uppstod från de döda och det var fullbordat. Nu kunde Gud låta straffet gå förbi dem som tror på Jesus.

När Israels folk befriades från slaveriet i Egypten, är det en bild på att fördärvaren går oss förbi när vi lutar oss mot Jesus. De strök blodet från det oskyldiga lammet på dörrposterna i tro och lydnad. Vi tar del av frälsningen genom att tro på att Jesus blod rann för oss. Gud låter fördärvaren med domen gå oss förbi. När detta skett, så kan vi ge det vidare. Domen går förbi och vi ger dessa goda nyheter vidare, så att fler kan bli befriade, välsignade och domen kan passera dem. Så kan de ge det vidare till ännu fler. Det är vad påsken handlar, att domen passerar, inte om påskkycklingar.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s