With Christ in everyday life. Med Kristus i vardagen.

A day with Jesus

Click here to read the previous post in the Maryland series.

Today we took a rather short prayer walk in the morning. On the way back we met a man with two dogs, who could not step over their activated electric fence. We first talked small talk. Then we realized that he was a Methodist. But it turned out that he had not gone to church since he was young. “Congratulations! Neither do we, because we are the church”, exclaimed Peter. Then I began to speak into his life that Jesus wanted his heart. It became strong!

When we got back I came along with the others to the store. Nothing special happened until we were on our way out. Then we met a woman from Iran, who received receipts. I could pray for her. It was her knee and something else. She got better and better. However, she did not express that she was completely fine. As for the knee, she wanted another prayer, so I think she was fine.

When we got home we celebrated communion with Teresa and Jim. There were no strong visions or prophecies, but a wonderful community of heart to heart. It ended with me getting a song in tongues with interpretation. Teresa was puzzled and asked “Sorry! But was it in Swedish or in tongues? ”So it really shows that tongues are a language. Then she went out to the pool, where her daughter was, with the communion things the bread & the juice. So now even the youngsters could celebrate communion in the middle of the pool party.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

En dag med Jesus Kristus

Klicka här för att läsa föregående inlägg i Marylandserien.

Idag tog vi en ganska kort bönepromenad på morgonen. På tillbakavägen träffade vi en man med två hundar, vilka inte kunde passera sitt elektriska stängsel. Vi pratade först rent allmänt om ditt och datt. Sen kom vi in på att han var metodist. Men det visade sig att han inte gått till kyrkan sen han var ung. ”Grattis! Det gör inte vi heller, för vi är kyrkan”, utbrast Peter. Sen började jag tala in i hans liv om att Jesus ville ha hans hjärta. Det blev starkt!

När vi kom tillbaks hängde jag med till affären. Inget speciellt hände förrän vi var på väg ut. Då mötte vi en kvinna från Iran, som tog emot kvitton. Jag fick be för henne. Det var knät och nåt annat. Hon blev bättre och bättre. Hon utryckte dock inte att hon blev helt bra. När det gäller knät, ville hon ha en bön till, så jag tror hon blev bra.

När vi kom hem firade vi nattvard med Teresa och Jim. Det var inga starka visioner eller profetior, men en härlig gemenskap hjärta till hjärta. Det slutade med att jag fick en sång i tungor med uttydning. Teresa undrade ”ursäkta! Men var det på svenska eller tungor?” Så det visar verkligen att tungor är ett språk. Sen gick hon ut till dottern med nattvardsgrejerna, brödet & juicen. Så att även ungdomarna kunde fira nattvard mitt i poolpartyt.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “With Christ in everyday life. Med Kristus i vardagen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s