Muslim healed. Muslim helad.

A muslim got healed and doors are opening


We live in a pretty rough area in our city with a high rate of crime and about a 90% Muslim population. Nearby is a mall with different stores and of course places to eat and fellowship. Yesterday we went with some friends to buy some food in one of these places and only Muslims work there. When they saw me they called on me and asked me to pray for a guy working there since they recognized me from previous occasions where I’ve prayed for people and preached the gospel there. The guy wasn’t really willing to get prayers from us and we all started laughing and joking about that he was afraid that God would touch him. This led into a nice chat about Islam versus our faith in Jesus Christ.

Suddenly another Muslim guy came and heard our conversation about Jesus, Mohammed and many other details around our and their faith. He was very interested and my wife Camilla asked him if he had any sickness or pain in his body. He replied, yes my knee. Camilla was then allowed to lay hands on the knee and he got instantly healed! Glory to God! We have an open door in this place now and in the future we’ll see how these guys are opening their hearts to receive us and the gospel. A bridge from our world into theirs is now under construction and God is building His household!

This is just one of the stories from our everyday lives. I strongly believe that this is something all followers of Christ can and should do! This is the cure, the vaccine against the dominion of satan and his angels. If the the whole body of Christ would rise and stand together in the battlefield, the battle would be much more victorious everyday of our lives and a lot of people would come to Christ!

Written by Peter Ahlman on Facebook

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

En muslim blir helad och dörrar öppnas

Vi bor i ett ganska tufft område i vår stad med hög brottsfrekvens och med cirka 90% muslimsk befolkning. I närheten finns ett köpcentrum med olika butiker och naturligtvis matställen och platser för gemenskap. Igår gick vi med några vänner för att köpa mat på en av dessa ställen där bara muslimer arbetar. När de såg mig kallade de på mig och bad mig be för en kille som arbetade där, eftersom de kände igen mig från andra tillfällen jag bett för folk och predikat evangeliet där. Killen var inte riktigt villig att få böner från oss och vi började alla skratta och skämta om att han var rädd för att Gud skulle vidröra honom. Detta ledde till ett trevligt samtal om islam kontra vår tro på Jesus Kristus.

Plötsligt kom en annan muslimsk kille och hörde vår konversation om Jesus, Muhammed och många andra detaljer kring vår och deras tro. Han var mycket intresserad och min fru Camilla frågade honom om han hade någon sjukdom eller smärta i kroppen. Han svarade, ja i mitt knä. Camilla fick lägga händerna på knäet och han blev genast helad! All ära till Gud! Vi har nu en öppen dörr på denna plats och med tiden kommer vi att se hur dessa killar öppnar sina hjärtan för att ta emot evangeliet. En bro från vår värld till deras är nu under konstruktion och Gud bygger sitt hus!

Detta är bara en av berättelserna från vårt vardagsliv. Jag tror starkt på att detta är något som alla Kristi lärjungar kan och ska göra! Detta är botemedlet, vaccinet mot satans och hans änglars välde. Om hela Kristi kropp skulle resa sig upp och stå tillsammans på slagfältet, skulle striden bli mer segerrik varje dag i våra liv och många människor skulle komma till Kristus!

Skrivet av Peter Ahlman på Facebook

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Muslim healed. Muslim helad.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s