Portal between the heavens. Portal mellan himlarna

Jesus is the portal

We were on a colorful dramatic prayer-morning walk in Florida. It was the worst weather and really beautiful. The sky was black, but the sun broke through sporadically. The wind was strong and the sand was brutally thrown at us. Then I suddenly saw within me that Jesus is the portal.

The powers of the weather showed signs in the sky and we saw as a battle in the heavens, between the devil and his fallen angels and God and His holy angels. A battle between the second and third heavens, which visibly affects our sky, our heaven. The first heaven, our cover.

It looked like we humans could take us through the portal of heaven to the next dimension. Or that creatures from there could come to us. The spectacle, however, was merely an error of vision. The portal is called Jesus and nothing else. Jesus is the portal between the heavens and earth.

It is a battle between heaven and earth. Between the second heaven and the third heaven, which affects the first heaven. The only way to come between is through Jesus. But many try to get through in other ways, their own ways. But there is only one portal and He is called Jesus. End of discussion.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jesus är portalen

Vi var på en färgsprakande dramatisk böne-morgon-promenad i Florida. Det var värsta ovädret och jätte vackert. Himlen var svart, men solen bröt sporadiskt igenom. Blåsten var kraftig och sanden kastades brutalt mot oss. Då såg jag plötsligt inom mig att Jesus är portalen.

Vädrets makter visade tecken i skyn och vi såg liksom en strid i himlarna, mellan djävulen och hans fallna änglar och Gud och Hans heliga änglar. En strid mellan den andra och tredje himlen, som påverkar synligt även vår sky, vår himmel. Den första himlen, eller vårt hölje.

Det såg ut såsom vi människor skulle kunna ta oss via himlens portal till nästa dimension. Eller att varelser därifrån skulle kunna komma till oss. Skådespelet var dock enbart en synvilla. Portalen heter Jesus och inget annat. Jesus är portalen mellan himmel och jord.

Det är en strid mellan himmel och jord. Mellan den andra himlen och den tredje himlen, som påverkar den första himlen. Det enda sättet att komma emellan är genom Jesus. Men många försöker komma igenom på andra sätt, sina egna sätt. Men det finns bara en portal och Han heter Jesus. Punkt slut.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s