Nova Lima/UP. Nova Lima/UPP.

Click here to read the previous post in the series and here for the next.

Exercises before His face

We practiced solo prayer, followed by the group prayer “hot share”, and finally we had a big gathering before Jesus’ leadership without any human facilitator. It became highly prophetic, with a presence filled with the Spirit of God.

When we practiced solo prayer in privacy, I needed to take off my high healed beautiful red shoes, bend my knees, and turn off all the lights. This is to humble myself and only have Jesus in my eyes and my ears, like my light and my sound. I asked God to expand my heart so that I can receive more of Him and other people in my life.

Under “hot share” Peter saw an image: “It was like a pink rubber lake. I walked on it, I sat on it and I laid on it. Then it became my impression, which was filled with plaster and castings became pictures of me.” God said “not copies, but original. Not Camilla, but Christ in Camilla.” Peter interpreted this that people will follow me, but they should only follow me, as I follow Christ. Not just me, like Camilla.

When we had the practice of God’s presence, with Jesus as the head, in the big group, Peter washed someone’s feet. Then I felt that I would wash his feet. It was very strong. “It’s hard work and tough as in a desert. Your feet become hard and dirty. But now you get refreshed. Make sure you stay pure. Not in your own strength, but in the power of God. ”

Then came Simone, who was baptized the day before and washed my feet. She told me that since we met, she has seen Jesus in me. She has had such a longing to follow Jesus and serve Him, when she sees me. She exclaimed, “I want to be like you.” Then I replied, “Do not be like me, but as Christ in me.” She is still healed, happy and filled with the Spirit since yesterday.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående inlägg från resan here för nästa.

Övningar inför Gud

Vi praktiserade solobön följt av gruppbönen ”hett budskap” och till sist hade vi storsamling inför Jesu-chefskap, utan mänsklig facilitator. Det blev starkt profetiskt, med en närvaro fylld av Guds Ande.

När vi praktiserade enskild bön i avskildhet, behövde jag ta av mig de höga vackra röda skorna, böja mina knän och släcka allt ljus. Detta för att ödmjuka mig och enbart ha Jesus i mina ögon och mina öron, som mitt ljus och mitt ljud. Jag bad Gud att utvidga mitt hjärta, så att jag kan ta in mer av Honom och andra människor i mitt liv.

Under ”hett budskap” såg Peter en bild: ”Det var som en rosa gummisjö. Jag gick på den, satte mig på den och lade mig på den. Då blev det mitt avtryck, som blev fyllt av gips och avgjutningarna blev bilder av mig. Gud sade ”inte kopior, men original. Inte Camilla, men Kristus i Camilla.” Peter tolkade att människor kommer att följa mig, men de ska enbart följa mig, som jag följer Kristus. Inte bara mig, som Camilla.

När vi hade praktik av Guds närvaro, med Jesus som huvud, i storgrupp, fick Peter att han skulle tvätta någons fötter. Sen upplevde jag att jag skulle tvätta hans fötter. Det blev väldigt starkt. ”Det är hårt arbete och tufft som i en öken. Fötterna blir hårda och smutsiga. Men nu får du bli uppfräschad. Se till att du håller dig ren. Inte i egen kraft, men i Guds kraft.”

Sen kom Simone, som döptes dagen innan och tvättade mina fötter. Hon berättade att sen vi träffades, har hon sett Jesus i mig. Hon har fått en sån längtan att följa Jesus och tjäna Honom, när hon ser mig. Hon utbrast: ”Jag vill bli som dig.” Då svarade jag ”bli inte som mig, men som Kristus i mig”. Hon är fortsatt helad, glad och fylld med Anden sen gårdagen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

2 thoughts on “Nova Lima/UP. Nova Lima/UPP.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s