A good sleep. En god nattsömn.

Click here to read a poem about sleep.

A good nights sleep or a good sleep generally, how do you achieve this? There are many good tips to follow such as exercising earlier in the day, abstaining from screens with blue light a few hours before sleep, drinking soothing tea and reading a book until you get tired. What I want to highlight here are some completely different aspects namely to have peace with God, not to have anything against anyone, not to worry about anything and to take authority over the evil one. What does this have to do with sleep and how do you go about doing these things?

This world is in the power of the wicked and he who does not believe in the Son is under the wrath of God. All people are brutally about to get lost and get a scoop of God’s wrath upon them. Jesus died as a curse on a cross and arose with the blessing to give. It was we who had to die because we had sinned, but He died instead of us. Everything is ready! Be reconciled to God! Accept the gift of God who is Jesus Christ and His atoning sacrifice on Calvary 2,000 years ago. What we need is to accept the death of atonement, believe in Jesus and receive the blessing. Then peace is made with God and we have peace in our hearts. We must preserve this peace with God before we fall asleep every night. Lighten your heart, whatever it is that presses it. Make up with God, again and again, if required. Pray for forgiveness, repent and receive His love.

Then, as far as we are concerned, we shall keep the peace with every man. Those who do not want peace with us, that is their choice, but it should not depend on us. Settle with each person before bedtime. Do not let the sun go down on your wrath. Bring clarity to the cloudy. Ask for forgiveness or forgive, including yourself.

Don’t worry about anything either. Instead, cast all worries on Him, for He cares for you. Do this as a prophetic act, by tangibly throwing over the worry as you physically throw a ball. After you cast the worry on God, don’t take it back. He will take care of it. Instead of worrying, we should come to God in prayer, thanksgiving, and make our wishes known to Him. Don’t complain or whine about your problems, but instead ask for the solution. Ask for what we want and thank Him for the answer.

Although we have settled with God and all men and have not a single cloud of concern in the sky, the evil one can show up just when we are to lay our heads on the pillow. Then resist the devil and he must flee. Throw out the fear, resist the spirit of insomnia, etc. Sometimes you can ask a friend for help when the evil is at the door. Especially when fear strikes you. If you do not deal with the enemy on such nights, it is easy for nightmares to come. Say no to nightmares and thank God for a good night sleep, when you dream prophetically instead.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa en dikt om sömn.

En god natts sömn eller en god nattsömn generellt hur uppnår man det? Det finns många goda råd att följa såsom att motionera tidigare på dagen, att avhålla sig från skärmar med blått ljus några timmar innan sömn, att dricka rogivande te och läsa en bok tills man blir trött. Det jag vill lyfta här är några helt andra aspekter nämligen att ha frid med Gud, inte ha något otalt med någon, inte oroa sig över något och att ta auktoritet över den onde. Vad har detta med sömn att göra och hur går man då tillväga med dessa saker?

Denna världen är i den ondes våld och den som inte tror på Sonen är under Guds vrede. Alla människor är brutalt på väg att gå förlorade och få en skopa av Guds vrede över sig. Jesus dog som förbannad på ett kors och uppstod med välsignelsen att ge. Det var vi som måste dö för att vi hade syndat, men Han dog istället för oss. Allt är redo! Låt försona dig med Gud! Acceptera Guds gåva som är Jesus Kristus och Hans försoningsoffer på Golgata för 2000 år sedan. Vad vi behöver är att acceptera försoningsdöden, tro på Jesus och ta emot välsignelsen. Då sluts fred med Gud och vi får frid i våra hjärtan. Denna frid med Gud ska vi bevara innan vi somnar varje natt. Lätta ditt hjärta, vad det än är som trycker. Gör upp med Gud, igen och igen, om det krävs. Be om förlåtelse, omvänd dig och ta emot Hans kärlek.

Sedan ska vi så långt det beror på oss behålla friden med varje människa. De som inte vill ha fred med oss, det är deras val, men det ska inte bero på oss. Gör upp med varje person innan läggdags. Låt inte solen gå ner över din vrede. Bringa klarhet i oklarheter. Be om förlåtelse eller förlåt, även dig själv.

Oroa dig heller inte för något och gör dig inga bekymmer. Kasta istället alla bekymmer på Honom, för Han har omsorg om dig. Gör detta som en profetisk handling, genom att handgripligen kasta över bekymret såsom du fysiskt kastar en boll. Efter du kastat bekymret till Gud, ta inte tillbaks det. Han tar då hand om det. Vi ska istället för att oroa oss komma till Gud i bön, tacksägelse och göra våra önskningar kunniga inför Honom. Inte klaga eller gnälla över våra problem, utan istället be ut lösningen. Be om det vi önskar och tacka Honom för svaret.

Fastän vi har gjort upp med Gud och alla människor och inte har ett enda orosmoln på himlen, kan den onde dyka upp precis när vi ska lägga huvudet mot kudden. Stå då emot djävulen så måste han fly. Kasta ut fruktan, stå emot sömnlöshetens ande, etc. Ibland kan man be en vän om hjälp, när ondskan står för dörren. Speciellt när fruktan slår emot en. Om man sådana nätter inte tar itu med fienden, är det lätt att mardrömmar ansätter en. Säg nej till mardrömmar och tacka Gud för en god natts sömn, då du istället drömmer profetiskt.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “A good sleep. En god nattsömn.

 1. A good sleep
  Proverbes 3 24Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.
  24When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

  Psalm 91 5Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,

  5Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

  Lévitique 26 6Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil;…
  6And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid:

  Ésaïe 57:2Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin.
  2He shall enter into peace: they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness.

  Psaume 4:8Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô Eternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
  8I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

  Amen

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s