Who is God in your life? Vem är Gud i ditt liv?

Make up your mind, who is your God? Once and for all, who is your God? Make a decision, take your stand and then stand your ground. And don’t let anything or anybody come in between you and God. Make Jesus #1 in your life and let Him stay #1 in your life.

God is the beginning of everything. God is eternal. God is supreme. God is the Highest Majesty and His garment fills the temple. In the new Jerusalem on the new earth God the Father will be the temple, He and Jesus. Jesus will also be the light. We will no longer have the sun, the moon and the stars. Because God is enough for us. He is the Light and God’s glory fills the temple.

But here in this wretched world there will be temptations, trials, sufferings and problems. Our present society with different cultures and politics, our family and friends have often other options for us to adhere to. But though for a season you can use a cane (see post) beware it doesn’t become your real God. Like methods, medicine, pills, high thoughts that differ from God’s will written down in the Holy Bible.

Make up your mind dear sister, dear brother, dear sibling in Christ. Make up your mind. Let God be God in your life. Let Jesus be your King and Lord. Let the Holy Spirit be the One that guides you. Follow His promptings and leading. Don’t let anything come in between. Don’t obey anyone else but God. Don’t let anything else take control over you. Then stand your ground.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Bestäm dig! Vem är din Gud? Ta ett beslut, en gång för alla, vem är din Gud? Stå fast och fortsätt håll fast vid ditt beslut. Låt ingen eller ingenting komma in emellan dig och Gud. Gör Jesus till nr 1 i ditt liv och låt Honom förbli nr 1 i ditt liv.

Gud är alltings början. Gud är evig. Gud är den Främste. Gud är det Högste Majestätet och Hans mantel fyller templet. I det nya Jerusalem på den nya jorden kommer Gud Fadern vara templet, Han och Jesus. Jesus kommer även vara ljuset. Vi kommer inte längre ha solen, månen och stjärnorna. Eftersom Gud är nog för oss. Han är Ljuset och Guds härlighet fyller templet.

Men i denna eländiga värld kommer det att uppstå frestelser, prövningar, lidande och problem. Vårt nuvarande samhälle med olika kulturer och politik, vår familj och våra vänner har ofta andra alternativ för oss att följa. Men även om vi under en säsong kan använda en käpp (se post) var varse att den inte blir din verkliga Gud. Helt enkelt metoder, medicin, tabletter och tankebyggen som skiljer sig från Guds vilja nedskriven i Bibeln.

Bestäm dig kära syster, kära bror, kära syskon i Kristus. Vela inte. Låt Gud vara Gud i ditt liv. Låt Jesus vara din Kung och din Herre. Låt den Helige Anden vara den som leder dig. Följ Hans uppmaningar, följ Hans vägledning. Låt inte någonting komma emellan. Lyd ingen annan och ingenting annat än Gud. Låt inte något annat ta kontroll över dig. Behåll sedan fältet.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s