Others Acts 29. Andras Apostlagärningarna 29.

Click here to read the last post about other’s Acts 29.

Take part of 4 testimonies from around the world. Two is from Nashville in the United States, one is from South Africa and the last one is from Brazil.

1. A mother in Nashville 

”On the way home from the kickstart I touched my son Marks mouth and his tooth pain was healed. My daughter Amber had a headache and I was about to pull out migraine medicine to give her and I had it in my hand and said oh wait let’s pray first and the headache just went away.

My other son Mathias was complaining a bit about his knee bothering him on the ride home. It had been hurting him about a month and I laid my hand on his knee and commanded the pain out and I did it making the sound like a rap song …pain go go go ga go go a way way way wa way and Mathias was hysterical when the pain lifted…he went to sleep so happy.”

2. House church plant

“We are going to start home fellowship here in Nashville! Thank you so much!”

3. Free from cancer

“Hi there, trust you are doing well. I just wanted to thank you for praying for me. We did my scan after 1 year and I’m glad to report I’m cancer-free.

Thank you Peter!

Ps. We met when you guys came to South Africa, my father came with me and you prayed for me in Witbank (Portuguese Hall)”D.S

4. Sao Paolo principal

“The principal Camilla healed and led to the Lord finally wants to know more and wishes to have fellowship.”

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg avseende andras Apostlagärningarna 29.

Ta del av 4 vittnesbörd från olika platser i världen. Två från Nashville i USA, ett från Sydafrika och det sista från Brasilien.

1. Mamma i Nashville

“På hemväg från kickstarten vidrörde jag min son Marks mun och hans tandvärk försvann. Min dotter Amber hade huvudvärk och jag var på väg att ta fram hennes migränmedicin. Jag hade den i handen och sa, oh, vänta, låt mig be först och huvudvärken bara försvann.

Min Andre son Mathias klagade lite över knäet som störde honom på resan hem. Det hade blivit skadat ungefär för en månad sen och jag lade min hand på det och befallde smärtan lämna. Jag gjorde det som ljudet i en rapsång … smärta, gå, gå, gå, gå din väg, väg, väg och Mathias var hysterisk när smärtan lyfte … han gick och lade sig och sov gott. ”

2. Huskyrkan

“Vi ska börja husförsamling här i Nashville! Tack så mycket!”

3. Cancerfri

“Hej där, hoppas att du mår bra. Jag vill bara tacka dig för att du bad för mig. Vi gjorde min skanning efter 1 år och jag är glad att rapportera att jag är cancerfri.

Tack Peter!

Ps. Vi träffades när ni kom till Sydafrika, min pappa kom med mig och du bad för mig i Witbank (Portugals Hall) “D.S.

4. Sao Paolo-rektor

“Den rektor Camilla helade och ledde till Herren vill äntligen veta mer och önskar ha kristen gemenskap.”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Others Acts 29. Andras Apostlagärningarna 29.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s