Gideå Passover seminar. Gideå påskseminarium.

Instead of the planned leadership seminar, we held a Passover seminar that included a mix of the coreteam training and the in / up / out seminar. Because of the special times we are living in right now with the Corona virus pandemic, there were even fewer who joined than in the in / up / out seminar. But those who came were devoted.

I went out with young Sandra. We first met two young girls at a mall, one of whom was healed from headaches and one from pain throughout the body due to a pollen allergy. None of them decided to follow Jesus, but listened as Sandra shared chess for salvation with them. Wilma, 19 years old, was healed from a headache outside the mall and was interested in Jesus. After a while, her more skeptical friend Anna-Maria joined. Sandra shared chess for salvation with stones, which did not fly away with the wind, but drew only three moves. I also shared my testimony for the sake of unusualness and Wilma felt it was her life, except that I was 24 at that time. Sandra and I both realized that it was enough with three moves this time. The important thing was that Wilma got the offer described. I shared the gospel through my own words and chess to salvation with Lotta from Umeå and her partner Johan. He was spiritually involved and she was keenly interested in the good news of Jesus. She was touched and wanted forgiveness, but then she went back and forth between the two. He was overprotective since she was pregnant and the weather was not so beautiful.

Peter had not had a day that rocked. Mikael & Mikael led an Alban to faith, who wanted to be baptized the following day. We all had a wonderful fellowship on Friday night and also on Saturday, but then Peter and I departed earlier. We were tired and Peter was going to preach on Sunday and needed to get his strength back.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Istället för det inplanerade ledarskapsseminariet höll vi ett påskseminarium som innehöll en blandning av coreteam-träningen och in/upp/ut-seminariet. På grund av de speciella tider vi lever i just nu med Corona pandemin, var det ännu färre som anslöt sig än till in/upp/ut seminariet. Men de som kom var hängivna.

Jag gick ut med unga Sandra. Vi mötte först två unga tjejer på ett köpcentra, varav en blev helad från huvudvärk och en från smärta i hela kroppen på grund av pollenallergi. Ingen av dem tog beslut att följa Jesus, men lyssnade på när Sandra delade schack till frälsning med dem. Wilma 19 år blev helad från huvudvärk utanför köpcentrat och var intresserad av Jesus. Efter ett tag anslöt hennes mer skeptiska vännina Anna-Maria. Sandra delade schack till frälsning med stenar, som inte flög iväg med vinden, men drog endast tre drag. Jag delade även för ovanlighetens skull mitt vittnesbörd och Wilma kände det var hennes liv, förutom att jag var 24 år då det begav sig. Både jag och Sandra förnam att det räckte med tre drag denna gång. Det viktiga var att Wilma fick erbjudandet beskrivet för sig. Jag delade evangelium genom egna ord och schack till frälsning med Lotta från Umeå och hennes sambo Johan. Han var andligt involverad och hon var mäkta intresserad av de goda nyheterna om Jesus. Hon blev berörd och ville ha förlåtelse, men sen vacklade hon fram och tillbaka. Han var överbeskyddande, då hon var gravid och vädret inte alltför vackert.

Peter hade inte haft en höjdardag. Mikael & Mikael ledde en alban till tro, som ville bli döpt dagen efter. Vi hade alla en härlig gemenskap på fredag kväll och även på lördagen, men då avvek Peter och jag tidigare. Vi var trötta och Peter skulle predika på söndagen och behövde hämta krafterna.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s