In the end time. I sista tiden.

The end time is here

Siblings and friends, I want to urge and warn you all, when it comes to the end time and which prophecies still need to be fulfilled. How can you keep track of everything? God showed me 3 things to stick to.

“As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, ‘Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?’” Mt‬ ‭24:3‬

  1. Focus on preaching the gospel as a testimony to all peoples. This is what we should do.
  2. Until the abomination of desolation is in the holy place. We’ll notice this.
  3. And meanwhile, do not be seduced by false Messiah figures. We’ll make sure we don’t.

“And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand),” Mt‬ ‭24:14-15‬

“Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand.” Mt‬ ‭24:23-25‬ ‭

Don’t worry, stick to these 3 things and leave the rest to Him. God has everything in His hand and furthermore He has given us His peace.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Sista tiden är här

Syskon och vänner, jag vill uppmana och varna er alla, när det gäller den sista tiden och vilka profetior som kvarstår. Hur kan man hålla reda på allt? Gud visade mig 3 saker att hålla sig till.

”När Jesus senare satt på Olivberget och var ensam med sina lärjungar, kom de fram till honom och frågade: ”Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidsålderns slut närmar sig?”” Matt ‭24:3‬ ‭

  1. Fokusera på att predika evangelium till ett vittnesbörd för alla folk. Detta är vad vi ska göra.
  2. Tills skändlighetens styggelse ställer sig på helig plats. Detta ska vi lägga märke till.
  3. Och under tiden bli inte förförd av falska Messiasgestalter. Detta ska vi se till att vi inte blir.

”Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser ’den vanhelgande skändligheten’, som är omtalad genom profeten Daniel, stå på den heliga platsen (må den som läser detta förstå det),” ‭‭Matt‬ ‭24:14-15‬ ‭

”Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Här är han’, så tro honom inte! Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra stora tecken och under för att om möjligt lura också de utvalda. Var på er vakt! Se, jag har varnat er i förväg!” Matt 24:23-25‬

Oroa dig inte, håll dig till dessa 3 saker och lämna resten till Gud. Han har allt i Sin hand och dessutom har Han gett oss Sin frid.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s