The origin of beauty. Skönhetens ursprung.

Why is everything so beautifully created?

I appreciate beauty and unfortunately dislike ugliness. But back to the beauty. I have enjoyed the open flaming fire which has been transformed into a glowing bed which in turn has extinguished with the help of a human hand and a barbecue stick. From fire to ashes. Not out of the ashes into the fire. Looking at the filament was like watching the universe’s starboard in miniature on the ground (see the image).

As I was enjoying the 39-degree hot tub outdoors I looked up at the sky and admired the full moon’s glow and wondered if it was a star I saw or an airplane that sparkled? Then the more I saw, I discovered more stars in the darkness of the sky.

We took a walk in the snow-covered mountains outside Örnsköldsvik and the snow was very deep without any tracks. We tried to find the path up. The snow crackled and glistened in the sun. We managed to reach quite high up towards the top and were able to admire the view of the countryside.

I love the beautiful, yes the beauty itself and I often find it in nature. The most untouched of man. What do I find then? That someone seems to be behind the design from micro- to macro-cosmos. The orbit of the moon and the sun in relation to the earth. Day and night and the lunar month.

A growth looking like a mans white beard “skägglava” hanging on the branch of the fir (see image below), when we took a walk outside Uppsala in damp but bare ground. It can also be eaten as a human. Yes, if I search long enough and ponder, I think the designer behind can be seen.

”For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.” ‭Romans‬ ‭1:19-20‬ ‭

Of course, the Bible text above speaks of all creation and not just the nature. But here I want to highlight the nature. In all the crackling and sparkling you can see His divinity. In the fact that everything remains and continues like clockwork, you can see His power and that everything came into being you can see His invisible qualities.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Varför är allt så vackert skapat?

Jag uppskattar skönhet och ogillar dessvärre fulhet. Men åter till skönheten. Jag har njutit av öppen flammande eld som förvandlats till en glödbädd som i sin tur med hjälp av människohand och grillpinne falnat av. Från eld till aska. Inte ur askan i elden. Att se på glödbädden var som att beskåda universums stjärntavla i miniatyr på marken (se bilden).

Jag har skådat upp i himlen njutandes av 39 graders bubbelpool utomhus och beundrat fullmånens sken och funderat på om det var en stjärna jag såg eller ett flygplan som gnistrade? Sen ju mer jag såg upptäckte jag fler stjärnor i himlavalvets mörker.

Vi tog en promenad i de snötäckta bergen utanför Örnsköldsvik och pulsade i snön. Försökte hitta stigen upp. Snön sprakade glittrande och glimmande i solen. Vi lyckades nå ganska högt upp till toppen och kunde beundra utsikten över bygden.

Jag älskar det vackra, ja själva skönheten och den hittar jag ofta i naturen. Den av människan orörda helst. Vad finner jag då? Att någon verkar ligga bakom designen från mikro- till makrokosmos. Månens och solens bana i förhållanden till jorden. Dagen och natten och månvarv.

Skägglav som hänger på granens gren, när vi tog en promenad utanför Uppsala i fuktig men bar mark. Den kan man dessutom som människa äta. Ja, om jag söker länge nog och funderar, så tror jag att designern bakom kan skönjas.

”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se, för Gud har visat det för dem. Ända sedan världens skapelse har man kunnat se hans osynliga egenskaper, hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Därför finns det ingen ursäkt för dem.” Rom‬ ‭1:19-20‬ ‭

Självklart talar bibeltexten ovan om hela skapelsen och inte bara naturen. Men här vill jag lyfta fram naturen. I allt sprakande och gnistrande kan man se Hans gudomlighet. I att allt står kvar och fortsätter gå som ett urverk kan man se Hans makt och i att allt kom till kan man se Hans osynliga egenskaper.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s