On the way! På vägen!

See previous pearl (5).

Click here to read part 2 in the series.

The frame is Christ

On the way there is also an abiding in Christ. This remaining is done as a branch in the tree of life. I saw a tree of life on the wall (see image above).

I looked carefully and my eyes were opened for the fruit of love. I was reminded that we are immersed in Israel’s vine with the nourishing root. Jesus is the vine and the Father is the gardner. We are the branches and have no life outside the vine. When we remain in Him, we are well-fruited and that fruit is, among other things, the love of the Spirit.

The larger the root system, the more beautiful the leafy tree crown and more abundant fruit. The roots bring the living water from the source of salvation that is Christ and no other well. When the tree is in full bloom, the fruit of love produces in abundance, because I saw the hearts of the tree (see the image above). The frame is to stay in Him, because the framework is Christ. Then we are protected, we are in bloom and we become like Him.

There will not be a multitude of life bubbles of different tree’s of lives everywhere. There is only one tree of life which we are in. So we are all abiding in the same tree of life. In Christ, we have fellowship with God, we are inter-related and we have fellowship with each other. By praying together, gathering and hanging out together, we share life and preach Christ to others. This with a united heart of mutual respect, love and humble dependancy.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående pärla (5).

Klicka här för att läsa del 2 i serien.

Ramverket är Kristus

På vägen finns också ett förblivande i Kristus. Detta förblivande är som en gren i livets träd. Jag såg nämligen ett livets träd på väggen (se bild ovan).

Jag tittade nogsamt och mina ögonen öppnades för kärlekens frukt. Jag blev påmind om att vi är inympade i Israels vinstock med den saftrika roten. Jesus är vinstocken och Fadern är vingårdsmannen. Vi är grenarna och har inget liv utanför trädet. När vi förblir i Honom så bär vi god frukt och den frukten är bland annat Andens kärleksfrukt.

Ju större rotsystem, desto vackrare lummigare trädkrona och mer överflödande frukt. Rötterna hämtar det levande vattnet från frälsningens källa Kristus och ingen annan stans. När trädet är i full blom produceras kärlekens frukt i överflöd, för jag såg hjärtan i trädet (se bilden ovan). Ramen är att förbli i Honom, eftersom ramverket är Kristus. Då är vi skyddade, blommar och blir lik Honom.

Det kommer inte att finnas en myckenhet av livs-bubblor av olika livets träd överallt. Det finns bara ETT livets träd, som vi är inympade i. Så vi är alla i samma livets träd. I Kristus har vi gemenskap med Gud, vi är interrelaterade och vi har gemenskap med varandra. Genom att be tillsammans, samlas och hänga ihop, delar vi liv och predikar Kristus för andra. Med ett enat hjärta av ömsesidig respekt, kärlek och ödmjukt beroende.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “On the way! På vägen!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s