Sauls conversion. Sauls omvändelse.

When Jesus identifies Himself with His body and exclaims “I am Jesus the One you are persecuting.” Then the fanatical Christ hater Saul replies “What shall I do Lord?” and falls down to the ground. Do you need to humble yourself before the God of heaven? Then do it before you involuntarily get thrown down from your high horse in front of the world to see.

Maybe Saul was blind to really reeboot and not be thinking; “What was happening? It was like a dream ”and then shook it off. Jesus probably wanted him to understand that what was happening on the road to Damascus with the light and voice really happened. This gleam of light he was experiencing, this voice he heard, this message he received from Jesus. It was true and real.

Now he would have to restart and therefore he would become blind and would understand that he was not strong in himself. Instead, he would worship Jesus and follow Jesus. No longer persecuting Jesus. I think he had to be blind for 3 days to become dependent on God. Then he was helped by another simple believer so that he would truly humble himself. After all, pride always precedes a fall and humility before glory.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

När Jesus identifierar sig med sin kropp och utbrister ”Jag är Jesus den som du förföljer.” Då svarar den fanatiske Kristushataren Saul ”Vad ska jag göra Herre?” Och faller ner till marken. Behöver du ödmjuka dig inför himmelens Gud? Gör det innan du ofrivilligt blir avkastad dina höga hästar inför hela världen att beskåda.

Kanske Saul blev blind för att han verkligen skulle göra en omstart och inte tänka; ”Vad var detta som hände? Det var liksom en dröm” och sedan skaka av sig den. Jesus ville nog att han skulle förstå, att det som hände på vägen till Damaskus med ljusskenet och rösten, verkligen inträffade. Det här ljusskenet han var med om, den här rösten han hörde, det här budskapet han fick från Jesus. Det var sant och verkligt.

Nu skulle han få göra en omstart och därför blev han blind och skulle få förstå att han inte var stark i sig själv. Han skulle nu istället tillbe Jesus och sedan följa Jesus. Inte längre förfölja Jesus. Jag tror att han fick vara blind i 3 dagar för att bli beroende av Gud. Sedan blev Han hjälpt av en annan enkel troende, för att han verkligen skulle ödmjuka sig. Högmod går nämligen alltid före fall och ödmjukhet före ära.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Sauls conversion. Sauls omvändelse.

  1. Thank,s for sharing, very powerful , it touched my hart. Greetings and blessings!

    Wiebren Bouma ( The Netherlands)

    Verstuurd vanaf mijn iPhone

    >

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s