Twins get baptized. Tvillingar blir döpta.

During the sabbath

Click here to read the previous post in the Maryland series.

During our Sabbath morning prayer walk, we bumped into a woman we had met before. She remembered us as the Swedes she told about to her friends. It turned out that she had cancer and she learned to take comfort in the woods. It didn’t seem like she was born again, but she herself said she was baptized. I prayed against the spirit of death and cancer. So that the cancer would not come back. It felt like a significant meeting. Then we went to a place by a lake with the host family we had been before. We took a lovely walk and then had fellowship with communion and sharing pearls.

We also met a few different people, but what I want to highlight is that Peter, when we were leaving, started a conversation with two guys, who were twin brothers. Also John from The Farm joined, on a skate board. It ended with two baptisms and Spirit baptisms. In addition to the initial healings. Awesome! Today, when Peter contacted them again, it did not seem like their twin brothers were interested in following their example at this time. As it seemed the day before. We have nevertheless shared seven gemstones with them and connected them further with others. Now God can do the rest. However, He can only do what we, each one, allow. He can be so great in our lives. However, Almighty God He really is.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Under sabbaten

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Maryland serien.

Under vår sabbatsmorgons bönepromenad stötte vi ihop med en kvinna vi mött förut. Hon kom ihåg oss som svenskarna hon berättat om för sina vänner. Det visade det sig att hon haft cancer och hon lärt sig hämta tröst i skogen. Det verkade inte som om hon var född på nytt, men hon sade själv att hon var döpt. Jag bad emot dödens ande och cancer. Så att cancern inte skulle komma tillbaka. Det kändes som ett viktigt möte. Sen åkte vi iväg med värdfamiljen till ett ställe vid en sjö vi varit förut. Vi tog en härlig promenad och hade sedan gemenskap med nattvard och delade pärlor.

Vi träffade även på lite olika människor, men det jag vill lyfta upp är att Peter, när vi skulle åka därifrån, inledde ett samtal med två killar, som var tvillingbröder. Även John från Farmen anslöt, på en bräda. Det slutade med två dop och Andedop. Förutom de initiala helandena. Underbart! Idag när Peter kontaktade dem igen verkade det inte som deras tvillingbröder var intresserade att följa deras exempel på studs. Såsom det verkat dagen innan. Vi har ändå delat sju grundstenar med dem och kopplat dem vidare med andra. Nu får Gud göra resten. Han kan dock bara göra det vi, var och en, tillåter. Så stor kan Han bli i våra liv. Hur Allsmäktig Gud Han än egentligen är.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “Twins get baptized. Tvillingar blir döpta.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s