The pocket that didn’t exist. Fickan som inte fanns.

Peter and I had spent a whole day in Fjällnora with a couple of friends. We had hiked and barbecued. We drove their car and they left us at home when we, to our despair and great regret, discovered that we had no key. I didn’t bring mine and Peter’s was gone.

When we got home it was both dark and cold. In addition, we were tired after a day in the fresh air. It was when we jumped out of the car and would take out our stuff and say goodbye, before entering the house, that Peter discovered he couldn’t find his keys. I had, as I said, not mine with me since we were together and he had his. He continued frantically to look through his jacket, but without results. The keys seemed to have disappeared without a trace. We contacted the neighbor who has an extra key, but they were far from home. They called a daughter nearby who would come and help us out of the precarious situation.

I told Peter that I could look, because we women often find things better than men. But he didn’t let me do that. Kajsa and I were convinced that Peter did not check everything. She and I prayed and then we said he should shake the jacket and then a clear key sound was heard. He checked again and managed to find something else that could have caused the sound. Then Peter also took the initiative for prayer and all four of us prayed. Then he looked again and suddenly found the pocket that was not there. Or it was not in his world. He felt behind his back and examined the jacket and thus managed to find the hidden pocket. It was there all the time, but was unknown to him and there the keys were. We quickly cancelled the neighbor’s daughter’s help and opened the door in ease.

What lovely nice friends who waited with us without getting annoyed after a long day out and also the neighbor who despite being away called their daughter who would come to our aid and who was busy but chose to come to our rescue. What a sibling love in the kingdom of God, but what a great thing that the riddle was solved. Are there any hiding places that do not exist in your world? Maybe there are keys hidden there that you are looking for but do not know? One such key is Jesus. He unlocks your innermost and any impossible situation. Only you are open minded and willing to give up your own self.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Peter och jag hade spenderat en hel dag i Fjällnora med ett par vänner. Vi hade vandrat och grillat. Vi åkte deras bil och de lämnade av oss hemma när vi till vår förtvivlan och stora förtret upptäckte att vi inte hade någon nyckel. Jag hade inte med mig mina och Peters var borta.

När vi kom hem var det både mörkt och kallt. Vi var dessutom trötta efter en dag i friska luften. Det var när vi hoppade ur bilen och skulle ta ut våra grejer och säga hejdå, innan vi gick in i huset, som Peter upptäckte att han inte hittade sina nycklar. Jag hade som sagt var inte med mig mina, då vi var tillsammans och han hade sina. Han fortsatte febrilt att leta igenom sin jacka, men utan resultat. Nycklarna verkade spårlöst försvunna. Vi kontaktade grannen som har en extranyckel, men de befann sig långt hemifrån. De hörde av sig till en dotter i närheten, som skulle komma och hjälpa oss ur det prekära läget.

Jag sade till Peter att jag kunde leta, för vi kvinnor hittar ofta grejer bättre än män. Men det lät han mig inte göra. Kajsa och jag var övertygade om att Peter inte kollat allt. Hon och jag bad och sen sade vi att han skulle skaka jackan och då hördes ett tydligt nyckelljud. Han kollade igen och lyckades hitta något annat, som kunde ha orsakat ljudet. Sen tog även Peter initiativet till bön och vi bad alla 4. Sen letade han igen och hittade plötsligt fickan som inte fanns. Eller den fanns inte i hans värld. Han kände bakom ryggen och undersökte jackan och lyckades därmed hitta den dolda fickan. Den fanns där hela tiden, men var inte känd för honom och där låg nycklarna. Vi avbokade snabbt grannens dotters hjälp och öppnade lättat dörren.

Vilka härliga fina vänner som väntade med oss utan att bli irriterade efter en lång dag ute och granne som trots att de är borta ringer dotter som ska komma till vår hjälp och dottern som är upptagen i socialt sammanhang men väljer att komma till vår undsättning. Vilken syskonkärlek i Guds rike, men vad fantastiskt att gåtan löstes. Finns det några gömslen som i din värld inte existerar? Kanske finns nycklar gömda där, som du söker men inte känner till? En sådan nyckel är Jesus. Han låser upp ditt innersta och vilken omöjlig situation som helst. Bara du är öppensinnad och villig att ge upp ditt eget.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s