A message from God. Budskap från Gud.

Click here to read the previous post in the Brazil series.

Heaviness in the glory of God

I received a message from God and before I delivered it, I was as glued to the floor. Peter and the host shouted at me to come to the car. However, I could not leave the premises without delivering the message. Before that, I noticed a woman with words on her T-shirt that hit the bullseye.

I got a message for a young man, while Peter shouted at me, to come to the car. But I could not leave the seminar before I delivered the message. It was like glue under my feet. However, I didn’t really know how to express myself in words. I told the guy not to do anything stupid. Not to make any quirky decisions. Then he asked me why I said that? If I saw something? No, I just experienced that I must say it.

Then he revealed that he heard it three years ago, then he did a lot of stupid stuff and then he heard it again a month ago after he returned to God. So the message became a confirmation. Imagine that this young man of God had fallen off, but repented. God showed him a great tenderness when once again giving him the same message. It was like saying, “I see you my son and I care”.

When Peter, as the last lesson for the day and the kickstart seminar, preached about the 4 soils, I suddenly saw that the girl who was chosen as the soil number 4 (the good soil) had a T-shirt wearing the text “the winner never gives up “. Then I was reminded (Rev chap 2 – 3) that those who win may eat of the tree of life that stands in God’s paradise. A text in the bullseye, for the good soil of the heart.

What a prophetic night, with the weight of God’s glory. All honour to Jesus. Wonderful to be an honorable vessel. Let us all be it, both in our everyday life and on more festive occasions. Amen.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från Brasilienresan. 

Tyngd i Guds härlighet

Jag fick ett budskap från Gud och innan jag levererat det, var jag som fastklistrad. Peter och värden ropade på mig att komma med till bilen. Jag kunde dock inte lämna lokalerna, innan jag levererat budskapet. Före det lade jag märke till en kvinna med en talande text på T-shirten.

Jag fick ett budskap till en ung man, samtidigt som Peter ropade på mig, att komma till bilen. Men jag kunde inte lämna seminariet, före jag levererat budskapet. Det var som lim under mina fötter. Jag visste dock inte riktigt hur jag i ord skulle utrycka mig. Jag sade åt killen att inte göra något dumt. Att inte ta några knäppa beslut. Då frågade han mig varför jag sade det? Om jag såg något? Nej, jag upplevde bara, att jag måste säga det.

Då avslöjade han att han hört det för tre år sedan, sen gjorde han en massa dumma grejer och så hörde han det igen för en månad sen, efter han kommit tillbaka till Gud. Så budskapet blev en bekräftelse. Tänk att denne unge gudsman fallit av, men kommit tillbaka. Gud visade honom en stor ömhetsbetygelse genom att återigen ge honom samma budskap. Det var som att säga: ”Jag ser dig min son och jag bryr mig”.

När Peter, som sista undervisning för dagen och kickstartseminariet, predikade om de 4 jordmånerna, såg jag plötsligt, att tjejen som blivit utvald till jordmån nummer 4 (den goda jorden) hade en T-shirt på sig med texten ”vinnaren ger aldrig upp”. Då blev jag påmind om (Uppenb kap 2- 3) att de som vinner får äta av livets träd som står i Guds paradis. En text mitt i prick, för hjärtats goda jord.

Vilken profetisk kväll, med tyngd av Guds härlighet. All ära till Jesus. Underbart att få vara ett hedersamt kärl. Låt oss alla vara det, både i vår vardag och under festligare tillfällen. Amen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “A message from God. Budskap från Gud.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s