God’s showcase. Guds demo.

Click here to read previous pearl.

The 9 gifts of the Spirit

The gifts of the Spirit is mainly for God to be on display. It’s all about God showing Himself here on earth. It’s not at all about me and you or who has the gift.

We’re only mere channels. It’s not that we own the gifts. The receiver receives the gift resulting in a healing, a miracle, a word for the right time. But the main purpose for the gifts of grace is for God to be on display. The Spirit distributes the gifts as He pleases. The gifts are to be yearned for. The gifts are for the congregation to be built up. But the main thing is for God to show Himself despite us being channels, but not because of us being extraordinary channels.

In what way are we channels? How do we seek the gifts? How does one make them work? Yes, good questions. One thing is to know what gifts He usually uses through us. How to stir up this gift, we can learn by doing. It might be by speaking in a tongue or by laying on of hands. But be sure it is He who decides when, where and what.

Foremost be sensitive and let Him flow through you to the world and the siblings. Understand that the purpose is for Him to be on display not for you to be lifted up. The Spirit yearns to be manifested on the earth. God Himself, the Spirit, shows Himself through the manifestations of the 9 gifts of grace.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående pärla.

Andens 9 gåvor

Andens gåvor är främst till för att Gud ska visas genom ett ”utställnings-exemlar”. Det handlar om att Gud visar sig här på jorden. Det handlar inte alls om mig eller dig eller vem som har gåvan.

Vi är enbart kanaler. Det är inte att vi äger gåvorna. Mottagaren tar emot gåvan, som resulterar i en helande, ett mirakel, ett ord i rätt tid. Men huvudsyftet med nådegåvorna är att Gud ska bli demonstrerad. Anden fördelar gåvorna som Han vill. Gåvorna ska vara efterlängtade. Gåvorna är till för att församlingen ska byggas upp. Men det viktigaste är att Gud ska visa sig själv. Trots att vi är kanaler, inte på grund av att vi är fantastiska kanaler.

På vilket sätt är vi kanaler? Hur söker vi gåvorna? Hur får man dem att fungera? Ja, bra frågor. En sak är att veta vilka gåvor Han brukar använda oss i. Hur man låter denna gåva flamma upp kan man lära sig genom erfarenhet. Det kan vara genom att tala i tungor eller genom handpåläggning. Men var säker på att det är Han som bestämmer när, var och vad.

Främst var känslig och låt Honom flöda genom dig till världen och syskonen. Förstå att syftet är att Han ska visas upp, inte att du ska lyftas upp. Anden längtar efter att bli manifesterad här på jorden. Gud själv, Anden, visar sig genom manifestationen av de 9 nådegåvorna.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “God’s showcase. Guds demo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s