Back in Maryland. Tillbaks i Maryland.

Third day of the in/up/out seminar

Click here to read the previous post from Maryland.

My team consisted of Donna, Rob and myself. We went to a mall with the purpose of fishing people for the Kingdom. What stood out was primarily a young Jewish woman in a shop that was healed in her back. I started playing “chess to salvation” with her. Her English was poor so a male colleague would translate. I shared the 3rd card with her when she was given the choice to give her life Christ, but she did not want to and then the owner threw us out.

A Hindu woman got better in her ankles after prayer. We came across her a moment later and she confirmed the healing. Then we met four Muslim girls. I shared “chess to salvation” and was interrupted in the same position in the game as before, when the phone rang and they left us. They showed an interest in receiving, but had no pain. Rob initially prayed for a Muslim man. He thought the man was a Christian because he was so eager to get prayer. Rob was shocked when he finally heard that he was a Muslim. For me and Donna it was clear from the start. Interesting that we have different gifts. The man was healed in his back and knees. Then he needed to hurry to his flight and did not want to hear about Jesus. Rob was more than willing to preach the good news to him and almost ran after him. Lovely are the steps that go out with the good news of Christ!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

3:e dagen på in/upp/ut seminariet

Klicka här för att läsa föregående inlägg från Maryland.

Mitt team bestod av Donna, Rob och mig. Vi gick till ett köpcentrum med syfte att fiska människor för Guds rike. Det som stack ut var främst en ung judinna i en butik som blev helad i ryggen. Jag började spela ”schack till frälsning” med henne. Hennes engelska var inte så bra så en manlig kollega skulle översätta. Jag hann dela 3:e kortet med henne, då hon fick valet att ge sitt liv Kristus, men det ville hon inte och sedan slängde ägarinnan helt sonika ut oss.

En hinduistisk kvinna blev bättre i sina anklar efter bön. Vi stötte på henne en stund senare och hon bekräftade helandet. Sen träffade vi fyra muslimska tjejer. Jag delade ”schack till frälsning” och blev avbruten i samma läge i spelet som innan, då telefonen ringde och de lämnade oss. De visade ett intresse att ta emot, men hade ingen smärta. Rob bad i början för en muslimsk man. Han trodde mannen var kristen då han var så ivrig att få bön. Han blev chockad när han i slutet hörde att han var muslim. För mig och Donna var det tydligt från början. Intressant att vi har olika gåvor. Mannen blev helad i ryggen och knäna. Sedan behövde han skynda till sitt flyg och ville inte höra mer om Jesus. Rob var mer än villig att predika de goda nyheterna för honom och sprang nästan efter honom. Ljuvliga är de steg som går ut med det goda budskapet om Kristus!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Back in Maryland. Tillbaks i Maryland.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s