Connected to the source. Kopplad till källan.

See previous pearl number 6.

See the previous post in the Calgary series.

Gondola at high altitude

We went in the gondola up a high massive mountain of around 2900 meters altitude and it was so beautiful, with snow on the peaks in the middle of summer. Suddenly Peter utters something about the height, causing me to lose my countenance and fear came upon me. The horror struck me and I sat the rest of the trip to the top, with my hands around my eyes, filled with discomfort.

On my way down I sat with my eyes fixed down, determined not to listen to anyone who would get me down, even if it was just to tease. I chose to have my eyes fixed straight forward and refused to accept any sense of fear. To my surprise, God had prepared a better solution, which set me completely free, namely that I continuously saw the connection the gondola had to the machinery. The gondola was not loosely hanging in the air, like a bubble in the universe’s atmosphere, but closely linked to the source, just as we are in Christ.

We are neither a gravel in the machinery, completely bruised in the dark, or an insignificant grain of sand in the universe, without belonging. No, we are living stones in the temple, we are limbs in the body, we are siblings in God’s family, with Jesus Christ as the cornerstone. We are connected to the lifeblood of the universe, Jesus Christ Himself, for Christ, to Christ, in Christ. I can, like Moses, as well as see the invisible and thus hold out. I yielded and yield fully to the safety under His wings.

Hebrews 11:27
By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående pärla nummer 6.

Se föregående inlägg i Calgary serien.

Gondol på hög höjd

Vi åkte gondol upp till ett högt bergsmassiv på runt 2900 meter och det var hur vackert som helst, med snö på topparna mitt i sommaren. Plötsligt utbrister Peter något om höjden, som får mig att tappa fattningen och fruktan komma över mig. Höjdskräcken slog emot mig och jag satt resten av resan mot toppen, med händerna runt ögonen, fylld av obehag.

På vägen ner satte jag mig med blicken fäst nedåt, fast besluten att inte lyssna på någon, som skulle få mig på fall, även om det bara var för att retas. Jag valde att ha blicken fäst rakt framåt och vägrade acceptera någon känsla av fruktan. Till min förvåning hade Gud förberett en bättre lösning, vilket satte mig fullständigt fri, nämligen att jag kontinuerligt såg kopplingen gondolen hade till maskineriet. Gondolen var inte löst hängande i luften, såsom en bubbla i universums atmosfär, men nära kopplad till källan, precis som vi är i Kristus.

Vi är varken, ett grus i maskineriet, helt mörbultad i mörkret, eller ett obetydligt sandkorn i universum, utan tillhörighet. Nej, vi är levande stenar i templet, vi är lemmar i kroppen, vi är syskon i Guds familj, med Jesus Kristus som hörnstenen. Vi är kopplade till livsnerven i universum, Jesus Kristus i hög person; för Kristus, till Kristus, i Kristus. Jag kan, som Mose, liksom se den Osynlige och därmed hålla ut. Jag gav mig och ger mig hängivet till tryggheten under Hans vingar.

Hebrews 11:27
Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Connected to the source. Kopplad till källan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s