Soon we lift. Snart lyfter vi.

See previous pearl (4).

The law of the Spirit

We are on our way to Bulgaria on a follow-up. Soon we will lift from the ground and take new heights above the clouds. Is it possible and if so how?

A higher law than the gravitational law occurs under certain conditions. God gave me this insight at the Bible School’s second year during the missionary trip to Norway.

Romans 8: 1-2
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

All of us humans and other creatures, including all dead things, are captured in the earthly atmosphere through the gravitational law. Everything we drop falls, unless it’s a bird or a butterfly who knows how to fly on the winds. The matter is that when certain conditions are met, a higher law will function, which in this case is the aerodynamic law. Therefore, not only the bird and the butterfly can fly, but also us. That is why the aircraft can lift. I think it’s a wonder each time it happens. Therefore, I am extremely fascinated by viewing when the aircraft is lifting. My heart gets dizzy and a sense of delight fills me.

In the same way it is in the spiritual. All of us human and other beings, as well as the whole creation, are slaves under corruption governed by the law of sin and death. We will all die and perish, but there is another higher law that, under certain conditions, becomes operational and is called the Law of the Spirit. This revelation God gave to me on the missionary trip to Norway the second year at the Bible school 1993-94. Even this phenomenon is incredibly fascinating and fills me with excitement when it occurs in my life, which happens every time the Spirit wins over the flesh.

So when we notice that we walk in the flesh and experience death, we know that we have a choice to make sure to start the aircraft against the height again. By choosing to walk in the Spirit and to crucify the flesh, which is to say no to its desires. It is under certain conditions that it works. Only us new creations can walk in the Spirit, we that are born from above of God. By grace through faith and love. The wind of the Spirit blows in the wings, just as it does in the sail of a ship. Then we get new power and inspiration to continue to remain in Christ and walk in the Spirit. Siblings, let’s more often choose to let the Law of the Spirit of Life come into force in our lives.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående pärla (4).

Andens lag

Vi är på väg till Bulgarien på uppföljning. Snart lyfter vi från marken och intar nya höjder över molnen. Är det möjligt och i så fall hur?

En högre lag än gravitationslagen träder under vissa förutsättningar i funktion. Denna insikt gav Gud mig på bibelskolans andra år under missionsresan till Norge.

Romans 8:1-2
Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Alla vi människor och övriga varelser tillika med alla döda ting är fångna inom den jordiska atmosfären genom gravitationslagen. Allt vi släpper faller, om det inte är en fågel eller en fjäril, som vet att flyga på vindarna. Saken är den att när vissa förutsättningar uppfylles, träder en högre lag i funktion, vilket i detta fall är den aerodynamiska lagen. Därför kan inte bara fågeln och fjärilen flyga, men även vi. Det är anledningen till att flygplan kan lyfta. Jag tycker det är ett under varje gång det inträffar. Därför är jag oerhört fascinerad av att beskåda när flygplan lyfter. Mitt hjärta hisnar och en känsla av förtjusning fyller mig.

På samma sätt är det i det andliga. Alla vi människor och varelser samt hela skapelsen är slav under förgängelsen som styrs av syndens och dödens lag. Vi kommer alla att dö och förruttna, men det finns en annan högre lag, som under vissa förutsättningar träder i funktion och heter livets Andes lag. Denna uppenbarelse gav Gud mig på missionsresan till Norge andra året på bibelskolan 1993-94. Även detta fenomen är oerhört fascinerande och fyller mig med upprymdhet när det inträffar i mitt liv, vilket händer varje gång Anden vinner över köttet.

Så när vi märker att vi vandrar i köttet och erfar död, vet vi att vi har ett val att se till att starta flygplanet mot höjden igen. Genom att välja att vandra i Anden genom att korsfästa köttet och därmed säga nej till dess begär. Det är under vissa förutsättningar det fungerar. Enbart vi nya skapelser kan vandra i Anden, vi som är födda från ovan av Gud. Det sker av nåd genom tro och i kärlek. Andens vind blåser i vingarna, som uppvindar i seglen. Så hämtar vi ny kraft och inspiration att fortsätta att förbli i Kristus och vandra i Anden. Syskon, låt oss oftare välja att låta Livets Andes lag träda i kraft i våra liv.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Soon we lift. Snart lyfter vi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s