Gideå in/up/out. Gideå in/upp/ut.

We had the planned in-up-out seminar at Gideå in early March and noted with excitement that some people finally understood to send and not to gather.

The three parts of the seminar seek to reflect the different focus of the congregation, namely in – to love the siblings, up – to love God, and out – to love the world. One of the exercises included in the seminar and which is a bit odd is practicing Jesus’ headship. It means that as a congregation, listen to the voice of the Holy Spirit. To let Jesus Christ be not only Lord of every single person’s life, but The Head of the congregation as a whole. Jesus can speak to anyone in the body, that is, which member He Himself chooses. It could be the brain, the heart or the little toe, etc. So no one but the Holy Spirit facilitates during that exercise. Then you practice letting songs, dances, messages and other things flow freely.

What stood out to me was that I felt I was to wash Irene’s feet. I tried to avoid it, but finally gave up and found a bucket and filled it with water. Before this, Irene had negotiated with God that she could wash everyone’s feet, only no one washed hers. Then I took the initiative and washed her feet. Not because she was dirty, but God wanted to show her care. She was one of those who got hold of this not to gather but to send, that is to go to them and not gather them. She had wondered how time would suffice, and what she would do with all the loose threads and people who didn’t want to be gathered. When she realized that it was meant for us to go to them and preach to their households, she was redeemed. It was almost impossible to stop her. Now she just wanted to go out. Thank you Jesus! The next seminar will be at Passover.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vi hade det inplanerade in-upp-ut-seminariumet på Gideå i början av mars och konstaterade med upprymdhet att vissa äntligen fick tag på devisen att sända och inte att samla.

Seminariets 3 delar försöker spegla församlingens olika fokus, nämligen in – att älska syskonen, upp – att älska Gud, och ut – att älska världen. En av de övningar som ingår i seminariet och är lite udda är att praktisera Jesu chefskap. Det innebär att som församling lyssna in Andens röst. Att låta Jesus Kristus vara inte bara Herre i varje enskild persons liv, men chef för församlingen som helhet. Jesus kan nämligen tala till vemsomhelst i kroppen d v s vilken lem Han själv utväljer. Det må vara hjärnan, hjärtat eller lilltån. Så ingen annan än den Helige Anden faciliterar under den övningen. Sen tränar man på att låta sånger, dans, budskap och annat flöda fritt.

Det som stack ut för mig var att jag upplevde att jag skulle tvätta Irenes fötter. Jag försökte undvika det, men gav slutligen upp och letade upp hink och fyllde upp vattnet. Irene hade innan detta förhandlat med Gud att hon kunde tvätta allas fötter, bara ingen tvättade hennes. Sen tog jag initiativet och tvättade just hennes fötter. Inte för att hon var smutsig, men Gud ville visa henne omsorg. Just hon var en av dem som fick tag på detta att inte samla men sända, det vill säga att gå till dem och inte samla in dem. Hon hade undrat hur tiden skulle räcka, och vad hon skulle göra med alla lösa trådar och människor, som inte ville bli insamlade. När hon nu förstod att det var tänkt att vi ska gå till dem och predika för deras hushåll, blev hon förlöst. Det gick nästan inte att stoppa henne. Nu ville hon bara ut. Tack Jesus! Nästa seminarium blir till Påsk.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s