Maid in Campo Grande. Hembiträde i Campo Grande.

Click here to read the previous post in the series and here for the next.

The maid cured

The first day in Campo Grande, we met the host couple’s maid. She is born again but part of another church. The wife mentioned that the sister had pain in the back, so we prayed.

Peter made the leg extension and I prayed against the pain. She got better, but not totally. Since it was higher up on the back, I tried the arm extension. After that she said she was fine. But the hosts wife asked her to breathe deeply and then she felt that some pain remained. I prayed several times, but there was always a tiny pain left.

Then I asked if she wanted to recieve the Holy Ghost and she accepted. The daughter came and was able to translate. She was baptized in the Spirit and began to speak in tongues. It was wonderful. The next day, the pain had partly returned and I prayed again. Then the pain disappeared completely. The last day she took a break at work and participated when we celebrated the communion (see post).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från resan och här för nästa. 

Hembiträdet botad

Första dagen i Campo Grande träffade vi värdparets hembiträde. Hon är född på nytt men med i en annan kyrka. Frun nämnde att systern hade smärta i ryggen, så vi bad.

Peter gjorde benförlängning och jag bad mot smärtan. Hon blev bättre, men inte helt bra. Då det var högre upp på ryggen, prövade jag armförlängning. Efter det sade hon, att hon var helt bra. Men frun bad henne att andas djupt och då upplevde hon att lite smärta återstod. Jag bad flera gånger till, men det var hela tiden något pytte kvar.

Sen frågade jag om hon ville ha den Helige Anden och det ville hon. Dottern kom och kunde tolka. Hon blev döpt i Anden och började tala i tungor. Det var underbart. Dagen efter hade smärtan delvis kommit tillbaka och jag bad igen. Då försvann smärtan helt. Sista dagen tog hon en paus i arbetet och deltog när vi firade nattvard (se tidigare inlägg). 

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

2 thoughts on “Maid in Campo Grande. Hembiträde i Campo Grande.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s