God is everywhere. Gud är överallt.

Omnipresent

Jesus was the Messiah, the Anointed One, when He walked on the earth. Just as the high priest, the king and the prophet in the OT were anointed, with the Holy Spirit upon their lives. Then before the cross, Jesus was the Anointed One, on earth. He showed how to live like a Christ, that is, an anointed person. He was in the same place where He was, all the time. Not in any other place. On the same spot. Where his earthly body was, there was God’s Anointed, Christ or Messiah.

God is All-Knowing, All-Wise and All-Powerful, and He is everywhere, all the time. It is only that, now, during the time span of the Spirit, He can truly be everywhere all the time. He has contact with every person belonging to Him and is His family. We become like little christs running around and multiplying. In this way, people can be reached by God even better, than if only Jesus is in the same spot all the time. Amazing grace! Siblings in Christ let us take this advantage and do something about it.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Allestädes närvarande

Jesus var Messias, den smorde, när han vandrade omkring på denna jord. Precis som översteprästen, kungen och profeten i GT, var smorda med Den Helige Anden, över sina liv. Då före korset, var Jesus det här på jorden. Han visade hur man kan leva som en Kristus, d v s en smord person. Han befann sig på samma ställe, där Han var, hela tiden. Inte på någon annan plats. Inget annat ställe. På samma fläck. Där Hans jordiska kropp befann sig, fanns Guds smorde, Kristus eller Messias.

Gud är Allvetande, Allvis och Allsmäktig och Han är överallt, Allestädes närvarande, hela tiden. Det är bara det att, nu, under Andens tidsålder kan Han verkligen vara överallt hela tiden. Han har kontakt med varje person som tillhör Honom och är i Hans familj. Vi blir som små Kristusar som springer omkring och multiplicerar oss. På så sätt kan människor nås av Gud ännu bättre, än om bara Jesus är på samma fläck hela tiden. Förunderlig nåd. Syskon i Kristus låt oss ta tillfället i akt.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s