Household & mall in Stockholm. Hushåll & köpcentrum i Stockholm.

We preach to households and at shopping malls with signs and wonders just as with words. We sow and we reap led by the Helper the Holy Spirit. Let’s continue until Jesus comes back.

”And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.” Matthew‬ ‭24:14‬ ‭

Today we would first go to Norsborg before meeting the others at the center of Skärholmen. Peter led a 19-year-old girl who had cancer to faith, who was immediately baptized in water. It was an Orthodox Syrian family. Peter prayed against the girl’s throat cancer. Peter also prayed for her mother, who was very sad. I prayed for a young man with a headache, who got a nice reaction when he got rid of the pain. I also prayed for a sister who had undergone a stomach operation, but still had some stomach problems. She did not experience any pain then, but I believe she was healed. Otherwise, we can pray more times. We will meet them again and then more of the family will come. Now they had greatly limited the number that was there. Next time they would bring more people and at that time we both intend to heal the sick and cast out demons. We told them to fill up the bathtub for water baptism when we come. Peter prayed for a man whose legs became the same length and for the father of the family as well.

Then we were at Skärholmens mall. A brother had drawn some Christians from other churches. So it was a kickstart and not a focus on fellowship or human fishing. I went with Gianina and a guy who would be kickstarted. He had tried before, but wanted a new ignition. He healed Rafael from sciatica or back pain. Rafael was amazed and I shared chess for salvation with him. He accepted everything, but had to talk to his wife before he could be baptized. Björn swapped numbers with him and he got our business card. We met a young couple, where Gianina cured the woman from back pain and Björn cured the man. The woman was healed, but not the man. Then Gianina asked “Can I pray for you too?” Gianina had experienced exactly what was needed to be prayed. Then the man was healed. Both were startled and fled, but got our business card anyway. Peter had kickstarted Martina and they had recorded some videos.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Vi predikar för hushåll och på köpcentrum med tecken och under samt ord. Vi sår och vi skördar ledda av Hjälparen den Helige Anden. Låt oss fortsätta tills Jesus kommer tillbaks.

”Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” Matteus‬ ‭24:14‬ ‭

Idag skulle vi först åka till Norsborg innan vi träffade övriga på Skärholmens centrum. Peter ledde en 19-årig tjej som hade cancer till tro, som direkt blev döpt i vatten. Det var en ortodox syriansk familj. Peter bad mot tjejens halscancer. Peter bad även för hennes mamma, som var väldigt ledsen. Jag bad för en ung man med huvudvärk, som fick en fin reaktion då han blev av med värken. Jag bad även för en syster som hade genomgått en magoperation, men fortfarande hade problem med magen. Hon upplevde ingen smärta då, men jag står i tro att hon blev helad. Annars ber vi bara fler gånger. Vi ska träffa dem igen och då ska fler ur släkten komma. Nu hade de rejält begränsat antalet som var där. Nästa gång tar de med flera. Den gången tänker vi både bota sjuka och kasta ut demoner. Vi sade till dem att hälla upp vatten för dop tills vi kommer. Peter bad för en man där benen blev lika långa och pappan i familjen också.

Sen var vi på Skärholmens köpcentrum. En broder hade dragit dit några kristna från andra kyrkor. Så det blev kickstart och inte fokus på gemenskap eller människofiske. Jag gick med Gianina och en kille som skulle bli kickstartad. Han hade försökt tidigare, men ville ha en nytändning. Han fick bota Rafael från ischias eller ryggskott. Rafael blev förundrad och jag delade schack till frälsning med honom. Han accepterade allt, men måste prata med sin fru innan han kunde bli döpt. Björn bytte nummer med honom och så fick han visitkortet. Vi mötte ett ungt par, där Gianina botade kvinnan från ryggont och Björn botade mannen. Kvinnan blev helad, men inte mannen. Då frågade Gianina ”kan jag också be för dig?” Gianina hade upplevt precis vad det var som behövdes bes för. Då blev mannen helad. Båda blev uppskrämda och flydde, men fick visitkortet i alla fall. Peter hade kickstartat Martina och de hade spelat in några videos.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s