Everything is good. Allt är gott.

God looked at His creation and saw that everything was good. He was so happy, pleased and content with what he made. I can recognize myself in this. We have finished a makeover in our home, which feels like a real face lift.

Click here to read the previous post and here the next post in the spiritual series.

Suddenly, the rooms have become spacious and cozy. You want to be in all of the different rooms. It is beautiful, nice and good. I am so excited and happy. Even Peter. It’s just so wonderful. I think when God created man and put him into the world, the man who didn’t know anything, then man saw that everything was good.

Suddenly man was created, the first man was not born but created and was fully grown in the body directly. There was nothing growing in the body, but it was in the mind and in discovering the world. Man had to discover his world. There is a tree, there is a fruit, etc.

In the same way, God wants us to see the world He created for us. That we should discover what is good. But here is also what is evil. But we should still discover our world. As we are saved, we discover that world from His perspective. The spiritual reality too. Not that we should divide what is spiritual and what is material, but we will discover all dimensions.

In the world we live in now, however, we must be alert. Our inner world is being cut off by the screen and becomes easily our whole world. I turned off the light in a hotel room once and Peter’s sphere within the light of his cellphone remained. It became an alarm clock for the screen to hijack our inner world. God wants to be our inner world, our outer world, yes our whole world.

He wants us to discover our world, Himself and what He created for us. Let us be alert and stay awake so that we pay attention to the idols such as the internet, YouTube, Facebooks, etc. Instead, with the help of God the Holy Spirit, let us discover our world, and God Himself and what He created for us, both physically and spiritually. Shall we?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Gud tittade på Sin skapelse och sade att allt är gott. Han var så glad, nöjd och tillfredsställd över det Han såg. Det kan jag känna igen mig i. Vi har gjort en renovering i vårt hem, som jag upplever som ett rejält ansiktslyft.

Klicka här för att läsa föregående och här nästa inlägg i serien om det andliga.

Plötsligt har rummen blivit rum, gemytliga och mysiga. Man vill vara i alla de olika rummen. Det är vackert, fint och gott. Jag är så upprymd och glad. Även Peter. Det är bara så härligt. Jag tänker när Gud skapat människan och satt henne i världen. Människan som inte visste någonting. Där fick människan se, att allt var gott.

Plötsligt var människan skapad, den första människan blev nämligen inte född utan skapad och var fullvuxen i kroppen direkt. Det fanns inget växande i kroppen, däremot i sinnet och i att upptäcka världen. Människan fick upptäcka sin värld. Där är ett träd, där är en frukt, etc.

På samma sätt vill Gud att vi ser den värld Han skapat för oss. Att vi ska upptäcka vad som är gott. Men här finns också det som är ont. Men vi ska ändå upptäcka vår värld. När vi blir frälsta får vi upptäcka den världen utifrån Hans perspektiv. Den andliga verkligheten också. Inte för att vi ska särskilja vad som är andligt och vad som är materiellt, men vi ska upptäcka alla dimensioner.

I den värld vi lever i nu, så får vi dock vara alerta. Vår inre värld håller på att kapas av skärmen och blir lätt hela vår värld. Jag släckte ljuset på ett hotellrum en gång och Peters sfär inom ljuset av hans mobiltelefon kvarstod. Det blev en väckarklocka att skärmen kapar vår inre värld. Gud vill vara vår inre värld, vår yttre värld, ja hela vår värld.

Han vill att vi ska upptäcka hela vår värld, Honom Själv och det Han skapat för oss. Låt oss vara på tå och vara vakna så att vi aktar oss för avgudarna såsom internet, YouTube, Facebook, etc. Låt oss istället med hjälp av Gud den Helige Anden upptäcka vår värld i form av Gud Själv och det Han skapat för oss, både fysiskt och andligt. Ska vi?

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Everything is good. Allt är gott.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s