All revolves around God. Allt kretsar kring Gud.

The apple of God’s eye

I look up through the skylight window and see the clouds passing by and tell Peter, “Imagine God, He who is behind the clouds. He who is forever and always existed and is beyond creation.” We can not even embrace it with our minds, because we are stuck in time and space.

Although we will continue to exist always, either in heaven or in hell, on the new earth or suffer for eternity, we are eternal beings, but created. The thing is that our God is forever and everything should circle around Him. We should be enthusiastic and have our eyes directed toward Him, worship Him and fall down before Him. Listen to Him. Obey Him and submit to Him. Everything should simply revolve around Him.

In addition, He has come and made us free so that we can come back to Him. He has taken care of the problem on earth, which was the sin. The sin that made us unable to follow Him, could not be like Him, and we no longer belonged to Him. Because of Jesus we can take His hand and come back and turn to Him. He fixed it by taking on Himself the most harmful sin and the most terrible violation and the iniquity and the diseases and everything.

We should be fully fulfilled by Him. Continuously. But we are so self-centered and so full of self-love. Everything revolves around ourselves. Our family, me, mine, and maybe my country and the closest to me. He which everything circles around, He’s watching me. He has His eyes constantly attached to me. I am His favorite. The apple of His eye. And you too. He watches everybody. He wraps everyone with His gaze. We can live in His eyes. It should be the other way around, but He looks at me all the time. He loves me.

“So, God, I pray, let me live for You. Thank You for Your grace and help me follow You. As Your eyes are attached to me, let my focus be on You. Let me dare to live and abide consciously in Your eyes, with my eyes confident in Yours. ”

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Guds ögonsten

Jag tittar upp i takfönstret och ser molnen passera och säger till Peter. “Tänk dig Gud, Han som är bakom molnen. Han som är av evighet och alltid har funnits och är utanför skapelsen.” Vi kan inte ens omfatta det med våra sinnen, för vi är fast i tid och rum.

Även om vi kommer att fortsätta existera i all tid antingen i himlen eller i helvetet, på ny jord eller lida i all evighet, så är vi eviga varelser, men skapade. Saken är att vår Gud är av evighet och allting borde kretsa kring Honom. Vi borde vara hänförda och ha våra blickar riktade mot Honom, tillbe Honom och falla ner inför Honom. Lyssna på Honom. Lyda Honom, underordna oss Honom. Allting borde helt enkelt kretsa kring Honom.

Dessutom har Han kommit och satt oss fria, så att vi kan komma tillbaka till Honom. Han har tagit hand om problemet här på jorden, som var synden. Synden som gjorde att vi inte kunde följa Honom, inte kunde vara som Honom, att vi inte längre tillhörde Honom. På grund av Jesus kan vi ta Hans hand och komma tillbaka och vända om till Honom. Han fixade det, genom att Han själv tog på sig den anskrämligaste synden och den fruktansvärdaste överträdelsen och missgärningen och sjukdomarna och allting.

Vi borde vara fullständigt uppfyllda av Honom. Hela tiden. Men vi är så egocentriska och så fyllda av egenkärlek. Allting kretsar kring oss själva. Vår familj, mig, mitt, mina och kanske mitt land och de närmast mig. Han som allting kretsar kring, Han har koll på mig. Han har ögonen ständigt fästa på mig. Jag är Hans favorit. Hans ögonsten. Och du med. Alla människor har Han koll på. Han omsluter alla med sina ögon. Vi får bo i Hans ögon. Det borde vara tvärtom, men Han har sin blick på mig hela tiden. Han älskar mig.

“Så Gud jag ber, låt mig få leva för dig. Tack för din nåd och hjälp mig att följa Dig. Såsom dina ögon är fästa på mig, låt mitt fokus vara på Dig. Låt mig våga vila och leva medvetet i Dina ögon, med mina ögon tillitsfullt i dina.”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s