Close the door. Stäng dörren.

In English, på svenska, bientôt en français.

Click here to read the previous post in the series.

Do you know how to close a door? You pull it again and lock it with a key. You throw the key away and forget the door. You do not keep it ajar. You do not hide the key or keep any spare key.

If the door is open to the enemy, to the evil, in some way pull it again! Lock it. Get out all the keys. Throw them away in the sea of ​​oblivion. Ask God to help you forget the door. Also cut all contacts to others who have a key to the door, or similar doors. Block contact information on social media and phone numbers.

This I said to a person at just the right time. I thought this person was done with everything regarding the problem that had been. I felt, in my emotions, that I should keep quiet. Kind of hold your tongue! But my heart thumped and I knew I had to open my mouth. I asked if the person closed the door to evil? The person replied, yes. Then I hammered the nail on the head, as I continued: Do you know how to close a door?

All this resulted in the person being convinced the next day and acknowledging everything and following my advice. Closed the door, locked with a key, threw the key away. Took out all spare keys for the door and all people who had keys for similar doors. Threw all the keys and blocked all contact information. Wow! Let us not follow our feelings, but the spirit in us who has contact with God.

Does this message hit you in the heart? Do you feel convicted? Close all doors to evil and begin to follow the prompting of the Spirit in your heart. Be led by the Holy Spirit and not the world. Refrain from all that is evil. Do not adapt to this world at all. Stick to the good and God who is only good.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Vet du hur man stänger en dörr? Man drar igen den och låser den med nyckel. Man slänger nyckeln och glömmer dörren. Man behåller den inte på glänt. Man varken gömmer nyckeln eller behåller någon reservnyckel.

Om dörren är öppen till fienden, till det onda, på något sätt. Dra igen den! Lås den. Ta fram alla nycklarna. Kasta bort dem i glömskans hav. Be Gud hjälpa dig att glömma dörren. Kapa även alla kontakter till andra som har nyckel till dörren, eller liknande dörrar. Blockera kontaktuppgifter på social media och telefonnummer.

Detta sade jag till en person i just rätt tid. Jag trodde denne gjort upp med allt avseende det problem som varit. Jag kände, i mitt känsloliv, att jag borde hålla tyst. Typ knipa käft! Men mitt hjärta dunkade och jag visste att jag måste öppna munnen. Jag frågade om personen stängt dörren till det onda? Denne svarade, ja. Sen satte jag huvudet på spiken, när jag fortsatte: Vet du hur man stänger en dörr?

Allt detta resulterade i att personen nästa dag blev överbevisad och erkände allt och följde mitt råd. Stängde dörren, låste med nyckel, slängde nyckeln. Tog fram alla reservnycklar till dörren och alla personer som hade nycklar till liknande dörrar. Slängde alla nycklar och blockerade alla kontaktuppgifter. Wow! Låt oss inte följa våra känslor, men anden i oss som har kontakt med Gud.

Träffar budskapet dig i hjärtat? Känner du dig överbevisad? Stäng alla dörrar till det onda och börja följ Andens maning i ditt hjärta. Var ledd av den Helige Anden och inte världen. Håll dig undan från allt som är ont. Anpassa dig inte efter denna världen överhuvudtaget. Håll dig till det goda och Gud som bara är god.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

2 thoughts on “Close the door. Stäng dörren.

  1. Keeping the doors closed to all enemy lies is a constant challenge. I have learned that the power of lies is putting faith in it. There is no other way to stand firm in the right faith if you put it in the right place which is actually where the source is the word of God. We cannot be led by circumstances or disoriented thoughts. Our mind is kept clear and clear when we fill it with the word of God and convictions feed our faith. I learned that this war is not in the flesh but in the Spirit, and our mouth must constantly declare the truths about us and our minds subject to this truth. The Spirit of Christ within us the hope of Glory and Victory of all combat. Glory to God

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s