Marriable. Giftasvuxen.

Click here to to find the Perle page.

The following Bible verses came to me when we were at a wedding recently. From these verses God revealed a pearl to me many years ago. I decided to share it as the precious gem of revelation it is for me and those who receive it. Especially those who are marriable.

”We have a little sister, and she has no breasts. What shall we do for our sister on the day when she is spoken for? If she is a wall, we will build on her a battlement of silver, but if she is a door, we will enclose her with boards of cedar.” The Song of Solomon‬ ‭8:8-9‬ ‭

At one of the tables at the wedding reception, a guy exclaimed “it’s an open door”. This was about a couple at the table who were together. The girl really wanted to get married, but the guy hadn’t asked her yet. The girl exclaimed how much she wanted to get married. Then their friend exclaimed “it’s an open door”. Out of my mouth the words came “close the door”. Because if the girl wants to get married, the recipe is not to be an open door. Guys with serious intentions don’t want to walk into open doors. So in this case it turned out that the couple lived together before they were saved and then became saved and continued to live together, even though they now refrain from sex. So the man is not attracted by a godly woman, but by an open door. Who also cries, come!

If some brothers have a sister that is ready to get married and she is a wall, then it is only to help by crowning the wall with something beautiful. Then the right man will discover the sister and ask for her hand. But if the sister is a door, the brothers should take responsibility and close it by hammering on cedar boards. This means that the sister does not hold on and does not see her value, but believes that she must be open and inviting to men in general, to get her own husband. This does not attract the serious. They want to win their princess’ heart and hand.

The fact that the woman is likened to a wall means that it is difficult to reach her, but beautiful to the eye. So it is worth climbing up. For the man knows that no one else has been there before. That way I won my husband’s heart. He saw that I did not let any man near me. I was a wall and a beautiful one. Then I became a princess worth winning. He first won my heart and then my hand. If you are a wall, well, then let a silver crown be built on it. Then it will be completed. If you are a door, repent, have nothing to do with Babylon (see previous post). Close the door and start building the wall and finally have it crowned with silver. Then a man will discover you and see that you are valuable.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att komma till Pärl-sidan.

Nedanstående bibelord kom till mig när vi nyligen var på ett bröllop. För många år sedan uppenbarade Gud en pärla för mig genom det. Jag bestämde att dela den som den dyrbara pärlan uppenbarelsen är för mig och dem som tar emot den. Speciellt de som är giftasvuxna.

”Vi har en ung syster som ännu inte har några bröst. Vad ska vi göra när någon friar till henne? Om hon är en mur ska vi bygga torn av silver på den, och om hon är en dörr, ska vi stänga till den med cederplankor.” Höga visan‬ ‭8:8-9‬ ‭

Vid ett av borden under middagen utropade en kille ”det är en öppen dörr”. Utropet gällde ett par vid bordet som var tillsammans. Tjejen ville verkligen gifta sig, men killen hade inte friat. Tjejen bedyrade hur mycket hon önskade att få bli gift. Då utropade deras vän ”det är en öppen dörr”. Ur min mun slank orden ”stäng dörren”. För om tjejen vill gifta sig är receptet att inte vara en öppen dörr. Öppna dörrar önskar inte killar med seriösa avsikter att gå in i. Så i nämnda fall visade det sig att paret bott ihop när de var ofrälsta och blivit frälsta och fortsatt att bo ihop, även om de nu avstår från sex. Så mannen lockas inte av en gudfruktig kvinna, utan av en öppen dörr. Som dessutom ropar, kom!

Om några bröder har en syster som det är dags att gifta bort och hon är en mur, så är det bara att hjälpa till genom att kröna muren med något vackert. Sen kommer den rätta mannen upptäcka systern och be om hennes hand. Men om systern är en dörr, bör bröderna ta ansvaret och stänga till den, genom att hamra på cederplankor. Det innebär att systern inte håller på sig och inte ser sitt värde, utan tror att hon måste var öppen och inbjudande mot män i allmänhet, för att få sin egen man. Detta lockar inte de seriösa. De vill vinna sin prinsessas hjärta och hand.

Att kvinnan liknas vid en mur innebär att det är svårt att nå upp till henne, men vackert för ögat. Därmed värt att klättras upp. För mannen vet att ingen annan varit där före. På det sättet vann jag min mans hjärta. Han såg att jag inte släppte någon man nära mig. Jag var en mur och en vacker sådan. Då blev jag en prinsessa värd att vinnas. Han vann först mitt hjärta och sedan min hand. Om du är en mur, bra, låt då ett silverkrön bli byggt därpå. Då blir det fulländat. Om du är en dörr, omvänd dig, ha inget med Babylon att göra (se fg inlägg). Stäng dörren och börja bygg muren och slutligen låt kröna den med silver. Så kommer en man att upptäcka dig och se att du är värdefull.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s