Message via Jukka. Budskap via Jukka.

Jukka thinks that the end time deception is that Jesus is not the Messiah. And when the Messiah belief is erased from our hearts, we are an easy prey for the Antichrist. There is a world movement which tries to make a common God. If we have the same god, we don’t need Jesus as the Messiah and Atoner of sins. The Book of Daniel speaks about a statue (one god) that everyone should worship or die. The book of Revelation has the same idea, unless you take the mark of the beast (one god) you can’t buy nor sell.

Click here to read the previous post in the Helsinki series.

Starting in June 2019 I, Jukka, woke up in the night and God was asking me the question, “What was the sin of Judas Iscariot? And how on earth could he sell Jesus for money?” In the morning when I woke up I was pondering these thoughts. But I couldn’t find any quick answers. Then I raised up my hands and said God help me. Like a rush in my mind God showed me the answer. We can read from all the gospels that when Jesus was in the court everyone was asking are you the Lord, are you the Messiah? Are you the coming King? Even Pilate was asking that. That means that Judas could sell Jesus and betray Him because Judas didn’t believe anymore that Jesus is the Messiah. At present in the world the religion always says that God is love and everything is good. But if you are mentioning Jesus or if you are talking about sin and repentance than people are saying it’s not for us because Jesus is not something so special.

There is now in the world a movement which the catholic pope is leading. In this movement they are going to build an all religion temple in Jerusalem. In three months the temple will be ready if they get permission. But I don’t have the same God as the Muslim people, or as the Buddhist or any other religion. I have only Jesus and He is my Lord and He is my saviour. And when Jesus’ trial was ongoing the Pharisees were asking if this is the man who said I am the one that will rebuild the temple in 3 days. But it’s not about the stones nor the building but Jesus is more concerned about what is in our hearts. Because there is coming a time that you should make the decision “should I follow Jesus and His commands, or should I do something else?” There is a fight inside all believers of Jesus Christ. Our tolerant society always says don’t talk about Jesus. But this isn’t biblical. All of the time we should do what God is ordering. Everyday please hold onto that Jesus is the Lord and The Messiah. Be sure you are not selling out Jesus Christ. He is coming and He is coming very soon!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jukka tror att den sista tidens förvillelse är att inte tro att Jesus är Messias. När tron på Messias raderas från våra hjärtan blir vi ett lätt byte för Antikrist. Det finns nu en global rörelse som försöker skapa en gemensam gud. Om vi har samma gud, behöver vi inte Jesus som Messias och försonare av synder. Daniels bok talar om en staty (en gud) som alla måste tillbe eller dö. Uppenbarelseboken har samma idé, såvida du inte tar emot odjurets märke (en gud) kan du inte köpa eller sälja.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Helsingfors-serien.

Det började i juni 2019 då jag, Jukka, vaknade på natten och Gud frågade mig: “Vad var Judas Iskariots synd? Och hur i all världen kunde han sälja Jesus för pengar? ”På morgonen när jag vaknade funderade jag på detta. Men jag kunde inte finna något snabbt svar på frågan. Sedan sträckte jag hjälplöst upp mina händer och bad Gud om hjälp. Som en stormvind i mitt sinne visade Gud mig svaret. Vi kan läsa i alla evangelierna att när Jesus var i domstolen så frågade alla ”är Du Herren, är du Messias? Är du den kommande Kungen?” Till och med Pilatus frågade det. Det betyder att Judas kunde sälja Jesus och förråda Honom för att Judas inte längre trodde att Jesus är Messias. För närvarande i världen säger religionen att Gud är kärlek och att allt är bra. Men om du nämner Jesus eller om du talar om synd och omvändelse säger folk att det inte är för oss, eftersom Jesus inte är något så speciellt.

Det finns nu i världen en rörelse som påven leder. I denna rörelse kommer de att bygga ett tempel för alla religioner i Jerusalem. Om tre månader är templet klart om de får ett särskilt tillstånd. Men jag har inte samma gud som det muslimska folket eller som buddhisten eller någon annan religion. Jag har bara Jesus och Han är min Herre och Han är min frälsare. Och när Jesu rättegång pågick frågade fariséerna om det här är mannen som sade att jag är den som kommer att återuppbygga templet på tre dagar. Men det handlar inte om stenarna eller byggnaden, utan Jesus är mer bekymrad över vad som finns i våra hjärtan. Det kommer en tid då du måste fatta beslutet “ska jag följa Jesus och Hans befallningar, eller ska jag göra något annat?” Det finns ett krig i alla lärjungar till Jesus. Vårt toleranta samhälle säger alltid prata inte om Jesus. Men detta är inte bibliskt. Vi bör hela tiden göra det som Gud säger. Varje dag håll fast vid att Jesus är Herren och Messias. Se till att du inte säljer ut Jesus Kristus. Han kommer och Han kommer snart!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Message via Jukka. Budskap via Jukka.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s